Taqleed Ki Haqeeqat Aur Zaroorat

Taqleed Ki Haqeeqat Aur Zaroorat:

Bismillahir Rahmanir Raheem

 

Aam taur par taqleed ke bare me ghalat fehmi paida ki jati hai ke goya TAQLEED hazraat e Aimma kiraam ko RAB maan lene aur un ko halaal o haram ka haq dene ke Mutaradif hai isliye ye SHIRK hai aur aaj kal Ghair Muqallid Ulama is ko shirk fir-Risala ke unwaan dete Hain.

ye mahez ghalat fehmi aur na samjhi ki baat hai. Taqleed  ka hargiz ye maqsad nahi ke nooozbillah Aimma ko tehleel o tehreem ka muqtaar maana jaye aur samjha jaye ke ye hazraat bataur khud kisi cheez ko halaal ya haraam kar sakte hain, jo Hazraat Muqallid hain woh aisa Aqeedah hargiz nahi rakhte aur agar waqayi woh aisa Aqeedah rakhen to yaqeenan ye Aqedah mushrikana hoga . Taqleed ki haqeeqat mahez ye hai ke jis faqeeh ki taqleed ki jaati hai us ke baare me ye Husn e Zann hota hai ke Allah aur us ke Rasool (sallallahu alaihi wasallam) ki mansha ko Saheeh taur par samajh kar hi is faqeeh ne ye rai qayam ki hogi. Woh  Aimma e Mujtahideen ko SHAAREH (commentor) samjhta hai na ke SHAARE’ aur maqsood Quran aur hadees ki pairvi hoti hai na ke us Imam aur Mujtahid ki

 

TAQLEED KI HAQEEQAT:-

 

Is haqeeqat ko samjhne ke liye jo tareef Fuqaha ne Ki hai us ko saamne rakhna kafi hoga. Qaazi  Abdul Nabi Ahmed Nagri ka bayan hai:

 

“ Ek shakhs ka doosre shakhs ke Qaul o fael ki daleel me Ghaur o fikar kiye baghair us ke haq hone ka gumaan rakhte hue pairvi karna Taqleed hai.”

(DASTOORUL ULAMA 1 /341)

 

Allama Ibn Humaam likhte hain:

 

“Taqleed us shakhs ke Qaul par bilaa hujjat amal karna hai jis ka qaul hujjat nahi.

(TAISEERUT TEHREER 4/241)

Ibne Humaam ne jo tareef ki hai qareeb qareeb isi tarah ke alfaaz Imam Ghazali(ra),Shaik Abu mansoor Maaturudi Waghaira se bhi manqool hain——- In Ibaaraton se do(2) baaten waazeh hain. Awwal ye ke Taqleed ka maqsad bazaate khud Imam ki itteba nahi balkr kitab o sunnat ki itteba hai, Albatta Muqallid ka ye Husn e Zann hota hai ke us Imam ne jo raai ikhtiyaar ki hai woh Quran aur Hadees se zaida muwafiq aur hum Aahang hai. Ye  bilkul aise hi hai jaise koi shakhs

Bukhari o Muslim ki kisi hadees ko is Husn e zann ki bina par qabool kare ke Imam Bukhari tehqeeq e Hadees me saheeh natije tak pohanche honge. Haalaanke Ahtemaal us me bhi ghalti ka maujood hai pas jaise Muhaddis par riwayat e Hadees ke bare me Husn e zann se kaam liya jata hai, usi tarah ek Muqallid Imam e Mujtahid ke bare me maaniye Hadees ko saheeh taur par samjhne ke baare me Husn e Zann aur nek gumaan raktha hai.

Phir is ke saath is baat ka izafa kijiye to baat aur munaqqah ho jati hai ke Taqleed ke hukum me ye baath dakhil hai ke is baat ka Aqeeda rakhe ke Uska Imam ghalti se masoom aur mubarra nahi hai aur is baat ka bhi ahtemaal maujood hai ke shayad us ne Saheeh natije tak pohanchne me laghzish ki ho aur uski raye ghalat ho. Zaahir  hai agar mujtahideen ko اربابا من دون الله ke darja diya gaya hota aur halal o haram ki Kaleed unke hath me di gayi hoti to un ke bare me Ijtahadi Ghalti ka tasawwur bhi kyu kar kiya jasakta tha?

doosre Taqleed ki haqeeqat me ye baat daakhil hai ke taqleed ek aise shakhs ki itteba ka naam hai ke jis ki raai bazaat e khud hujjath nahi, goya muqallid is baat ko tasleem karta hai ke jaise Allah aur Uske Rasool sallallahu alaihi wasallam ki baat hujjath hai usi tarah Aimma e Mujtahideen ki raaye hujjath aur daleel nahi.

Is  ke bawajood agar taqleed ko shirk qaraar diya jaye aur Muqallideen ke bare me kaha jaye ke woh Aimma kiraam ko RAB ka darja dete hain to kitni badi jasarat aur zulm ki baat hogi aur is se badh kar bhi kuch ghalat bayani ho sakti hai?

(contd insha Allah)

Advertisements

One thought on “Taqleed Ki Haqeeqat Aur Zaroorat”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s