EK GHALAT FEHMI KA IZAALA

Ghair Muqallideen Hazraat TAQLEED ka Mafhoom AIMMA ARBA me se kisi ek ki ITTEBA par IKTEFA karna , unhi ke AQWAAL se chimte rehna aur QURAN O HADIS ko Peeth peeche Daal dena samajhte hai jo ke Sarasar GHALAT FAHMI hai.
Haalanke TAQLEED ka SAHEEH matlab AIMMA ARBA me se kisi ek Ki TASHREEHAAT E SHARI’AT par Aetemad kar ke Us par Amal paira hona hai. Aur ye Aetemad ANKH Band kar ke ANDHI TAQLEED ke Taur par nahi hota balke unke MASAEL E MUSTAKHRAJA ko KITAB O SUNNAT ke tarazu par Jaancha , parkha aur Tola jata hai, Agar kahin Zara barabar NUQS Mehsoos hota hai to usko Radd kardya jata hai, Chunanche AHNAF ke yahan Bhot se Masael me IMAM ABU HANIFA Rah ke Maslak ke Khilaf FATWA dya gaya hai aur aise hi IMAM SHAFAI rah o degar AIMMA E IKRAM ke Mutbaeen ke yahan Beshumar MASAEL me unke Imam ke Maslak ke Khilaf FATWA maujood hai yahan tak ke AHNAF ke yahan to IMAM ABU HANIFA rah aur unke Ashaab ke Muttafiqa FATWE ke Khilaf bhi FATWA maujood hai chunanche IMAM ABU HANIFA rah aur unke ASHAAB ke nazdeek TALEEM E QURAN, AZAAN, AUR IMAMAT par Ujrat lena Jayaz nahi hai, lekin Maa baad ke Hanafi ul Maslak MUJTAHIDEEN ne Iski Ijazat Mashamat farmai.
[UQOOD RASMUL MUFTI Jild 2,safha 125]
Note: Masla nikalne ke Lye MUJTAHID hona Zaroori hai.
Allah hum sabko hidayat ata farmaye.
Ameen.
FBS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s