EK MAJLIS KI TEEN TALAAQ AUR HADEES E IBNE ABBAS KA TEHQEEQI JAYEZA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HADEES E IBNE ABBAS RAZI ALLAHU ANHU KA TEHQEEQI JAYEZA

Jawabaat se pehle kuch mukhtasar hadees ki istelahaat jan len jinse jawabaat padhne aur samajhne me madad milegi insha allah

munkar: 2 tarah ki riwayaat munkar kehlati hain

1. us shaqs ki riwayat jo FISQ me mubtala ho ya riwayat k sunne aur naqal karne me ba kasrat ghaflat karta ho ya khuli hui ghalti karta ho.

2. Raawi khud zaeef ho aur uski riwayat doosre siqa rawi ki riwayat ke khilaf bhi ho.

Hukum: Aisi soorat me SIQA RAWI ki riwayat ko maroof kaha jayega aur Zaeef rawi ki riwayat ko munkar.

 

Shaaz: Shaaz wo hadees hai jisko siqa rawi ne Muta’addad siqa rawiyo ki Riwayaton se Mukhtalif naqal kiya ho. Ye Mukhalifat Hadees ke Matan me bhi hosakti hai.

Hukum:shaaz ke ba muqabil Mutaddad Siqa rawiyon ki riwayat ko MEHFOOZ kaha jayega.

 

Muztarib: Wo riwayat hai Jisko mutazaad (opposite) tareeqon par naqal kiya jaye. chahe ye tazaad matan me ho ya Sanad me.

 

Hukum: muztarib ka hukum ye hai ke agar Tarjeeh ya Tatbeeq mumkin ho to us par amal kiya jayega aur agar aisa mumkin na ho to RAAWI ke SIQAH hone ke bawajood Hadees ZAEEF qarar di jayegi chunke ye is baat ki daleel hai ke Raawi ne Hadees ko mehfooz rakhne me kotahi ki hai.

 

 

Khabr E Waahid: Raawiyon ki Tadad ki aetebar se Hadees ki 4 Qismen hai Mutawatir aur Khabr e waahid.

 

Mutawatir: Wo Hadees hai jisko Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam se lekar aj tak itni badi jamaat naqal karti ayi ho ke Aadatan unka JHOOT par Muttafiq hojana naqabile Tasawwur ho. Hadees e Mutawatir wo Hadees hai kiske raawi kisi bhi daur me 10 se kam na ho.

 

jo Ahaadis Tawatur ke sath manqool na ho unko KHABRE WAAHID kehte hain.

 

Hazrat Ibne Abbas Razi Allahu anhu ki us Hadees par ke

“Ahd e Nabawi , Ahde Siddiqi aur Ahde Farooqi ke ibtedai 2 saalo me 2 TALAQ ek Thi” kayee aetrazaat warid hote hain jin ki Bina par us Hadees se istedlal kamzor pard jata hai.

 

1.Is Hadees ke SANAD o MATAN me IZTERAAb hai , SANAD me IZTERAAB  ye hai ke kabhi

“عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

kaha gaya hai, kabhi

“عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ”

kaha gaya hai aur kabhi

“عَنْ طَاوُسٍ عن أَبَي الجوزاءِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ”

aya hai.

MATAN me Izteraab ye hai ke ABU SAHABA ne kabhi in Alfaaz me Riwayat kiya hai

“أَمَا عَلِمْت أَنَّ الرَّجُل كَانَ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَة”

“Kya apko Maloom nahi ke Mard jab Mulaqaat se pehle apni BIWI ko 3 TALAQ deta tah to log use Ek Shumar karte the”

          Aur kabhi in alfaaz me riwayat kiya hai:

“أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ”

 

“kya apko maloom nahi ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ke aur Hazrat Abu Bakr ke Zamane me aur Hazrat Umar Razi Allahu anhuma ke ibtedai daur e khilafat me 3 TALAQ ek thi”

 

  1. 2.       Hazrat Ibne Abbas Razi Allahu anhuma se Riwayat karne me TAAOS munfarid hai aur TAOOS me kalaam hai, is liye ke wo Ibne Abbas se Manakeer(munkar hadeesen) Riwayat karte hain.

   Qazi ismail ne apni Kitab AHKAAM UL QURAN me kaha ha ke “TAAOS apne FAZL O TAQWA ke bawajood Munkar baaaten riwayar karte hain aur unhi me se ye Hadees bhi hai.” Ibne Ayyub se manqool hai ke wo Taoos ki kasrat e Khata par Tajjub karte the. Ibne Abdul Bar Maliki ne kaha hai ke “TAOOS is Hadees me tanha hain”. Ibne Rajab ne kaha ke “ULAMA E AHLE MAKKAH Taoos ke Shaaz Aqwaal ka Inkar karte the.”

Qurtubi ne Allama  Ibne Abdul Bar se naqal kiya hai ke     (ان هذه الرواية وهم وغلط)  

”TAOOS ki Riwayat WAHEM aur GHALAT hai, Hijaaz,

SHAAM aur Maghrib ke kisi FAQEEH ne is par Aetebar nahi kiya hai.”

  1. 3.       Baaz Ahle Ilm ne kaha hai ke Hadees 2 Wajeh se Shaaz hai
    1. a.       ek to is wajeh se ke is ki Riwayat karne me TAOOS munfarid(akele) hain aur koi inka MUTAABE’ nahi.

                                                                          i.       Imam Ahmed rah ne Ibne Mansoor ki Riwayat me kaha hai ke “Ibne ABBAS raz ke tamam Talaamiza ne TAOOS ke Khilaaf Riwayat kiya hai”.

                                                                        ii.      Allama Jozjaani rah ne kaha ke “YE HADEES SHAAZ HAI”.

                                                                iii.       Ibne Abdul Haadi ne Ibne Rajab se naqal kiya hai ke “Maine badi muddat tak is Hadees ki tehqeeq ka ahtemam kiya ; lekin iski koi asal na pa saka”

           b. Shaaz hone ki doosri wajeh wo hai jisko Allama BAIHAQI ne zikar kiya hai , unho ne IBNE ABBAS razi Allahu anhum se 3 TALAQ laazim hone ki Riwayat zikr kar ke IBNUL MUNZIR rah se naqal kiya ke

                “wo Ibne Abbas Razi Allahu anhum ke bare me ye Gumaan nahi karte hain ke Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam se unho ne koi baat MEHFOOZ ki ho aur phir iske Khilaaf FATWA DEN”.

Ibne Turkumani rah ne kaha hai ke

 

وطاوس يقول ان ابا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة اجل واعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم [ الجوهر النقي – ]

 

Yani: “TAOOS kehte the ke ABU SAHBA Maula Ibne Abbas ne unse 3 TALAQ ke bare me ppoocha tha; Lekin Ibne Abbas se ye Riwayat is liye SAHEEH nahi maani jasakti ke SIQAAT khud unhi se uske Khilaaf Riwayat karte hain aur agar SAHEEH bhi ho to unki baat un se ziada janne wale Jaleel ul Qadr SAHABA Hazrat Umar, Usman, Ali, Ibne Masood , Ibne Umar Razi Allahu anhum eagahirahum par hujjat nahi hosakti”

                Hadees me Shuzooz hi ki wajeh se 2 Jaleel ul Qadr Muhaddiseen ne is hadees se Aeraaz kiya hai. Imam Ahmed ne Asram aur Ibne Mansoor se kaha ke Maine Ibne Abbas razi Allahu anhum ki hadees Qasdan tark kardi; isliye ke meri Raaye me is hadees se yakjai Teen Talaq ke ek hone me istedlaal durust nahi; kyu ke Huffaz e Hadees ne Ibne Abbas razi Allahu anhuma se iske Khilaaf Riwayat kiya hai aur BAIHAQI ne Imam Bukhari se naqal kiya hai ke Unho ne Hadees ko isi wajeh se Qasdan chord diya jiski wajeh se Imam Ahmed rah ne tark kiya tha aur isme koi Shubah nahi ke Ye 2 Imam e Fann Hadees ko usi waqt chord sakte hain jab chordne ka sabab raha ho.

