Huzoor sallallahu alaihi wasallam ki Tadeeb o Tarteeb ka Qudrati intezaam

BISMILLAHIR RAHMAN NIR RAHEEM

 

Huzoor sallallahu alaihi wasallam ki Tadeeb o Tarteeb ka Qudrati intezaam

Umooman Hazraate Ambiya slaihis salaam ki Taleem o tarbiyat ka Allah Ta’ala khud intezam farmate hai. Khusoosan Hazrat Syedul Ambiya sallallahu alaihi wasallam ki tarbiyat o tadeeb ek imtiyazi shaan se hui ke tarbiyat aur tadeeb Taleem o tehzeeb ke jitne zaahiri zaraye the sab Munqata kardye gaye. Aise shahar me paida hue jahan na koi Ilmi mashghala na koi maktab o madarsa , na koi Aalim na ilmi majlisen, waalid e maajid ka saya paidaish se pehle sar se uth gaya, aise logon me paley aur badhe jinhe ILM o Tehzeebse door ka bhi wasta nahi tha, phir kisi doosri jagah bhi TALAB E ILM ke lye safar nahi kiya. Yahan rehte hue bhi mamooli LIKHNA padhna jo Doosre log seekh lete the Ap(sallallahu alaihi wasallam) ne wo bhi na seekha. UMMI mahez rahe, apna Naam khud na likhte the.

In haalaat me Allah Ta’ala ne JIBRAEEL E AMEEN ke  Zarye Apki Tarbiyat aur tehzeeb ka intezam farmaya ke DUNYA Hairat me reh gayi. Ap hi ki Zaat e giraami  saari Dunya ke lye ILM O HIKMAT aur Akhlaaq o AADAAB , Tehzeeb o Tadeeb ka MIyaar saabit hui.

 

Allah Ta’ala ne AP(sallallahu alaihi wasallam) ka QALB E MUBARAK bhi Awwal hi se aisa banaya tha ke ibteda hi se Apka Nasbul ain MAKAARIM E AKHLAAQ ki Takmeel thi, Apki Dua Allah Ta’ala se ye thi.

“Ya Allah hame Nek Amal aur ache Akhlaaq ki hidayat kar , ke Umdah Akhlaaq  ki hidayat Apke Siwa koi nahi kar sakta aur bure Akhlaaq ko ham se Door karde, ke Burey Akhlaaq ko bhi Apke Siwa koi Zaael nahi karsakta.”

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.