IMAAM ABU HANEEFA RAH AUR QIYAAS

IMAAM ABU HANEEFA RAH AUR QIYAAS

GHAUR SE PADHEN

 

IBNE QAYYIM RAH LIKHTE HAIN:

“IMAM ABHU HANEEFA RAH ZAEEF HADEES KO RAYE AUR QIYAAS PAR MUQADDAM RAKHTE[Jab us topic par SAHEEH HADEES maujood na ho]

Aur Imam Abu Haneefa Rahmatullahi alaih ke ASHAAB
ka IJMAA hai ke Imam Abu Haneefa rah ka Mazhab ye hai
ke ZAEEF HADEES unke NAZDEEK Qiyas aur Rai par Muqaddam hai, aur yahi asal hai k zaeef hadees ko qiyas per muqaddam rakhen.

Jaisa ke Muqaddam rakha QAHQAHA wali Hadees ko uske Zof ke bawajod Qiyaas aur Raai par . aur Muqaddam kiya Qiyas aur rai par SAFAR ME Khajoor ke
nabeez se wuzu karna uske zof ke bawajod, aur mana kiya CHOR ke
hath katna 10 dirham se kam chori karne par, aur is mamle
me hadees Zaeef hai, aur Haiz ki Aksar Muddat ko 10 din rakha
aur is Mauzoo par hadees Zaeef hai, aur JUMA ke Qayam hone
me SHAHAR ke hone ki SHART lagayi aur usme isi tarah Zaeef
hadees hai, aur qiyas ko chod diya kuwein(well/bowli)k masail mein jin mein
asar e gair marfo hai.
(Yani sahabi se sabit shuda
mas’ale mein jo quran wo
hadees se muariz na ho)
To muqaddam rakhne ZAEEF HADEES aur AASAAR E SAHABA
ko QIYAAS aur Rai par un(Imam Abu haneefa rah)ka Qaul hai
aur yahi Qaul Imam Ahmed rah ka hai.
SALAF KE NAZDEEK ZAEEF HADEES SE KYA MURAD HAI?
Aur Hadees e Zaeef se Salaf ki
istelah me wo Zaeef murad nahi jo
Mutaakhhireen ki istelaah me
hai, bal ke MUTAAKHIREEN jisko
HASAN kehte hai use Mutaqaddimeen Zaeef kehte
the jaisa ke uska bayan guzra.
[IILAAMUL MOQAEEN 145,146]

Scan:Hadees qiyas parc

Dekhye, Imam Abu Haneefa rah ko Hadees se kitna shaghaf tha .

Ibne Qayyim rah ne Imam Abu Haneefa rah ka kya maslak bayan kiya hai aur aj ye ghair muqallideen Imam Abu Haneefa rah se itna Bughz rakhte hain ke Ap Rahmatullahi alaih ko badnaam karne par tule hain.

AHLE INSAAF KHUD INSAAF KAREN AUR IN GHAIR MUQALLIDEEN KE FAREB DEKHEN AUR HOSHYAAR HOJAEN.

 

Allah Ta’ala hum sab ko Saheeh Fikr O Amal ki taufeeq ata farmaye

Advertisements

One thought on “IMAAM ABU HANEEFA RAH AUR QIYAAS”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s