  1. 4.       Hazrat Ibne Abbas Razi Allahu anhuma ki Hadees ek ijtemai Haalat bayan karti hai jiska Ilm Yama Maasireen ko hona chahye tha aur Mutaddad Turuq se is ke naqal ke kaafi asbaab hone chahye the, jisme IKHTELAAF ki koi gunjayash na hoti, Haalanke is hadees ko Ibne Abbas Razi Allahu anhuma se ba tareeq AAHAAD Riwayat kiya gaya hai, ise TAAOS ke Ilawa kisi ne Riwayat nahi kiya hai jab ke who MANAKEER bhi Riwayat karte hain. Jamhoor Ulamam e Usool ne kaha hai ke agar KHABR E AAHAAD ke naqal karne ke asbaab WAAFAR hon to mahez kisi ek shaqs ka naqal karna uske adam Sehat ki daleel hai. Sahib jam ul Jawaami’ ne Khabar ke adam sehat ke bayan me us Khabar ko bhi Daakhil kiya hai jo naqal ke asbaab Waafar hone ke bawajood Ba tareeq e Aahaad naqal ki gayi ho, Ibne Hajab ne Mukhtasar ul Usool me kaha hai:

“Jab tanha koi shaqs aisi baat naqal kare jis ke naqal ke asbaab kaafi the us ke naqal me ek badi Jamaat us ke sath honi chahye thi maslan: wo tanha bayan kare ke SHAHAR ki JAMAA MASJID me Member par KHUTBA dene ki halat me KHATEEB ko Qatal kar dya gaya  to wo JHOOTA hai, uski baat bilkul nahi maani jayegi”

                Jis baat par Ahde Nabawi, Ahde Siddiqi aur AHde Farooqi me tamma Musalman baqi rahe hon to uske naqal ke kaafi asbaab honge , Haalanke Ibne Abbas Razi Allahu anhuma ke ilawa kisi sahabi se iske bare me ek HARF bhi manqool nahi(aur usko bhi Hazrat Ibne Abbas Razi Allahu anhuma ne Abu sahba ke talqeen karne par bayan kiya hai) SAHABA IKRAM Razi Allahu anhum ki khamooshi do baton par dalalat karti hai, ya to Hadees Ibne Abbas  me teen talaqen bek lafz na maani jayr balke iski soorat ye hai ke bek waqt me 3 alfaaz  me Teen Talaaq di gayi aur Lafz ka takraar Takeed par Mehmool kiya jaye, Ya ye Hadees SAHEEH nahi is liye ke kaafi wasael ke bawajood AAHAAD Ne ise Riwayat kiya hai.

  1. 5.       Jab Ibne Abbas Razi Allahu anhuma jante the ke Ahde Nabawi, Ahde Siddiqi aur AHde Farooqi ke ibtedai daur me TEEN TALAAQ ek samjhi jati thi to unke Sulaah o Taqwa , Ilm o Isteqamat , Itteba e Sunnat aur barmala Haq Goi ke pesh nazar ye nahi kaha jaasakta ke unho ne Yakjaai Teen Talaaq se Teen Nafiz karne me Hazrat Umar Razi Allahu anhu ek hukum ki ITTEBA ki hogi. Hajj e Tamatto , 2 Dinaar ke iwaz Ek Dinar ki kharid o farokht, Umme Walad ki kharid o Farokht waghaira masael me Hazrat Umar se inka Ikhtelaaf kisi se poshida nahi , lihaza kisi aise masle me wo Hazrat Umar Razi Allahu anhu ki muwafiqat kaise karsate hain, jiske khilaaf wo khud Riwayat karte hain, Haj e Tamatto ke bare me Hazrat Umar Razi Allahu anhu se inka jo ikhtelaaf hua hai is silsile me inka ye mashhoor qaul unke barmala Haq goi ki wazeh daleel hai, unho ne farmaya ke:

“Qareeb hai ke tum par Asmaan se pathar Barsen, Mai kehta hun Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya aur tum log kehte ho Abu bakr ne kaha , Umar ne kaha”

  1. 6.       Agar Ibne Abbas Razi Allahu anhuma ki Hadees ko Saheeh Tasleem kar liya jaye to Quroon e Oola me SAHABA IKRAAM razi Allahu anhum ke Salaah o Taqwa, Ilm o Isteqamat aur Ghayat e Itteba ko dekhte hue ye nahi kaha jasakta ke unho ne Teen Talaq ko ek jante hue Hazrat Umar Razi Allahu anhu ka hukum Qabool karliya hoga, iske bawajood kisi se ba sanad e Saheeh ye sabit nahi ke usne Hadees Ibne Abbas Razi Allahu anhuma ke mutabiq Fatwa diya ho.
  2. 7.       Mukhalifeen ka kehna hai ke Hazrat Umar ne Teen Talaq se Teen ke Nifaaz ka hukum Sazaa ke taur par jari kiya tha; isliye ke aise kaam me jis par bade ghaur o Fikr ke baad Iqdaam karna chahye tha logon ne Ujlat(jaldi) se kaam lena Shuru kardiya tha; lekin ye baat tasleem karna Mojib e ishkaal hai, is liye ke Hazrat Umar jaisa muttaqi Aalim o Faqeeh koi aisi saza kaise jaari karsakta hai, jis ke asraat Mustahiq tak hi nahi  Mehdood rehte balke Doosri taraf(yani Biwi , Bacchhon ki taraf)  bhi pohanchte hain. Haraam Farj ko Halaal karna aur Halaal Farj ko Haraam karna aur Huqooq e Rajat waghaira Masael is par murattab hote hain.

 

 

Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke zamane me mutaddad aise waqiaat apko milenge jinse pata chalega ke Hazrat Umar agar apni kisi raye ko Mulk o Millat ke liye mufeed o Munasib samjhte hue nafiz karne ka Irada karte aur koi Mamooli fard bhi unhe Tok deta kr tumhare raye Quran o Sunnat ke khilaaf hai to wo ya to Fauran apni raye se TAAIB hojate jaisa ke MEHRON ki tajdeed ke silsile me ek bppdhi Aurat ke tok dene aur aayat Qurani ki taraf tawajjah dila dene par unho ne apna Irada badal diya tha aur saaf kaha tha ke

“agar ye BOODHI Aurat Na hoti to Umar Aj Halaak hogaya tha.”

Ya agar wo samajhte ke tokne wala Kam Fehmi ka Shikar hai to Dalail se isey SAmjhate ke mai Quran o Sunnat ke mutabiq hi Fulaan kaam karne jaraha hu. Iski  behtreen Misaal wo munazire hainjo maftooha zameeno ko Faujiyo par taqseem karne na karne ke silsile me unke aur Mutaddad Sahaba ke ma bain hue aur apne Irade ki takmeel apne us waqt farmayi jab Dalail Qawiyya se Doosro ko mutmain kardiya.

 

Isse pata chala ke Hazrat Umar razi Allahu anhu ek BA ZAMEER BA HIMMAT AUR ZINDA QAUM KE AMEER THE  JISKE FARD FARD KO YE JURRAT HAASIL THI KE DEEN O SHARIYAT KE MAMLE ME KHALIFA KI ANKHON ME ANKHEN DAAL KAR BAAT KARSAKE. LIHAZA YE HAZRAT UMAR KA KHUD KA FATWA NAHI THA KE EK MAJLIS KI TEEN TALAAQ TEEN HI HOTI HAI BALKE SAHABA RAZI ALLAHU ANHUM KO PATA THA KE YE HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM  KE ZAMANE SE HI ISLIYE TAMAM SAHABA ME SE KISI EK NE BHI EK HARF NAHI KAHA.

 

 

 

AB AAKHIR ME HAME YE KEHNA HI PADEGA

 Ibne Abbas Razi Allahu anhuma se jo ye Qaul mansoob kiya gaya hai ke Ahde Risalat me aur Ahde Siddiqi me aur Khilafat e Umar Razi Allahu anhu ke  ibtedai chand Saalon me Teen Talaaq ek hua karti thi ye Qaul hi Sirey se baatil hai. Jo Talaaqen Tareeq E Sunnat kr Mutabiq Teen Alag Alag TUHURON me di jayen wo to Laaziman bilaa ikhtelaaf teen hi hoti hain Haalanke is Qaul me istesna nahi. Is qaul ka matlab to ye hua ke Quran O Sunnat jis soorat me Teen Talaaq ke waqai hone par Naatiq hain us soorat me bhi  Daur e Risalat aur Daur E Siddiqi me EK hi Talaq pada karti thi. Lihaza Ibne Abbas Razi Allahu anhuma ki taraf aise Laghu Qaul ki Nisbat Qaabil e Qabool nahi. Agar koi kehta hai ke Sunnat ke Mutabiq di gayi Teen Talaaqen Mustasna hain yani Ibne Abbas Razi Allahu anhuma jin Teen Talaaqon ke Ek hone ka zikr kar rahe hain wo, who nahi hain jo Teen Mukhtalif Tuhur me di gayeen. Unka Wuqoo to baherhaal Musallam hai to Hum kahenga ke ye ISTESNAA ap ne kahan se Nikala. Ibne Abbas Razi Allahu anhuma ne bilaa Istesnaa TEEN TALAAQ kaha . agar Qiyaas ke Zarye ap ye istesna nikalte hain to hum kyu na Qiyaas ke Zarye Un Teen Talaaqon ko bhi Mustasna maanen jin me Bahes ho rahi hai aur ye kahen ke Ibne Abbas Razi Allahu anhuma BAAKIRA Ghair Madkhoola (jis se Shauhar ki mulaqat nahi hui) ki Teen Talaqo ka zikr kar rahe hain jinse Hame Bahes hi nahi. Kaun sa Qanoon e Insaaf hai jo Fareeq w Saani ko to Qiyaas ke Zarye Istesnaa ki ijazat de aur hame na de. Istesnaa karo to hum se Mashwara kar ke karo warna Qaul ko Laghuu maano.

