Taqleed Aur Taqleed E Shakhsi Ka Wujoob Badeehi (Zaahir) Hai:

Taqleed Aur Taqleed E Shakhsi Ka Wujoob Badeehi (Zaahir) Hai:

Yani Ye Baat Be Daleel Tasleem Kar Leni Chhaye, Kyun Keh Ye Dono Wujoob: lizaatihi nahi hain balkeh Lighairihi hain aur jo cheez lizaatihi wajib ho us ki daleel ka mutalbah to kiya jasakta hai magar jo cheez lighairihi wajib ho us ki daleel ka mutalebah nahi karsakte. Is ke wujoob ka midair us ghair par hota hai , agar us ghair me kisi hukum ko wajib karne ki salahiyat hai to fabihaa warna qissah baalaye taaq! Isi tarah jo cheez lizaatihi mamnoo’ hoti hai us ki daleel ka to mutalebah karsakte hain magar jo cheez lighairihi mamnoo’ hoti hai us ki dalel maangna durust nahi balkeh us ghair me ghaur karna chahye, agar us ghair me hurmat ki salahiyat hai to fabihaa warna baat khatm! Jaise Aurton ka namazon ke liye masajid me jaana fii nafsihi mamnoo’ nahi hai. Masjiden mardon ki jaageer nahi hain, masajid musalmano ke liye hain aur aurten bhi musalman hain , daur e nabawi me aur aj bhi Harmain me sabhi aurten namaz ke liya masjid me jati hain . pas sabit hua keh fii had zaatihi koi mumani’at nahi .

Albattah aurton ka namaz ke liye masaajid me jana fitne ka baa’is hai aur aurton ke badle hue ahwaal ka taqaaza yeh hai keh un ko gharon me namaz padhne ka hokum diya jaye, Tirmizi Shareef me Hazrat Ayesha Siddiqa razi Allahu anha ka irsahd aaya hai keh Aurton ke ye badle hue haalat agar Nabi Paak sallallahu alaihi wasallam ke saamne aate to aap khud un ko masjidon me aane se rok dete, jaise Moosa alaihis salam ke zamane me aur us ke baad Aurten masjidon me aati thiin phir jab un ke ahwaal bigde to baad ke ambiyaa e Bani Israil ne un ko masjidon me aane se rok diya( Hazrat Aayesha Razi Allahu anha ka qaul poora hua) is irshaad se ye baat sabit hui keh ye mumani’at lighairihi hai.

Aur fitne ka matlab yeh hai keh teen namazen andhere me aati hain. Maghrib padh kar lautte hain to andhera hojata hai, Ishaa ki dono janib andhera hai aur Fajr ke liye jab Masjid jate hain us waqt andhera hota hai aur baaz aurton ke ghar masjid se fasle par bhi hosakte hain, aur har namaz me shauhar ya mehram masjid lane wala maujood nahi hota aur bijli ka bhi thikana nahi rehta aur aj ke naujawan mardon aur aurton ke ahwaal log jante hain. Pas ghar aur masjid ke darmiyan aane jane me fitneh ka andesha hai is ghair ki wajeh se aurton ko mana kiya jata hai.

Isi tarah samajhna chahye keh taqleeb bhi fii nafsihi wajib nahi. Kyun keh mujtahideen ke liye taqleed zaroori nahi balkeh jayaz bhi nahi, haalankeh wo bhi musalman hain balkeh taqleed ka wujoob lighairihi hai aur wo ghair deen se waqif na hona hai jab deen par amal wajib hai aur har musalman deen se waqif nahi to taqleed ke baghair chaarah kya hai, aur Allah Ta’ala ka irshad hai

< فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ>

Yani agar tum deeni baton se waqif nahi ho to deen jaanne walon se pooch, aur who jo ahkaam shar’iyyah batayen us par amal karo , yahi taqleed aur ittebaa hai.

Isi tarah taqleed e shakhsi yani kisi Muayyin imam ki taqleed bhi fii nafsihi wajib nahi balkeh lighairihi wajib hai, daur e awwal me yani sahaba o tabaeen ke zamane me taqleed e shakhsi nahi thi job hi Aalim mil jata log us se masael poochte the aur us par amal karte the is liye keh us zamane me dilon ke ahwaal durust the. Log ikhtelaaf ki soorat me ahtiyat ka pehluu apnate the magar baad me ye soorat e haal baqi na rahi ab log Rukhsaton ke talabgaar hain ab agar muayyin imam ki taqleed wajib nahi qarar di jayegi to tashahhi ka darwazah khul jayega. Log mujtahideen ki fiqhon me se rukhsaten dhoonhenge jahan sahoolat ka qaul milega us ko lelenge pas ye deen par amal kahan hua ye to khwahish e nafs ki pairiw hui , is ghair ki wajeh se taqleed e shakhsi ko wajib qarar diya gaya hai is par daleel ka mutalebah saheeh nahi.

Ilawah azeen nafs e taqleed ka wujoob badeehi hai kyun keh jab dunya ka koi Muamlah taqleed ke baghair anjaam nahi paasakta: Koi Sunaar taqleed ke bagahair sunaar nahi ban sakta , lohaar lohaar nahi ban sakta, science daan science daan nahi ban sakta, zindagi ki gaadi aglon ki pairwi ke baghair ek qadam aage nahi badh sakti: bachah baap ki ungli pakad kar hi chalna seekhta hai phir deen ka mamla hi aisa ghair aham kyun hogaya keh har shakhs jo chaahe kare. Haqeeqat yeh keh deen me baherhaal taqleed karni hai khwaah Aimma e Haq ki taqleed kare ya Gumrah logon ki taqleed kare, taqleed baher haal zaroori hai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s