TARAWEEH 20 RAKAAT HAI

¤¤20 RAKAAT TARAWEEH¤¤

Taraweeh :- Jo Namaz Jamat ke sath RAMAZAN ki Raato me padhi jaati hai usko TARAWEEH kehte hai.
(FATHUL BARI)

1.Saaeb Bin Yazeed Razi Allahu anhu se riwayat hai ke
Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke Zamane me log RAMAZAN me 20 RAKATEN padha karte the,

2.aur Hazrat OSMAN Razi Allahu anhu ke Zamane me Qayam ki SHIDDAT ki wajeh se laathyo par Tek lagate the.

3.Shutair Bin Shakl jo Hazrat ALI Razi Allahu Anhu ke ASHAAB me se the,
RAMAZAN me IMAMAT karte the aur 20 RAKAAT padha karte the.

4.Hazrat Ali ne ek Shaqs ko Mamoor kiya k wo Logo ko 20 RAKAAT padhaya kare.
[BAIHAQI SUNAN KUBRA JILD 2,SAFHA 496]

Allah ke Rasool Sallallahu Alaihi wasallam ne farmaya
“……
Aur tum mere baad Bohat Sakht IKHTELAAF dekhoge, to tum par Lazim hai MERI or Hidayat yafta KHULFAE RASHIDEEN ke tareekhe ko Mazbooti se apne Daadho se Pakadlo”
(IBNE MAJA,ABU DAWOOD,TIRMIZI,MUSNAD AHMED)

Ab apke ZIMME hai 20 ya 8 Rakaat padhna.
20 padhenge Khulafa ki Sunnat pe Amal hoga, jo k Ap(Sallallahu alaihi wasallam ) ka hukum hai.

yaad rakhe TARAWEEH ki RAKAAT Ap(sallallahu alaihi wasallam ) se SAHEEH SANAD se Sabit nahi hai.
Jo Ayesha Razi Allahu Anha ki Hadis pesh ki jati hai 8 Rakaat sabit karne wo TAHAJJUD hai na k Taraweeh.
Allah hum sab ko Ramazan me Kasrat se Ibadat karne ki Taufeeq ata farmaye.
Ameen.

SHARE
FBS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s