 

 

Mukhtasaran humne hamari baat Mukammal kardi hai. Natija ye hai ke Ibne Abbas Razi Allahu anhu ki Riwayat Shaaz hai aur isme izteraab bhi hai to ye Daleel nahi ban sakti. Ap Hazraat se Guzarish hai ke ghaur se post ko padhen.

jazakaAllahu khair.

MADANI ZINDAGI

MADANI ZINDAGI

1)                     Madine Munawwara ka pehle kya naam tha?

Ans: Madine Munawwara ka pehle naam YASRIB tha.

2)                     Madine me pehle Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)kis Jagah pohanche or Wahan kitne din Qiyam farmaye?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)pehle Quba pohanche, or wahan 12 din Qiyam farmaye.

3)                     Islam ki sabse pehli Masjid kaunsi hai?

Ans: Masjide Quba.

4)                     Masjide Quba kis Sahabi ki Zameen par banai gai?

Ans: Kulsoom Bin Hadm(razi Allahu Anhu) ki Zameen par.

5)                     Quba ke Muqam par Ap sallallahu alaihi wasallam kis din pohanche?

Ans: Monday.

6)                     Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Madine Munawwara me kis Sahabi ke Ghar me aur kitne Din Qayam farmaya?

Ans: Abu Ayyub Ansari(razi Allahu Anhu) ke ghar par 7 mahine Qayam farmaya.

7)                     Musalmano ka Qible Awwal kya hai?

Ans: Baitul Muqaddas jo Falasteen me hai.

8)                     Khane ka’aba kab Qibla bana?

Ans: Hijrat k 16 ya 17 Mahine baad.

9)                     Masjid-e-Nabawi ki Tameer kab aur kahan hui?

Ans: Hijrat ke pehle Saal hi Masjid Nabawi ki Tameer shuru hui, 2 Yateem Bacho ki Zameen par,or ye Wahi Jagah hai jahan Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Oontni baithi thi.

10)             Hijrat ke Baad Sab se pehle kaun aur kab paida hue?

Ans: Abdullah Bin Zubair(razi Allahu Anhu), Hijrat ke pehle saal.

11)             Azaan kab Shuru hui or Muazzan kaun the?

Ans: Azaan 1 Hijri me Shuru hui or Muazzan Bilal(razi Allahu Anhu) the.

 

12)             Ramazan ke Roze kab Farz hue?

Ans: 2 Hijri me.

13)             Ghazwa kise kehte hain?

Ans: us Jung ko kehte hai jisme Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)Musalmano ke Sath tashreef legaye ho use Ghazwa kehte hai.

14)             Sariyya kise kehte hain?

Ans: Us Jung ko kehte hai Jisme Musalmano ke sath Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)tashreef nahi legaye.

15)             Jumla kitne Ghazwaat or Sariyya hue?

Ans: Jumla 27 Ghazwaat aur 55 Sariyya hue.

16)             Baaz Ahem Ghazwaat ke Naam batayye?

Ans: 1.Ghazwae Badr 2 Hijri me,

2.Ghazwae Uhud 3 Hijri me,

3.Ghazwae Ahzaab 5 Hijri me,

4.Ghazwae Banu Quraiza 5 hijri me,

5.Ghazwae Khaibar 7 Hijri me,

6. Fateh Makka 8 Hijri me,

7. Ghazwae Hunain 8 Hijri me,

8. Ghazwae Ta’eef 8 Hijri me.

17)             Ghazwe Badr kab hui?

Ans: 2 Hijri me.

18)             Badr me Iblees kiski shakal me aya tha?

Ans:Suraqa Bin Maalik ki Shakal me.

19)             Ghazwe Badr me Musalmano ki Tadad kitni thi or Kuffar ki kitni?

Ans: Ghazwae Badr me Musalmano ki Tadad 313 aur Kuffar ki 1000 thi.

20)             Badr me kitne Sahaba Shaheed hue?

Ans: Badr me 14 Sahaba Shaheed hue.

21)             Badr me kitne Kuffar Maare gaye or kitne Qaid kiye gaye?

Ans: 70 kuffar Maare gaye aur 70 Qaid kiye gaye.

22)             Eid-Ul-Fitr, Eid-Ul Azha ki Namaz ka kab hukum hua?

Ans: 2 Hijri me.

23)             Haj kab farz hua?

Ans: 9 Hijri me Haj Farz hua.

24)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Sahebzadyo(daughters) ka Nikah kis se hua?

Ans: Zainab(razi Allahu Anhu) ka Abul Aas(razi Allahu Anhu) se,

Ruqayya(razi Allahu Anhu) aur Umme Kulsoom(razi Allahu Anhu) ka Osman Bin Affan(razi Allahu Anhu)se aur

Fatima(razi Allahu Anhu) ka Ali(razi Allahu Anhu)se.

25)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Dandaane Mubarak(teeth) kab Shaheed hue?

Ans: Ghazwae Uhud me.

26)             Munafiq kise kehte hain?

Ans: Jo Zaahir me Kalima padhta ho aur Asal me wo Musalman na ho.

27)             Munafiqo ke Sardar ka naam batayye?

Ans: Abdullah Bin Ubai

28)             Asad Ullah(Allah ka sher) kiska laqab hai?

Ans: Hamza(razi Allahu Anhu) ka.

29)             Ghazwe Uhud kab hui?

Ans: 3 Hijri me.

30)             Uhud me Musalman kitne aur Kuffar kitne the?

Ans: Ghazwae Uhud me 700 Musalman aur 3000 Kuffar the.

31)             Hamza (razi Allahu Anhu) ko kisne or kiske kehne pe Shaheed kiya?

Ans: Hamza(razi Allahu Anhu) ko WAHSHI ne Jubair Bin Mut’am ke kehne par Qatl kiya.

32)             Hamza(razi Allahu Anhu) ki Naash ke sath kya Sulook kiya gaya?

Ans: Hind Binte Utba ne Hamza(razi Allahu Anhu) ka Kaleja Nikal kar Chabaya aur Ap(razi Allahu Anhu) ke Kaano aur Nakon ka pazeb aur Haar banaya.

33)             Uhud me kitne Musalman Shaheed hue?

Ans:70.

34)             Ghaseele Maklaika kin ko kaha jata hai?

35)             Ans: Ghaseele Malaika H.Hanzala(razi Allahu Anhu) ko kaha jata hai.

36)              Uhud me ke Baaz Ahem Waqiaat batayye?

Ans:

37)             Uhud me kin se aur kya ghalti hui thi?

Ans:

38)             Abu Bakr(razi Allahu Anhu) uhud ka Zikr kiye to kya kehte the?

Ans: Abu Bakr(razi Allahu Anhu) farmate ke ye to Talha(razi Allahu Anhu) ki Jung thi.

39)             Allah ke Raste me sabse pehle kisne Teer chalai?

Ans: Saad Bin Abi Waqqas(razi Allahu Anhu) ne.

40)             RAJII’ me kya Hadsa pesh aya?

Ans: Safar 4 hijri me kuch log aye or Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)se kaha k unke paas Islam ka charcha hai, islye Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)unke paas kuch logo ko Deen Sikhane aur Quran padhane ke lye Rawana farmayye,Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne 10 Sahaba ko Rawana farmaya, sab RAJII nami ek Chashme par pohanche to 100 teer Andazo ne In par Hamla karke Inhe Shaheed kardya.

41)             Bee’re Ma’ona ka Waqia batayye?

Ans: Ma’ona ke Kunwe ke paas 70 Sahaba ko Dhoke se Shaheed kardya gaya.

42)             Ghazwae Ehzaab kab hui?

Ans: 5 Hijri.

43)             Ghazwe Ehzaab ka Zikr kis sure me hai?

Ans: Sure Ahzaab me.

44)             Isme Musalman kitne the?

Ans: Musalman 3000 aur Kuffar 10000.

45)             Ghazwae Ehzaab ke waqt Musalman Aurte kahan thi?

Ans: Madine me Ek Qile me.

46)             Ghazwae Ehzaab ke waqt kin logo ne Musalmano se Dhoka kiya?

Ans: yahoodiyo ne Qabeele Banu Quraiza ne.

47)             Ghazawae Ehzaab ki tayyari Musalmano ne kis tarah ki?

Ans: Khandaq khodi.

48)             Ghazwae Banu Quraiza kab aur kyu hui?

Ans: 5 Hijri me, Ghazwae Ahzaab me Banu Quraiza ne Dhoka diya bol ke.

49)             Kis Sahabi ke Bare me Allah ke Rasool(S)ne farmaya ke Inke Inteqal se Allah ka Arsh Hil gaya?

Ans: Saad Bin Muaaz(razi Allahu Anhu) ke bare me.

50)             Ghazwae Banu Quraiza me Hakam kise Banaya gaya?

Ans: Saad Bin Muaaz(razi Allahu Anhu) ko.

51)             Unho ne kya faisla kiya aur  Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne unke faisle ke Bare me kya farmaya?

Ans: Unho ne Faisla kiya ke Bado ko Qatl kardya jaye, Bacho aur aurton ko Ghulam banalya jaye.

52)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)Umre ke lye kab tashreef le gaye?

Ans: 6 Hijri me.

53)             Raste me kya hua?

Ans: Raste me Makka walo ne Apko Umra karne nahi dya.

