IMAM BUKHARI RAH KA ILM E HADEES HAASIL KARNA

Tehseel-e- Ilm :

Imam Bukhari rah ki tehseel-e- Ilm Ka zamana bachpan hi se shuru hota hai. Ibtedai Taleem me Hadees ke sath sath Ilm w fiqh ki taraf tawajjo ki aur Imaam Wakee’ rah aur Hazrat Abdullah bin Mubarak rah jaise ustaad e fann ki tasnifaat ka mutala’ kiya aur un kitabo ko azbar kar liya .(Siyar A’laamun Nubala safha 393) Apne watan Maloof hi me Imaam Abu Hafs Kabeer rah se “JAME’ SUFIYAN” ka simaa’ kiya chunanche khateeb Baghdadi ba sanad naqal karte hai – Mohammad Bin Ismail Bin Mugheera Jo’fi (Imaam Bukhari rah) ne bayan kiya ki mai Abu Hafs (Kabeer )rah  Ahmad Bin Hafs ke pass Jame sufiyan ka samaa’ apne walid ki kitab me kar raha tha ki wo ek harf se guzre jo mere yaha na tha maine un se muraja’at ki unhone dubara wahi batlaya mai ne dubara muraja’at ki fir unhone wahi batlaya aakihr me teesri dafa muraja’at ki to zara chup rahe aur daryaft karne lage ki ye kaun hai ? logo ne kaha ki Ismail Bin Ibrahim Bin Bardizbah ka ladka hai farmane lage is ne Saheeh batlaya, yaad rakkho ye ladka ek din mard-e- Maidan banega . (Tareekh e Baghdad 2/11)

Imaam Bukhari rah bachpan me aksar Imaam Abu Hafs Kabeer rah ki khidmat me ate jate rahte the. Ek  dafa Imaam Abu Hafs rah ne farmaya

“Ye jawaan nihayat hi Aqalmand hai mujhe ummed hai ki age chal kar is ki badi shohrat aur charcha hoga . (SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/425)

 

Qalandar har cah goyed deeda goyed k misdaq Imaam Bukhari rah ki waisi hi shohrat huwi jaise ki un ke ustad Imaam Abu Hafs rah ne peshangoi farmai thi .Imaam Abu Hafs Kabeer rah ko chunki Imaam Bukhari rah ke walid se gehra talluq tha is bina par aap ko Imaam Bukhari rah se bhi Fitri taur par talluq raha .

Ek martaba Imaam Abu Hafs Kabeer rah ne Imam Bukhari rah ko is Qadar maal e tijarat bheja jis ko baaz tajiron ne 5000 ke nafey se un se khareeda aur baaz tajir is se bhi dugne nafe par wo maal lene ko tayyar teh .Lekin Imaam Bukhari rah ne apne irade ko badalna pasand nahi farmaya (HADYUS SAARI 479)

Allama Mizzi rah ne Imaam Abu Hafs rah ko Imaam Bukhari rah k mashaekh me shumar kiya hai (Tehzeebul Kamaal 24/433)

Isi Arse me Imaam Bukhari rah ne un tamam shuyookh e Bukhara se Ahadis ka zakhira jama kar liya jo us waqt mumtaz Muhaddis suhmar kiye jate the aur jinki darsagaahen Taalibeen e Hadees ke liye markaz thi. Un shuyookh me Muhammad Bin salam Bekandi (Mutawaffi 225 hijri) Abdullah Bin Muhammad Masnadi (meem 229 hijri) aur Haroon bin Ash’as ke asmaa’ Qaabil-e- Zikr hain.

Imaam Bukhari rah nau umri hi me Ilm e Hadees me us martabe o muqam par faiz hogaye the ki bade bade asatezah aap se mar’oob hojate the aur aap ke shareek dars hone se sambhal jate the ke kahin koi laghzish na hojaye. Allama Bekandi rah ne to ye bhi farmaya hai ki Muhammad Bin Ismail ke aajane se mujh par aalam-e- tahayyur tari ho jata hai aur mai unki wajah se ahadis bayan karte huwe darta hun (SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/417)

Ek martaba Saleem Bin Mujahid, Muhammad bin Salam Bekandi rah ke pass tashreef laye to aap ne un se farmaya agar tum zara der pehle aajate to aisa ladka dekhte jise 70,000 Hadeesen yad hai. Saleem Bin Mujahid rah ka bayan hai ke mujhe yeh sun kar badi hairat hui aur mai us ladke ki talash me nikla mulaqat hui to maine kaha tum ko 70,000 ahadis ke yaad hone ka dawa hai, is par aap ne farmaya beshak mujhe is qadar balki is se bhi zyada yaad hai ,Sirf Ahadees hi par kyy munhasir hai silsila-e- Sanad me tum jis ke mutalliq bhi poochoge un me se aksar ki jaaye sukonat aur Tareekh e wafaat ka bhi pata de sakta hun aur apne riwayat karda aqwaal -e- Sahaba o Tabaeen ke bare me  bhi batla sakta hu ki wo kin kin aayat o ahadis se makhuz hai (SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/417)

Ek martaba Aap k ustad Muhammad Bin Salaam Bekandi rah ne aap se farmaya: “Tum meri tasaneef ko ek martaba apne mutala’ se nikal do aur is me jaha galti ho uski islah kar do, kisi ne bade Ta’jjub se pucha ki ye ladka kaun hai? Jiska matlab ye tha ki aap Imamul Asr hokar bhi usse apni islah ke liye keh rahe hai, Imam Bekandi rah ne kaha ki: iska koi saani o muqabil nahi hai (Tehzeebul Kamaal 22/459).

Bukhara me Muhaddis Daakhili rah ka Halqa-e- Dars bhi Qayam tha. Imaam Bukhari rah aap ke halqe Dars me bhi jaya karte the. Ek din aisa hua ke ustad mohtaram ne sanad bayan karte huwe

 

سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم

 

farmaya , aap ne arz kiya ki sanad is tarah nahi hai kyun ki ABU ZUBAIR (ابي الزبير)ne Ibrahim (ابراهيم) se riwayat nahi ki, Muhaddis Dakhili rah ne Imam Bukhari rah ko Tifl e Na amooz samajh kar daant diya lekin aap ne Adab se arz kiya ki agar aap ke pass asal ho to Muraaja’at farmalen . muhaddis  Dakhli rah uthe aur apni jagah ja kar kitab nikali Imaam Bukhari rah ki bat durust thi wapas aye aur farmaya : Ladke asal sanad kis tarah hai ? Imaam Bukhari rah ne kaha الزبير و هو ابن عدي عن ابراهيم, Ustad ne Imaam Bukhari rah se Qalam le kar apni Kitab ko durust kiya aur farmaya tum ne sach kaha kisi ne Imaam Bukhari rah se pucha ki jis waqat ye waqiya pesh aya us waqt aap ki umar kitni thi ? Farmaya 11 saal. (SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/393)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s