MASLA 3 DIN SE KAM ME QURAN E KAREEM KA KHATM KARNA

Bismillahir Rahmanir Raheem

 

Assalamu alikum,

3 din se kam me Quran khatm karne me Salaf Saaliheen hi me 2 group the ek ka Nazarya ye tha ke 3 Din se pehle khatm karna Pasandeeda nahi to Doosri jamat wo thi ke wo 3 din se kam me Khatm kiya karti thi.

Quran aur Hadees ko hum se behter aur ache andaaz me Sahaba Razi Allahu anhum aur baqiya salaf Saaliheen samajhte the. Hum kisi ko Saheeh aur Doosre ko ghalat nahi keh sakte. Tafseel zail me arz hai.

Allama nawawi rah likhte hain:

Aur Jo log Quran Paak ek Rakat me Khatm karlete the unki tadad bhi kasrat ki wajeh se Shumar nahi ki jasalti unme Ek Hazrat Usman Bin Affan razi Allahu anhu hain aur Hazrat Tameem Daari Razi Allahu anhu hain aur Hazrat Sayeed Bin Jubair Rahmatullahi alaih hain.

Baherhaal ye Quran e Paak ka kam ya ziada Miqdaar me Thode thode aur ziada ziada arse me Tilawat karne me Akabir ki apni shaan hai baaz Hazraat Daqeeq Fikr ke sath Lataif aur Ma’aani ko dekhte hain to usi aetebar se kam padhte hain aur Baaz Tilawat e Quran ki Halawat aur Lazzat ki wajeh se ziada padhte hain to har Ek Buzrug ki ek Shaan hai.

Mutaqaddimeen ki ek Jamat ne Ek Din Raat me Ek Quran Khatm karne ko na pasand Qarar diya hai aur uske Mutalliq ek Riwayat jo Saheeh Sanadon ke sath Abu Dawood , Tirmizi aur Nasai waghaira me marwi hai ke Abdullah Bin Amr Bin Aas Razi Allahu anhuma ne farmaya ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ka Irshad hai

لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث

Yani  “ jo shqs 3 Din se kam me Quran Paak padh leta hai wo Quran paak ko nahi samajh sakta”

isliye unhone thode waqt me padhne ko na pasand farmaya hai.

Scan: http://min.us/lCLjW1aRkRy0S

 

Mashhoor Ghair Muqallid Muhaddis Allama Abu Bakr Mubarak poori likhte hain

 

“Jab Hum Aimma E hadees ke Tarajim talash karte hain to hum un me se Bhotko paate hain ke Wo 3 din se kam me Quran Khatm karte the. To pata ye chala ke Ye ULAMAA 3 din se kam me Quran padhne ki Mumaniyat ko TEHREEM me nahi lete the. AUR MERE NAZDEEK WAHI MAZHAB HAI JISE Imam Ahmed , Ishaq waghaira rahimahumullah ne ikhtyar kiya Allahu alam.”

[Tohfatul Ahwazi jild 8 safha 273]

 

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 

 

 

Bhot se Aslaaf ek Di me Khatm karte the

 1. Abu Qasim Ali Damashqi rah ka 1 din me Quran khatm karna   [Tazkiratul Huffaz]

 

Scan: http://min.us/lbbk371kBAuLtK

 

 1. Baqiya Bin Makhlad (mutawaffah  276 hijri)ka har raat me khatm Quran karna aur wo MUSATAJAABUD DUA the   [Tazkiratul Huffaz]

Scan: http://min.us/lbjcXhRhMndbD4

 

3. Ibnul haddad Shafa’ii rah [mutawaffah 344 hijri] ka Ek Din me Quran Khatm karna                                                                                                 [Tazkiratul Huffaz]

 

Scan: http://min.us/l3lvAw0dQ6xAq

 

 

 1. Imam Shafai Rahmatullahi alaih [Mutawaffah 204 hijri] ka Ramazan me 60 Quran khatm karna                                                                                                        [Tazkiratul Huffaz]