54)             Suleh Hudaibya kab hui?

Ans: 6 Hijri me.

55)             Bai’ate Rizwan kab aur kyu hui?

Ans: 6 Hijri me Hui, Osman(razi Allahu Anhu) Safeer banker Makka gaye the to Ap(razi Allahu Anhu) k SHaHeed hone ki Afwaah hui to Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Sahaba se Osman(razi Allahu Anhu) ki Shahadat ka Badla lene ki Bait Farmai.

56)             Suleh Hudaibya me kya tai hua?

Ans:

57)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Ajam ke Badshaho ko kab Khat(letter) likhe?

Ans: Suleh Hudaibya ke baad.

58)             Kya Un Badshaho me se kisi ne Islam Qubool kiya?

Ans:

59)             Kis Badshah ke pas kaun khat le kar gaye?

Ans:1. Najashi Shah-e-Habash ke paas AMR BIN UMAYYA(razi Allahu Anhu) khat legaye.

2. Muqauqis Shah-e-Misr ke paas HAAtib(razi Allahu Anhu) khat legaye.

3.Khusro Parvez <KISRA>Shah-e-Faras ke paas ABDULLAH BIN HUZAFA(razi Allahu Anhu) khat legaye..

4.Qaisar Shah-e-Rome ke paas DAHIYA KALBI(razi Allahu Anhu) Khat legaye…….

60)             Rome ke badshah Hiraqal ne Khat padhne ke baad kya kiya?

Ans:

61)             Hiraqal aur Sufyan(razi Allahu Anhu) (jo us waqt Musalman nahi hue the) ke Darmyan jo Sawal Jawab hue unka khulasa likhye?

Ans:

62)             Hiraqal ne Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke bare me jaanne ke baad kya kaha?

Ans: Usne kaha ke Agar mai unse Milunga to unke pair dhokar piyunga, or kaha ke Me Jis Zameen par hu us par bhi unka Qabza hojaega.

63)             Ghazwae Khaibar kab hua?

Ans: 7 hijri me hua.

64)             Ghazwae Khaibar me Dono Janib kitne Log Qatl hue?

Ans: 16 Sahaba Shaheed hue aur 93 Yahoodi Maare gaye.

65)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne ye kis ke Bare me farmaya “ WALLAH MAI NAHI JANTA MUJHE KIS BAAT KI ZIADA KHUSHI HAI? KHAIBAR KI FATEH KI YA APKE AANE KI?”

Ans: Ap(S)ke Chachare Bhai Jafar Bin Abdul Muttalib(razi Allahu Anhu) se farmaya.

66)             Abu huraira(razi Allahu Anhu) ne Islam kab Qubool kiya?

Ans: Ghazwae Khaibar ke waqt.

67)             Ghazwae Mauta kab hui ?

Ans: 8 Hijri me.

68)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Ma’rkae Mauta k Ameer kinhe banaya?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Ameer Zaid Bin Harisa(razi Allahu Anhu) ko Banaya aur farmaya agar ye Shaheed hojayen to Jafar(razi Allahu Anhu) aur agar wo bhi Shaheed hojaye to Abdullah Bin Rawaha(razi Allahu Anhu) Ameer honge.

69)             Is Ghazwe me Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kya peshangoi ki thi?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Peshangoi ye thi:

Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Ameer Zaid Bin Harisa(razi Allahu Anhu) ko Banaya aur farmaya agar ye Shaheed hojayen to Jafar(razi Allahu Anhu) aur agar wo bhi Shaheed hojaye to Abdullah Bin Rawaha(razi Allahu Anhu) Ameer honge. Aur ye teeno sahaba Shaheed hogaye.

70)             SAIF ULLAH(Allah ki Talwar) kis ka laqab tha?

Ans: Khalid Bin Waleed(razi Allahu Anhu) ko Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)me SAIF ULLAH ka Laqab dya.

71)             Allah ke Rasool(S)ne Qaza Umra kab farmaya?

Ans:7 Hijri me.

72)             Suleh Hudaibiya me jo Muahda hua tha uski Khilaf warzi kisne ki?

Ans: Mushrikeene Makka ne.

73)             Makka kab Fatah hua?

Ans: 8 Hijri me.

74)             Abu Jahel ko kisne or kab Qatl kiya?

Ans: Ghazwae Badr me Do Naujawaan Sahabi MAAz(razi Allahu Anhu) aur MU’awwiz(razi Allahu Anhu) ne Abu Jahel ko Qatl kiya.

75)             Kis Saal ko Wufood ka saal kehte hain aur kyu?

Ans: 9 Hijri ko Wufood ka Saal kaha jata hai kyu ke Isme Door door se Log Madina aakar Islam Qabool karrahe the.

76)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki kisne aur kitne Saal Qidmat ki?

Ans: Anas Bin Maalik(razi Allahu Anhu) ne 10 Saal Qidmat ki.

77)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki pasandeede Ghizaen kya thi?

Ans: Kaddu,Sirka,Shahed,Meetha, Bakri ka Hath,Kakdi………

78)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Roti kaisi hoti thi?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Roti Moti baghir chane hue Jau ki Hua karti thi.

79)             Kya Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)pet Bhar ke khate the?

Ans: Ayesha(razi Allahu Anhu) farmati Hai ke Kabhi 2 Din Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Jau ki Roti pet bhar kar nahi khai.

80)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Ghar walo k pas kitni Baar Chulha Sulagta tha?

Ans:

81)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kis ki Ghaibana Janaze ki Namaz padhi?

Ans: Habash ke Badshah ASHAMA ki.

82)             Allah ke Rasool(S)ne Fateh Makka ke Waqt kis Rang ka Amama bandha tha?

Ans: Black.

83)             Fateh Makka ke waqt kitne Musalman the?

Ans:10000 Sahaba the.

 

84)             Ghazwae Tabook kab aur kis ke Khilaf hua?

Ans:8 Hijri me Rome ke Khilaaf.

85)             Kis Masjid ko Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne todne lagaya aur kyu?

Ans: Masjide Ziraar ko, Wo Yahoodyo ne banai thi.

86)             Pehla Haj Kis ki Qiyadat me kiya gaya?

Ans: Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ki.

87)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kab Haj kiya?

Ans: 10 Hijri me.

88)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Jumla kitne Haj kiye?

Ans: sirf 1.

89)             Hajjatul Wada kise kehte hai?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne jo Haj kiya use Hajjatul Wada kehte hai kyu ke ye Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ka pehla aur Akhri Haj tha.

90)             Hajjatul Wada kab hua?

Ans: 10 Hijri me.

91)             Arfaat ke Maidan me Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne jo Khutba diya wo likhye?

Ans:

92)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Hayaate Mubarak me Kin kin Azwaaj-e-Mutahharat ka Inteqal hua?

Ans: Khadija (razi Allahu Anhu) aur Zainab(razi Allahu Anhu) ka.

93)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)Angothi kab aur kyu Banai?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Angothi Badshaho ko Khat likhte waqt banai MOHAR(STAMP) ke lye.

94)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Nawason aur Nawasiyon ke Naam batayye?

Ans:1.Hasan(razi Allahu Anhu),2.Hussain(razi Allahu Anhu),3.Zainab(razi Allahu Anhu),4.Umme Kulsoom(razi Allahu Anhu)5. Umama Binte Zainab(razi Allahu Anhu).

95)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Damaadon ke Naam batayye?

Ans: Abul Aas(razi Allahu Anhu), Osman(razi Allahu Anhu) aur Ali(razi Allahu Anhu).

96)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)kab Bimar hue?

Ans: 9 Safar 11 Hijri ko.

97)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)Ki Bimari me Masjide Nabawi me kaun Imamat kar rahe the?

Ans: Abu Bakr(razi Allahu Anhu).

98)             Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne jo apne Akhri waqt me Wasiyyaten ki batayye?

Ans: Namaz, Yahoodyo Or NASARA[CHRISTIANS] ki Mukhalifat ,Ghulam Aur Aurto ke Sath acha Salook karna etc.

99)             Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ne Jumla Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Hayaat me kitni Namazen padhai?

Ans: 27.

100)      Ashre Mubashshara kaun hai unke Naam batayye?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Zindagi hi me 10 Sahaba ko Jannat ki Khush Khabri suna di thi unhe Ashra Mubashshara kehte hai.

1.Abu Bakr(razi Allahu Anhu),2.Omer,(razi Allahu Anhu)3.Osman(razi Allahu Anhu),4.Ali(razi Allahu Anhu),5.Abdur Rahman Bin Aof(razi Allahu Anhu),6.Talha Bin Ubaidullah(razi Allahu Anhu),7.Saad Bin Abi Waqqas(razi Allahu Anhu),8. Zubair Bin Awwam (razi Allahu Anhu),9 Zaid Bin Amr.10. Abu Ubaida Bin Jarrah(razi Allahu Anhu)

 

101)      Aswad Ansi, Musailma Kazzab kaun the aur inka kya haal kiya gaya?

Ans: In Don one Nabi hone ka Dawa kiya tha Dono ko Qatl kardya gaya.

102)      ANSAAR kise kehte hain?

