HAMARE NABI AKHRI NABI

<–Read Complete and SHARE–>

Allah Ta’ala Quran Majeed me farmate hain
“MUHAMMAD (SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM) tumhare Mardo me se kisi ke Walid nahi hai LEKIN ALLAH ke RASOOL hai aur NABYO ki MOHAR (yani Silsilae NABUWWAT ko Khatam kardene wale) hain. Aur Allah sab Cheezo ka JAANNE wala hai.”
(33:40)
Imam Ibne Kaseer ne apni TAFSEER me farmaya
“Ye AYAT Nasse sareeh hai, is AQEEDE ke lye ke AP(SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM) ke baad koi NABI nahi aur Jab NABI nahi to Badarje Aula RASOOL bhi nahi kyu ke Lafz NABI Aam hai aur Lafz Rasool khaas hai. Aur ye Woh Aqeeda hai Jis par AHADISE MUTAWATIRA Shahid hain, Jo SAHABA ki Ek Badi JAMAAT se hum tak pohanchi hai.
(TAFSEER IBNE KASEER)

Hame is Ayate Kareema se pata chal gaya ke Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam akhri Nabi hai,
Islye MIRZA GHULAM AHMED QADYAN KAAFIR aur usko Maanne wale kaafir kyu ke Mirza ne NABI hone ka Dawa kiya.

TAMAM MUSALMAN APNE AQEEDE KI ISLAAH KARLEN AUR YE POST HAR EK KO BATAYE, YE HAMARE IMAN KA MAAMLA HAI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.