IJMA KI HUJJIYAT KE DALAIL

IJMA:

“IJMA KI ISTELAAHI TAREEF”

AHD E RISAALAT KE BAAD KISI ZAMANE KE TAMAM MUJTAHIDEEN KA KISI WAQIE ME KISI HUKUM SHARII PAR MUTTAFIQ HOJANA.”[AL AHKAAM J 1 S 254]

Allah Ta’ala ka Irshad hai:

“Jo shaqs Rasool ki mukhalifat karega, iske baad ke us par hidayat Wazeh hochuki ho aur Ahle Iman ke raste ke ilawa (Doosre raste) ki pairwi karega to hum usko us taraf chalayenge, jidhar wo khud phirega aur usey Jahannam me daakhil karenge”(4:115)

 

Ahadis:

1.MERI UMMAT GUMRAHI PAR JAMA NAHI HOSAKTI( TIRMIZI KITABUL FITAN, ABU DAWOOD KITABUL FITAN, MUSTADRAK HAKIM J 1 S 115)

2. JIS CHEEZ KO MUSALMAN ACHA SAMJHEN WO ALLAH TA’ALA KE NAZDEEK ACHI HAI, AUR JIS CHEEZ KO MUSALMAN BURA SAMJHEN WO ALLAH TA’ALA KE NAZDEEK BURI HAI.(MUSNAD AHMED J 1 S 379)

 

3.JO SHAQS JAMAT SE EK BALISHT HAT KAR MAREGA WO JAHILIYAT KI MAUT MAREGA. (MISLIM KITAB AL IMAARAT))

 

Imam Shafai ke nazdeek bhi Ijma hujjat hai, khud imam shafai ne ijma ki Hujjiyat par raushni daali hai

“”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s