Ans: Madine Munawwar ke Sahaba ko Ansaar kehte hai.

103)      MUHAJIR kise kehte hain?

Ans: Makka se Madina Hijrat kar ke jane wale Sahaba ko Muhajir kehte hai.

104)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)is Dunya se kab parda farmaye?

Ans: 12 Rabi ul Awwal 11 Hijri peer ke din.

105)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki tadfeen kahan or kis Din hui?

Ans: jahan Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Rooh Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Jism Mubarak se Nikali gai yani Ayesha(razi Allahu Anhu) ke Hujre me Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Tadfeen hui.

106)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Namaze Janaza kis ne padhai?

Ans: kisi ne nahi padhai balke dus dus sahaba ka Group jata aur Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ka deedar karte aur Akele akele Namaz padhte.

107)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko Ghusl kisne diya?

Ans: Abbas(razi Allahu Anhu),Ali(razi Allahu Anhu),Qasum(razi Allahu Anhu),Fazl(razi Allahu Anhu),Shaqran(razi Allahu Anhu),Usama(razi Allahu Anhu), Aos(razi Allahu Anhu).

108)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Wafaat ke Mutalliq Omer(razi Allahu Anhu) kya keh rahe the?

Ans:

109)      Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ne Aakar kya Khutba diya?

Ans:

110)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)kis tarah Chalte the?

Ans: Qadam Utha kae Narmi ke Sath Tez chalet the jaise ke Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)kisi Waadi me utar rahe ho.

111)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)kaise lagte the Tafseel se batayye?

Ans:

112)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)me Ghar me kya karte the?

Ans:

113)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)Neend se Bedaar hote hi kya karte the?

Ans: MISWAK.

114)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ka Bistar kaisa tha?

Ans:

115)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)K Omer Mubarak kitni thi Wafaat ke waqt?

Ans: 63 saal.

116)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Baad kinhe Khalifa banaya gaya?

Ans: Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ko.

117)      Khulfae Rashideen Kitne hain aur unke Naam batayye?

Ans: 4 hai

1.Abu Bakr(razi Allahu Anhu),2. Omer(razi Allahu Anhu),3. Osman(razi Allahu Anhu),4. Ali(razi Allahu Anhu).

118)      Kya koi Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko Khwaab me dekh sakhta hai?

Ans: Ji Haan, kyu ke Shaitan Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Shakal Ikhtyar nahi karsakta.

119)      Kya Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Mizaah bhi kiya?

Ans: Ji Haan, Magar Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)Mazaaq me Bhi Jhoot nahi kehte the.

120)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)kis tarah Hanste the?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)aksar Tabassum farmate the.

121)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)kis tarah kalaam farmate?

122)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)k khane aur peene ka tariqa batayye?

123)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)Surma kis tarah aur kab lagate the?

Ans: AP(Sallallahu Alaihi Wasallam)har Raat 3 baar right eye me aur 3 baar left eye me Surma lagate the.

124)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Akhlaaq ke Bare me Amma jaan Ayesha(razi Allahu Anhu)ne kya farmaya?

Ans: Amma Jaan Ayesha(razi Allahu Anhu) ne Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Akhlaaq ke Bare me farmaya ke Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Akhlaaq to Quran hi hai.

Means: Quran theory hai Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)practical.

125)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ka Izaar kitna tha?

Note: Izaar =paijama,pant,lungi etc.

Ans: aadhi Pindli tak.

126)      Hamare lye Behtreen Ideal kaun hai?

Ans: hamare pyare Nabi(SAW).

127)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Mardo aur Aurto ki khushbu ke bare me kya farmaya?

Ans: Mard ki Khushbu/Atar wo hai jis ki BOO aaye or Rang na dikhai de.

Aur Aurat ki khushbu wo hai jis ka Rang Dikhe aur BOO na aye.

128)      Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)kin kin Cheezo ka Hadya Wapas nahi farmate the?

Ans: Takya,Atar,Tel aur Doodh.

129)      Ambiya apne Wirse me kya Chod jate hain?

Ans: Ilm e Deen..

130)      Akhri Nabi kaun hai?

Ans: Akhri Nabi Hazrat Muhammad(SAW) hai.

131)      Kya Hamare Nabi(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Baad bhi koi Nabi ya Rasool paida hosakte hai?

Ans: Nahi Hamare Nabi Akhri Nabi hai Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke baad Koi Nabi Ya Rasool Nahi Aasakte.

 

MAKKI ZINDAGI

SEERAT QUIZ

NABUWWAT SE PEHLE KE HALAAT

1)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ka kya Naam hai?

Ans: MOHAMMAD (Sallallahu Alaihi Wasallam)

2)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)kab paida hue?

Ans: 9 ya 12 Rabi ul Awwal Peer ke Din (Monday). 20/22-April-571.

3)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)paida hue so saal ko kya kehte hai?

Ans: Aam-ul-Feel(Hathion ka Saal).

4)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Walid ka Naam batayye?

Ans: Abdullah Bih Abdul Muttalib.

5)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Waleda ka Naam batayye?

Ans: Amena Binte Wahab.

6)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Dada ka Naam batayye?

Ans: Abdul Muttalib Bin Hashim.

7)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Dadi ka Naam batayye?

Ans: Fatima Binte Amr.

8)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Nana ka Naam batayye?

Ans: Wahab Bin Abdu Munaf.

9)                       Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Nani ka Naam batayye?

Ans: Barra Binte Abdul ‘Uzza.

10)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ka Kis Qabeele se Ta’lluq tha?

Ans: Quraish.

11)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Khandan ka Naam kya hai?

Ans: Banu Hashim.

12)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Walid ka Inteqal kab hua?

Ans: Ap(S)ki Wiladat se 2 Mahine pehle.

13)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Waleda ka Inteqal kab hua?

Ans: Jab Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Omer 6 saal thi.

14)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Waleda ke Inteqal ke Baad Apki Parwarish kisne ki?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Dada Abdul Muttalib ne.

15)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Dada ka Inteqal kab hua?

Ans: Jab Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Omer 8 Saal thi.

16)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Dada ke Inteqal ke baad Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki parwarish kisne ki?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Chacha Abu Talib ne.

17)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke kitne Chacha the aur unke Naam batayye?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke 10 Chacha the .

1.Abbas,2.Hamza,3.Abu Lahab,4.Abu Talib,5.Zubair,6.Haris,7.Maqwam,8.Hajil,9.Zirar,10.Qasum.

18)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke kitne Phoophu the aur unke Naam batayye?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke 6 Phoophuen thi.

1.Umme Hakeem,2.Aatika,3.Barrah,4.Umaima,5.Arwaa,6.Safiyya.

19)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke kitne Chachaon ne Islam Qubool kiya, unke Naam batayye?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke 2 Chachaon ne Islam Qubool kiya.

Hamza(razi Allahu Anhu) aur Abbas(razi Allahu Anhu).

20)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke kitne phuphuo ne Islam Qubool kiya unke Naam batayye?

Ans: Sirf Safiyya(razi Allahu Anhu) ne Islam Qubool kiya.

21)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko ki kis ne Doodh pilaya?

Ans: Apki Waleda Bi Bi Amena, Haleema Sadiya(razi Allahu Anhu) aur Suweba(razi Allahu Anhu) ne.

22)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Razaai Bahen or Bhai ke Naam batayye?       Note: Razaai Bhai matlab Ek Aurat ka jab 2 ladke Doodh peete hai to Dono Razaai Bhai hote hai.

Ans: 1.Hamza(razi Allahu Anhu),2.Abu Salma,3.Abdullah(razi Allahu Anhu),4.Jafar(razi Allahu Anhu),5.Sufyan Bin Haris(razi Allahu Anhu),6.Masrooh(razi Allahu Anhu),7.Huzaifa,8.Sheema(razi Allahu Anhu),9.Unaisa.

23)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Chacha me Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ka Dushman kaun tha?

Ans: Abu Lahab.

24)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko 2 Zabeeh(Zubah kiye hue) ki Aulad kyu kaha jata hai?

Ans: Kyu ke Ao(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Nasab me 2 Logo ko Zabah kiya jane wala tha.

25)               Wo 2 Zabeeh ke Naam batayye?

Ans:1. Ismail(AS),2. Apke Walid Abdullah.

26)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)Haleema Sa’dya (razi Allahu Anhu) ke pas kitne Saal rahe?

Ans: 6 Saal tak.

27)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Waleda ka Inteqal kis Jagah hua?

Ans: Maqaame Abwaa par.

28)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kitne Nikah kiye?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Jumla 11 Nikah kiye.

29)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Azwaaj-E-Mutahharat  (wives) ke Naam batayye?

Ans: 1.Khadija Binte Khauled(razi Allahu Anhu),2.Sauda Binte Zam’aa(razi Allahu Anhu),3. Ayesha Binte Abu Bakr(razi Allahu Anhu),4.Hafsa Binte Umar(razi Allahu Anhu),5.Zainab Binte Khuzaima(razi Allahu Anhu),6.Umme Salma Binte Abu Umayya(razi Allahu Anhu),7.Zainab Binte Jahash(razi Allahu Anhu),8.Juweria Binte Haris(razi Allahu Anhu),9.Umme Habeeba Binte Abu Sufyan(razi Allahu Anhu),10.Safiyya Binte Hai(razi Allahu Anhu),11.Maimoona Binte Haris(razi Allahu Anhu).

