KHAAN E KA’BAH KI TAMEER

Ek martaba Hazrat Ibrahim alaihis salaam tashreef laaye to Kabah Shareef banane ka Hukum hua . Hazrat Ibrahim Alaihis salaam us waqt Tameeri kaam me madad karne ke layaq hogaye the . dono Baap beton ne milkar Kabah Shareef tamer kiya. Kabah Shareef ki purani Bunyaadon ka Ilm na tha Allah Ta’Ala ne Khoob me zordaar Hawaa bheji jisne Kabah Shareef ki Bunyaden Zaahir kardin. Suratul Haj me irshad farmaya:

Tarjuma:

“Aur Jab Humne Ibrahim (alaihis salaam) ko Kabah Shareef ki jagah batadi aur (hukm diya) ke tum Mere sath kisi cheez ko Shareek na banao aur paak karo Mere Ghar ko Tawaaf karne walon ke liye aur (Namazon me) Qiyaam karne walon ke liye aur Rukoo karne walon ke liye aur Sajdah karne walon ke liye. (Surah Haj ayat 26) Dono Hazraat Kabah Shareef Ki Bunyaaden utha rahe the aur Qubooliyat ki Dua karte jaar rahe the. Suratul Baqarah me farmaya:

Tarjuma:

“Aur Jab utha rahe the Ibrahim Kabah Ki bunyaaden aur Ismail bhi , Aye Hamare Rab Qabool farmale Hum se Beshak Tu hi Khoob sunne wala jaanne wala hai, Aye Hamare Rab aur Banade Hum ko apna Farmabardar aur Banade Hamari Aulaad me se ek UMMAT jo teri farmabardar ho aur hame Batade HAJ ke AHKAAM aur Hamari TAUBAH Qabool farma, Beshak Tuhi Taubah Qabool karne wala maherbaan hai, Aye Hamare Rab aur bhej de EK RASOOL unme se Jo Tilawat kare un par teri Aayaat aur Sikhaye unko Kitab aur Hikmat aur unka TAZKIYA kare, Beshak Tuhi Azeeez hai Hakeem hai.

(Surah Baqara 127-129)

CONTD….. INSHA ALLAH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s