Taqleed kya hai?

Taqleed kya hai?
Ye sawal ke TAQLEED kya hai? Isko Fanni aetebar se samajhne ke liye bhot ziada tag o do(mehnat) karne ki zaroorat nahi hoti ye bhot hi saadah si baat hai jisko Saleemul fitrat aur Saheeh Aqal ka haamil insan bhot Aasani se samajh sakta hai:
Jo Masla Quran o Hadees me mazkoor nahi hai uska hukum Quran o Hadees me bayan kardah Usool aur Ahkaam ko samne rakh kar nikaalne ka naam IJTEHAAD hai, jis Muhaqqiq Aalim me ye Ijtehaad ki salaahiyat hoti hai usko MUJTAHID kehte hain aur jis me ye salahiyat nahi hoti usko Laaziman aise Mujtahid Aalim se Masla maloom karna hai, aur uski pairwi karna hai , Bus yahi – aise Masail me kisi Mujtahid ki pairwi karna – TAQLEED hai aur aisa karne wala MUQALLID hai.
Isi me ye Soorat bhi daakhil hai ke Quran ya Hadees me koi Masla bazaahir Muta’aariz nazar aaraha hai, is Ta’aaruz ko khatm kar ke kis Soorat par Amal karna hai AAM AADMI iska andaza nahi laga sakta, MUJTAHID apne Ijtehaad se us Ta’aaruz ko khatm kar ke Raajeh SOORAT maloom karta hai aur Aam Aadmi us se Maloom kar ke Amal karta hai aur uski pairwi karta hai, Bus Yahi TAQLEED hai.
Dalail ki tafseel maloom hona ya na hona TAQLEED ke zaili umoor me se hain, jis Shakhs ko IJTEHAAD ki salahiyat haasil nahi hai wo Mujtahid ke Dalail ka Tatabbo to karsakta hai lekin uska Ihaata karlena uske bus ki cheez nahi hai, balke bhot si sooraton me aur Bhot se logon ke liye samjhane ke bawajood Dalail ka samajhna Mumkin hi nahi hota.
Ab 2 hi baaten hain : Ya to Koi Mujtahid ho, agar koi Mujtahi nahi hai to wo Muqallid baney, teesri koi aur Soorat Mumkin nahi hai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s