30)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ka pehla Nikah kis se hua?

Ans: Hazrat Khadija(razi Allahu Anhu) se.

31)               Nikah ke waqt Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Omer kitni thi Or Khadija (razi Allahu Anhu) ki Omer kitni thi?

32)               Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Umar Mubarak 25 saal aur Khadija(razi Allahu Anhu) ki 40 saal thi.

 

33)               Khutbe Nikah kisne padha?

 

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Chacha Abu Talib ne.

34)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kitna Mehar ada kiya?

Ans:20 Oont.

35)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Aulaad ke Naam batayye? Or wo kitne the?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke 3 Bete(Sons)

aur 4 Betyan(daughters) the.

Sons:

1.Qasim(razi Allahu Anhu),2.Abdullah(razi Allahu Anhu),3.Ibrahim(razi Allahu Anhu)

Daughters:

1.Zainab(razi Allahu Anhu),2.Ruqayya(razi Allahu Anhu),3.Umme Kulsoom(razi Allahu Anhu),4.Fatima(razi Allahu Anhu).

36)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki kunniyyat kya thi?

Ans: Abul Qasim(S).

37)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Mulk Sham ka pehla Safar kab kiya?

Ans: Jab Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Omer Mubarak 12 Saal thi.

38)               Sham ke Safar me Raste me Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Mulaqat kis se hui or usne kya kaha?

Ans: Buhira rahib se Ap(S)ki Mulaqat hui Basra me. Usne kaha ke ye Sayyadul Aalameen hai(tamam jahano ke Sardar). Allah ne Inhe Rehmatul lil Aalameen banakar bheja hai.

39)               Us Raahib ne Akhri Nabi ki kya kya Nishania batai?

Ans: Usne Abu Talib se kaha ke jab Tum log Ghaati se utar rahe the to

Koi Darakht ya pathar aisa nahi tha jo Sajde ke lye Jhuk nag aya ho,ye Sirf Nabyo ko Sajda karte hai, Or Ap(S)ke Kandho ke Neeche Jo Mohre Nabuwwat hai mai Usse Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko pehchanta hu.

40)               Junge Fujjar kab Hui?

Ans: Jab AP(Sallallahu Alaihi Wasallam)15 Saal ke the.

41)               Junge Fujjar kin ke Darmyan Hui?

Ans: Quraish aur Qais Ailan ke Darmyan.

42)               Is Jung ko Junge Fujjar kyu kehte hai?

Ans: Islye ke Is me Haram Shareef aur Haram Mahine Dono ki Hurmat Chaak ki gai.

43)               Kya Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)Junge Fujjar me Shareek the?

Ans: Ji haan. Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)apne Chachaon ko Teer de rahe the.

44)               Hilf-Ul-Fuzool kise kehte hai or ye kab or kyu hui?

Ans: Qurish ke Chand Qabail ne Apas ye Ahad kiya ke Makke me job hi Mazloom Nazar ayega ye sab uski Madad karenge.

ye Zu Qaida me hui.

Hua ye tha ke Zabeed ka ek Admi Saman lekar Makka aya tha Aas Bin Waa’il ne uska Saman khareeda lekin uska Haq Rok liya. Iski koi Madad ke lye nahi aye….

45)               Hilf-Ul-Fuzool kis ke Makan par hui or Iske bare me Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kya farmaya?

Ans: Hilful Fuzool Abdullah Bin Jud’aan ke Makan par hui.

Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Nabuwwat milne ke baad farmaya

“Me Abdullah Bin Jud’aan ke Makan par e kaise Muahde me Shareek tha ke Mujhe uske Iwaz(badle me) Surkh Oont bhi pasand nahi or agar Islam me is Ahad ke lye mujhe bulaya jata to Me Labbaik kehte.”

46)                Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Omer Mubarak jab 35 years hui to kya Waqia pesh aya?

Ans: khane Kaba ki tameer shuru hui.

47)               Jab Khane Ka’aba ki tameer ke Waqt Quraish ka kis baat pe Jhagda hua?

Ans: Hajre Aswad ko uski Jagah par rakhne ke lye Jhagda shuru hua.

48)               Us Jhagde ko kisne aur kaise Hal kiya?

Ans: Abu Umayya Makhzoomi ne kaha ke Kal jo Shaqs bhi Haram me pehle Dakhil hoga use apne Jhagde ka Hakam bana lenge. Dusre Din sab se pehle Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)dakhil hue. Logo ne Apko dekhte hi kaha Ye Ameen hai hum inse Raazi hai, Ye Mohammad(S)hai.

Ap(S)ko waqia sunaya gaya to Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne ek Chadar Mangai, usme Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Hajre Aswad ko rakha phir har Qabeele ke Sardar ko bulaya aur chadar ke kinare pakda kar upar uthae.phir Ap(S)ne apne hath Mubarak se Usko uski Jagah rakh diya.

NABUWWAT KE BAAD MAKKI ZINDAGI

49)               WAHI(revelation) kaun lekar aate the ?

Ans: Jibraeel(AS).

50)               Pehli kab aur kahan Nazil hui?

Ans: Ghaare Hira me.

51)               Pehli Wahi me kya Nazil hua?

Ans: Sure Alaq ki 5 ayaten Nazil hui.

52)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne jab ye Khadija(razi Allahu Anhu) ko bataya to Apne kya kaha?

Ans: Ap(razi Allahu Anhu) ne farmaya

Allah ki Qasam, Ap(S)ko Allah Ruswa nahi karega,Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)Rishte Jodte hain,Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)Dusron ka bojh Uthate hain, AP(Sallallahu Alaihi Wasallam)Jo kama nahi sakta us ke lye kamate hain, Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)Mehman Nawazi karte hain,Haq ke lye kaam karne walon ki Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)madad karte hain.

53)               Warqa Bin Naufal kaun hai?

Ans: Khadija(razi Allahu Anhu) ke Chichere bhai.

54)               Warqa Bin Naufal ne Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)se kya kaha?

Ans: kaash mai us waqt zinda rehta jab tumhari Qaum tumhe nikalegi.

55)                Sab se pehle kin kin Logo ne Islam Qubool kiya?

Ans: Mardon me Abu Bakr(razi Allahu Anhu),Aurton me Khadija(razi Allahu Anhu),Bachcho me Ali(razi Allahu Anhu) aur Ghulamo me Zaid Bin Harisa(razi Allahu Anhu).

56)               Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ki Dawat par kitne Logo ne Islam Qubool kiya?

Ans: Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ki Dawat par 1.Osman(razi Allahu Anhu),2.Zubair(razi Allahu Anhu),3.Abdur Rahman Bin Aof(razi Allahu Anhu),4. Saad Bin Abi Waqqas(razi Allahu Anhu),5. Talha Bin Ubaidullah(razi Allahu Anhu) ne Islam Qabool kiya.

57)               Shuru me Tableegh kis tarah hoti thi?

Ans: Khufya.

58)               Khufya tableegh kitne Saal hui? Or us Dauran kitne log Musalman hue?

Ans: 3 Saal tak aur 30 Log Musalman hue.

59)               Musalmano ka pehla Markaz kiska ghar hai?

Ans: Arqam Bin Arqam(razi Allahu Anhu) ka.

60)               Islam ki Ailanya tableegh ke lye Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kis Pahad pe Chadh kar Dawat di?

Ans: Safa pahad par.

61)               Makka wale Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko Nabuwwat se pehle kis naam se jante the?

Ans: Ameen aur Sadiq.

62)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kinke Islam Qubool karne k lye Dua ki thi? Kya wo Dua Qubool hui?

Ans: Omer(razi Allahu Anhu) ya Abu Jahel ke islam Qabool karne ke lye. Ji haan wo Dua Omer(razi Allahu Anhu) ke Haq me Qabool hui.

63)               Hamza(razi Allahu Anhu) kaun hai or kab Islam Qubool kiye?

Ans: Hamza(razi Allahu Anhu) Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Chacha hai aur 6 Nabawi me Islam Qabool kiye.

64)               Umar(razi Allahu Anhu) ne Islam kab Qubool kiya?

6 Nabawi me.

65)               Umar(razi Allahu Anhu) ke Islam Qubool karne ka Waqia batayye?

Ans: ……….

66)               Ailanya khane kaba me kab se Namaz padhi gai?

Ans: Omer(razi Allahu Anhu) ke Islam Qabool karne ke baad se.

67)               Sahabi kise kehte hai?

Ans: Jinho ne Ap (Sallallahu Alaihi Wasallam)ko Iman ki Halat me dekha ho aur Iman hi ki Halat me unka Inteqal hua ho.

68)               Sahaba k sath Kuffar e Makka kya Mamla karte the?

Ans: Kuffar e Makka Sahaba ko Bohat takleefen diya karte the.

69)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko Kuffare Makka kaisi Takleefen pohanchai,Unme se Chand batayye?