Scan: http://min.us/lSfRjic0FY5rh

 

 1. sayeed Bin Jubair rah [Mutawaffah 95 hijri]  ka 2 raat me ek Quran khatm karna                                                                                                                                       [Tazkiratul Huffaz]

scan: http://min.us/lExAwd4ehYXMc

 

 

 1. Khateeb Baghdadi rah ka Rozana ek Quran Khatm karna                                                                                     [Tazkiratul Huffaz]

Scan: http://min.us/lYQc8j1x3KjQP

 

 1. wakee bin jarrah rah [Mutawaffah 196  hijri] ka ek Raat me ek khatm karna                                                                                                                                              [Tazkiratul Huffaz]

scan: http://min.us/lEILZD7r39y2X

 

 1. Hazrat Usman ka ek Din me Quran khatm karna                                                                                           [Al Azkaar]

Scan: http://min.us/lCLjW1aRkRy0S

 

8.Sayeed Bin Musayyib rah ka ek Din me Quran khatm karna                                                           [Tohfatul Ahwazi jild 8]

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 1. Abu Hirra rah ka ek Din me Quran khatm karna:                                                                                   [Tohfatul Ahwazi jild 8]

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 1. Usman Bin Affan razi Allahu anhu ke Ek Rakaat me Quran khatm karna                      [Tohfatul Ahwazi jild 8]

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 1. Tameem Daari razi Allahu anhu ka ek Rakat me Quran khatm karna                                      [Tohfatul Ahwazi jild 8]

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 1. Abdullah Bin Zubair Razi Allahu anhu ka EK Rakat me Quran khatm karna                             [Tohfatul Ahwazi jild 8]

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 

 1. Sayeed Bin Jubair rah ka Ek Rakat me Quran khatm karna                                                      [Tohfatul Ahwazi jild 8]

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 1. Saleh Bin Kaisan rah ke Ek Raat me 2 Martaba Quran khatm karna                             [Tohfatul Ahwazi jild 8]

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 1. Mansoor Bin Zaazaan rah ka CHASHT ki Rakat me Ek Quran khatm karna aur Din me 2 Martaba Quran khatm karna                                                               [Tohfatul Ahwazi jild 8]

Scan: http://min.us/lXPXQKDTc2Eh0

 1. Yahya Bin Sayeed ka 1 Din me Quran khatm                                                                                      [Tazkiratul Huffaz]

Scan: http://min.us/lbdeJ8tntLyxly

 1. Zuhair Bin Muhammad ka Ramazan me 90 Quran khatm karna                                                       [Tazkiratul Huffaz]

Scan: http://min.us/l1WpOYXcQIKsZ

 

 

Maqsad sirf ye batlana tha ke Quran ko 3 Din se kam me khatm karne me Salaf Saaliheen me 2 Jamaten thi, hum na dono me se kisi ko Saheeh Ghalat ka fatwa nahi lagasakte.

Hame Chahye ke raah e aetedal ikhtyar kare aur Salaf Saaliheen se husn zan rakhen. Aur unki Ibadaat par Rashk karen aur Pabandi se Tilawat karne ki koshish karen kam az kam Rozana Ek paara Zaroor tilawat karen aur Quran paak ko samajh kar padhne ki koshish karen.

 

Allah Ta’ala se Dua hai ke baari ta’ala hame Quran paak ko samajh kar pabandi se Tilawat karne wala bana de aur Hame Salaf Saaliheen jis tarah Quran o Hadees ko samjhe hain usi manhaj par samajhne ki taufeeq ata fama aur Tamam Ummat e muhammadiya ki taraf se tamam muhaddiseen o Fuqaha ko Jaza e Khair ata farma aur unke darajaat ko buland farma.

Ameen Ya Rabbal Aalameen.

 

Farhan Bajrai Shafa’ee.
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.