Ans: 1.Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki 2 SahebZadiyan Abu lahab ke Beton ke Nikah me thi unhe Talaq dedya gaya.

2. Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)Namaz padhte to Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Peeth par Oont Ki Ojhdi dali gai,

3.Abu Lahab ki Biwi Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Raaste me kaante daalti thi,

4. Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Ghar ki Haandi me Gandagi Daali jati……..

70)               Osman(razi Allahu Anhu) ko kaun takleef deta tha aur kya?

71)               Ans: Osman(razi Allahu Anhu) ka Chacha unhe Khajoor ki Chatai me lappet kar Neeche se Dhunwa deta tha.

72)               Mus’ab Bin Umair(razi Allahu Anhu) ko kya Takleef di gai?

Ans: Mus’ab Bin Umair(razi Allahu Anhu) ko Apki Maa ne Khana pani Band kardya aur Ghar se nikal diya.

73)               Bilal(razi Allahu Anhu) ko kis Qisam ki takleefen di gai?

Ans:Umayya Bin Khalf Ap(razi Allahu Anhu) ki Gardan me Rassi daal kar kheenchta,Makke ke pahadon me Ghumata,Dando se Maarta,sakht Garmi me Makke ki Reth par Lita kar bada pathar Rakhwa deta. Ap(razi Allahu Anhu) sirf AHAD AHAD kehte rehte.

74)               Islam ki pehli Shaheed Khatoon kaun hai or kis ne Shaheed kiya?

Ans: Sumayya(razi Allahu Anhu) unhe Abu Jahel ne Shaheed kiya.

75)               Ammar bin Yaser(razi Allahu Anhu) ko kya Takleef di gai?

Ans: In par aur inke Khandan par Qayamat toot padi, Sakht Dhoop ke Waqt inhe Pathreli zameen ki Tapish dete…….

76)               Khabbab Bin Art(razi Allahu Anhu) ko kaunsi takleefen di gai?

Ans: Inke Baal Noche jate, aur Gardan Marodte, Inhi kai bar Dahekte hue Angaaro par Lita kar Upar se Pathar rakh diya jata……

77)               Bilal(razi Allahu Anhu) ko takleefon se kis tarah Najat mili?

Ans: Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ne Khareed kar Allah ke lye Azaad kardya.

78)               Hijrat kise kehte hai?

Ans: Jab Zameen tang hojaye aur Allah ke Ehkaam par Amal na karsaken tab Darul Kufr ko Chod kar Dusre Mulk ko Jana Use Hijrat kehte hain. Hijrat karne wale ko Muhajir kehte hein.

2. Muhajir Usko kehte hain jo Chord de un tamam kamo  ko jisse Allah aur Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Mana farmaya hai.

79)               Jumla kitni Hijraten hui?

Ans: 3 Hijraten hui. 2 Habsha ki taraf aur ek Madine Munawwara ki taraf jisme taqreeban Saare Musalmano ne Hijrat ki.

80)               Pehli Hijrat kab or kahan hui?

Ans: pehli Hijrat 5 Nabawi me Habsha ki taraf hui.

81)               Habsha ki taraf pehli Hijrat me kitne Musalman gaye?

ANS: 12 mard aur 4 Aurton ne Hijrat ki.

82)               Pehli Hijrat k khafile k Ameer kaun the?

Ans: Osman(razi Allahu Anhu).

83)               Allah k Raste me Ibrahim(AS),Loot(AS) k baad kaunse Jode(husband,wife) ne Hijrat ki?

Ans: Osman(razi Allahu Anhu) aur Ruqayya(razi Allahu Anhu) ne.

84)               Habsha k Badshah ka kya Naam tha?

Ans: ASHAMA.

85)               Wo kis Din ka Manne wala tha? Or Usne Musalmano k sath kaisa Sulook kiya?

Ans: wo Isai tha. Or usne Musalmano ke Sath Narmi ka mamla kiya.

86)               Kuffare Makka ne Habsha se Musalmano ko Wapis lane ki kya tadbeer ki?

Ans: un logo ne Habsha ke Badshah aur uske wazeeron ko tohfe bheje.

87)               Kya wo us tadbeer me kaamyab hue?

Ans: nahi.

88)               Kuffare Makka ne kis ka Boycott  kab or kyu kiya?

Ans: 7 Nabawi me,Musalmano aur Banu Hashim aur Banu Muttalib ka Boycott kiya.kyu ke Banu Hashim aur Banu Muttalib ne Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki Hifazat ki Zimmedari leli thi.

89)               Ye boycott kitne saal raha?

Ans: 3 Saal.

90)               Musalman is dauran kahan the or kya khate the?

Ans: Shi’ab Abi Talib me aur wahan patte waghaira kha rahe the.

91)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke chacha Abu Talib ka Inteqal kab hua?

Ans: Nabuwwat ke 10th year Rajjab me.

92)               Khadija(razi Allahu Anhu) ka Inteqal kab hua?

Ans: Ramazan 10 Nabawi me.

93)               Aam ul Huzun kis saal ko kehte hain aur kyu?

Ans: Nabuwwat ke 10th year ko kehte hain kyu ke Isme Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Shafeeq Chacha Abu Talib aur Zauja Khadija(razi Allahu Anhu) ka Inteqal hua.

94)               Doosri Hijrat kab aur kahan hui?

Ans: Doosri Hijrat 6 Nabawi me Habsha ko hui.

95)               Usme kitne Musalman Shareek the?

Ans: 82 Mard aur 18 Aurten.

96)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)Taef ko kab or kyu tashreef le gaye?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)Dawate Islam dene Taef ko Shawwal 10 Nabawi me tashreef legaye.

97)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke sath Taef kaun tashreef le gaye?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke Azaad karda Ghulam Zaid Bin Harisa(razi Allahu Anhu).

98)               Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Taef me kin 3 Sardaro se mile?

Ans: Qabeele Banu Saqeef ke 3 Sardaron 1.Abd Yalail,2.Masood aur 3. Habeeb se mile.

99)               Kya Wo log Islam Qubool kiye?

Ans: Nahi.

100)        Un logo ne Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke sath kya Mamla kiya?

Ans: Shareer Ladko ko Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke peeche laga diya, jo Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko Gaalyan dete aur patharen marte the yahan tak ke Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke pair Mubarak Lahu Lahan hogaye.

101)         Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko Meraj kab hui?

Ans: 27 Rajjab 11 Nabawi me.

102)        Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ki kis Asman pe kis Nabi se Mulaqat hui?

Ans:1st Asman pe Adam(AS),

2nd pe Yahya(AS) aur Eesa(AS)

3rd pe Yousuf(AS),

4th pe Idrees(AS),

5th pe Haroon(AS),

6th pe Moosa(AS),

7th pe Ibrahim(AS) se Mulaqat hui.

103)        Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Meraj me kya dekha?

Ans: Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Jannat , Dozaq ko Dekha.

104)        Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ko Meraj me Allah Ta’ala ne kya kya Tohfe Ada kye?

Ans: Namaz, Sure Baqara ki Akhri 2 Ayaten.

105)        Meraj me kitni Namazen Farz hui?

Ans: pehle 50 thi phr Moosa(AS) ke kehne par Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Takhfeef karai to akhir me 5 Namazen Farz hui.

106)        Shaqqul Qamar ka Waqia kab pesh aya?

Ans: Hijrat se 5 saal pehle.

107)        Bai’ate Uqba kise kehte hain?

Ans: Uqba ke Muqaam par Madine ke Logo ne Haj ke Mausam me Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)se Bait ki use Bai’te Uqba kehte hain.

108)        Pehli Bai’te Uqba kab hui aur isme kitne log Musalman hue?

Ans: 12 Nabawi ko hui. Madine ke 7 Admiyo ne Islam Qabool kiya aur 12 ne Bai’t ki.

109)        Islam ke pehle Safeer kaun hai or kab or kahan bheje gaye?

Ans: Mus’ab Bin Umair(razi Allahu Anhu) hai Jinhe 12 Nabawi me Madina bheja gaya take wahan ke logo ko Islam ki Taleem den.

110)        Dusri Bai’te Uqba kab hui or usme kitne log Musalman hue?

Ans: 13 Nabawi me hui jisme 73 Mardon aur 2 aurton ne Islam Qabool kiya.

111)        Dusri Bai’te Uqba ke Waqt Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne kitne logo ko Ameer Muntakhab farmaya?

Ans: 12 log ko Ameer banaya jinme 9 Qabeele Khazraj ke the aur 3 Aos ke.

112)        Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne Madina Munawwara kab Hijrat ki?

Ans: nabuwwat ke 13th year me.

113)        Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ke sath Hijrat ke waqt kaun the?

Ans: Abu Bakr Siddiq(razi Allahu Anhu).

114)        Hijrat ke waqt Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)ne apne Bistar par kise aur kyu Sulaya?

Ans: Ali(razi Allahu Anhu) ko take wo Makka walo ki Amanaten Lauta kar Hijrat Karen.

115)        Madine tak pohanchane ke lye kis Admi ko Kiraye par rakha gaya tha?

Ans: Abdullah Bin Areeqat ko.

116)        Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)or Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ne kis Ghaar (cave) me panah li or wahan kitne din rahe?

Ans: Ghaare Saur me 3 din.

117)        Us Ghaar me kaun aate the aur kyu?

Ans: Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ke Ghulam Amer Bin Faheera(razi Allahu Anhu) Bakryn Charate hue aate the, Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)or Abu Bakr(razi Allahu Anhu)ko Bakryo ka Doodh dene aur Qadmo ke Nishan mitane. Aur Abdullah Bin Abu Bakr(razi Allahu Anhu) bhi aate the.

118)        Allah ke Rasool(Sallallahu Alaihi Wasallam)aur Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ki Hijrat ke Baad Makka walo ne un ko giraftar karke lane k lye kitna Inaam rakha?

Ans: Jo koi Ap(Sallallahu Alaihi Wasallam)ya Abu Bakr(razi Allahu Anhu) ko Pakdega, use Hare k ke Badle 100 Oont ka Inaam diya jayega.

119)        Kis ne Lalach me aakar giraftar karne ki koshish ki?

 

Ans: Suraqa Bin Malik ne.

 

MASLA EK MAJLIS KI 3 TALAAQ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

MASLA E TALAAQ E SALAASA

         Surah Baqara me Allah Ta’la ka Irshad hai

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“TALAQ TO BUS 2 HI BAAR HAI, ISKE BAAD YA TO MIYA BIWI KO RUJOO KARKE ROK LIYA JAYE BHALEY TAREEKHE SE YA BHALI TARAH CHORD DIYA JAYE”

       Tamam Mustanad Mufassireen Ayat ka Shaan e Nuzool ye bayan karte hain  ke ISLAAM se pehle Ahle Arab me dastoor ye tha ke jitni baar chahe BIWI ko TALAAQ do aur Rujoo karlo. TALAAQ ka koi Adad(count) aisa na tha jiske baad Rujoo na ho sake ALLAH ne Qanoon bayan farmaya ke Rujoo sirf 2 TALAQO tak hosakta hai.

 

Aage Aya no 230 me farmate hain

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Tarjuma: “Do ke baad agar teesri bhi dedi to ab ye AURAT TALAQ dene par HALAAL ho hi nahi sakti jab tak ke kisi aur se NIKAAH na karle.”

 

       Ayat me مَرَّتَانِ aya hai مَرَّة(ek martaba ) aur مَرَّتَانِ(do Martaba) ka istemal ARAb me aise bhi mawaqai hota tha jab koi kaam alag kiya jaye aur aise mawaqai par bhi hota tha jab Auqaat ka farq na ho.

       Aye iski misaal hum Kalaam e Paak se dedete hain

1.    Surah Qasas me Allah Ta’ala un logon ka tazkira farma rahe hain jo pichle Asmani kitabon par Iman laye the aur jab Quran un par pesh kiya gaya to is par bhi Iman le aye aise logon ke liye BASHARAT di gayi hai unhe Dohra(double) SAWAAB diya jayega. Uske liye Alfaaz ye istemal farmaye gaye

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ(ayat 54)

 

2. isi tarah Surah Ahzaab me farmaya gaya ke Aye Nabi ki Biwiyo! Agar tumne koi besharmi ka kaam kiya to tumhe Dohra Azaab diya jayega, aur agar Sharm o Hayaa ki Rawish ikhtyar ki aur bhale taur par zindagi guzari to Dohra Ajar diya jayega.

       Yahan Allah Ta’ala ne awwalan(pehle) ضِعْفَيْنِ ka lafz istemal farmaya yani Dugna(double) Azaab aur phir doosri baar مَرَّتَيْنِ ka isse bhi Muraad dugna ajar hai( Surah Ahzaab ayat 30,31).

 

 

       Ye Ayat mutlaq bayan kar rahi hai ke Talaq 2 baar hai jab teesri baar dedoge(chahe ek sath do ya alag alag) uske baad Rujoo ka Haq nahi hoga illa ye ke “jab tak ke kisi aur se NIKAAH na karle(2:230)”

 

 عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

       “Aamer Sha’bi Rah farmate hain ke Maine Fatima Bint e Qais Razi Allahu anha se Guzarish ki ke apni TALAQ ka Waqia mujh se bayan kijye. Unho ne jawab diya ke mere Shauhar ne Yemen jaate waqt mujhe 3 Talaqen di thi aur Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne unhe 3 hi Qarar diya tha.”

[IBNE MAJA BAAB : مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ]

 

       IS SE PATA CHALA KE EK MAJLIS KI 3 TALAAQ 3 HI HUA KARTI HAI EK NAHI.

       MAZEED DALAIL INSHA ALLAH AAGE HUM DENGE FILHAAL ITNA HI. AUR IS MASLE PAR SAHABA RAZI ALLAHU ANHU KE ZAMANE ME IJMA HO CHUKA THA JAISA KE Hafiz Ibne Hajar Asqalani rah ne Fathul Baari Sharah Bukhari me wazeh farma diya

       Who likhte hain
“3 Ikatthi TALAQON ke Waqai hone par Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke Daur e Khilafat me IJMA munaqid hai aur kisi ko Yaad nahi ke unke Zamane me kisi Fard e Wahid ne bhi kisi ki Mukhalifat ki ho.”

Chand line ke baad likhte hain

“pas is IJMA ke baad iski MUKHALIFAT karne wala IJMA se munharif hai aur JAMHOOR E UMMAT kisi Masle par pura Ittefaq Waqai hojane ke baad un logon ka Qat’an aetebar nahi karte jo ab isme IKHTELAF karen.”
[FATHUL BARI JILD 10 SAFHA 299]

 

       Isme hame kuch likhne ki zaroorat nahi thi magar Hamare Musalman bhai Ghair Muqallideen ke Daam e Fareb me aakar 3 ko 3 nahi 1 samajhne lagey hain.

 

Allah Ta’ala hum sab ko Haraam kaamo se bachaye aur Shariat par Amal karne ki taufeeq ata farmaye.

 

MUSALMAN BEHNO KE LIYE KUCH…!!!

MUSALMAN   BEHNO KE LIYE KUCH…!!!!

 

1.Hazrat Abu Moosa Razi Allahu anhu se Riwayat hai  k Nabi kareem Sallallah alaihi  wasallam ne Irshad farmaya ke

“(Ghair Mehram ko dekhne wali) Har Ankh ZAANIA hai . aur Aurat Jab KHUSHBU laga kar Kisi Majlis ke Qareeb se guzre to wo aisi aisi hai yani ZAANIA hai.”

[ABU DAWOOD, TIRMIZI]

 

2.       Hazrat Ibne Umar Razi Allahu anhuma se riwayat ke

“ Beshak Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne LANAT bheji Baalon me Baal milane Waali par aur Baalon me Baal Milwane wali par aur Godne wali par aur Gudwane wali par”

[BUKHARI O MUSLIM]

FAIDA: Baalon me baal Milana Mazmoom tareekha hai aur LANAT ka sabab hai isne bhi bhot Riwaaj paaliya hai aur bhot se mard bhi isko apna lete hain, Huzoor sallallahu alaihi wasallam ke Irshad ko nahi dekhte sirf RIWAAJ ko dekh kar Amal karna Shuru kardete hain.

3.       Hazrat Abdullah bin Masood Razi Allahu anhu ne ek martaba farmaya ke

Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne LANAT bheki godne waliyon par aur godwane waliyon par, aur CHEHRE ke baal Ukhardne waliyon par aur LANAT bheji hai un AURTON par jo Husn ke liye DAANTO ko GHIS kar BAREEK banati hain jo ALLAH ki TAKHLEEQ ko Badalne wali hain. Ye sun kar ek Aurat ne Hazrat Ibne Masood Razi Allahu anhu par kuch aetraz kiya to unho ne farmaya ke mai us par KYU LANAT na bhejun kis par RASOOL ne LANAT bheji aru wo Allah ki Kitab me bhi MAL’OON hai ALLAH TA’ALA ka Irshad hai  وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (59:7) Allah ke Rasool jis cheez ka tum ko hukum den usko Qabool karo aur jis cheez se tum ko Rokey use ruk jaao.

[BUKHARI O MUSLIM]

 

FAIDA: isse pehli wali Riwayat me Baalon me baal milane aur Balon me Baal milwane par LANAT ka tazkira tha, is Hadees me Baal ukhadne wali par LANAT farmayi jaisa ke bhot si AURTEN BHAON(eyebrows) ko Khamdaar banana ke liye Ukhardti hain. Neez ye bhi famraya ke Un Aurton par ALLAH KI LANAT ho jo apne DAANTO ko Ghiss kar Daanto ke darmyan me khalaa paida karti hain.

 

GHAUR SE PHIR PADHLEN DEKHEN KYA AP IN WAEEDO ME TO NAHI YA KOI QAREEBI ISME TO NAHI!!

 

AGAR HAI TO KHUD BHI BACHEN AUR DOOSRO KO BHI BACHAYE.

 

AUR TAMAM BHAI APNE GHAR WALON K BHI BACHAYEN.

 

ALLAH PAAK HUM TAMAM KO TAMAM LANATI KAAMO SE MEHFOOZ RAKHE.

AMEEEN.