Namaz Me Hath Kahan Baandha Jaye???

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM

Namaz Me Hath Kahan Baandha Jaye???

          Hazrat Muawiya Razi Allahu Anhu Se Marwi Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Irshad Farmaya :
“Allah Ta’ala Jiske Haq Me Behtari Chahte Hain, Usko Deen Me Tafaqqoh Ata Farmate Hain. ”

(Bukhari 1/16, Muslim 2/123)

Hafiz Ibne Hajar Rah Ne Is Hadees Ke Zail Me Likha Hai Ke Isse Tamam Logo Par Ulama Ki Fazeelat Aur Tamam Uloom Se Tafaqqoh Fid Deen Ka Afzal Hona Zahir Hota Hai.

(Fathul Bari 1/124)

Imam Tirmizi Rah Ek Hadees Ke Zail Me Likhte Hain :

“Fuqaha Ne Yahi Kaha Hai Aur Wo Maaniye Hadees Se Ziada Waqif Hain”

(Tirmizi 1/118)

Hum Aaj Awaamun Naas Ko Hath Baandhne Ke Masle Par Fuqaha(Aimma E Arbah) Ki Tehqeeq Batayenge Sath Me Muhaddis E Kabeer Imam Tirmizi Rahmatullahi Alaih Ka Wazeh Qaul Batayenge Jo Aap Rah Ne Hath Baandhne Ke Bare Me Farmaya Aur Sath Hi Ibn E Qayyim Rahmatullahi Alaih Jinki Tehqeeq Par Ghair Muqallideen Naaz Karte Hain Unka Qaul Hath Baandhne Ki Kaifiayat Me Bayan Karenge. Bhaiyo Se Guzarish Hai Ta’assub Ka Chashma Utar Kar Post Padhen.

Jazakallah Khair.

Fiqh Hanafi:-

Fiqh E Hanafi Ki Motabar Kitab Hidaya Me Hai Keh Naaf Ko Seedhe Hath Ko Baayen(Left) Hand Par Naaf Ke Neeche Baandha Jaye.

(Hidaya Kitabus Salat , Baab Sifatus Salat jild 1 safha 313)

Fiqh Maaliki:-

Fiqh E Maliki Mashhoor Kitab Al- Mudawwana Me Hai Keh

Imam Malik Rah Farmate Hain Keh

“Mai Farz Namaz Me Us(Hath Baandhne) Ko Nahi Janta Aur Wo Usko Makrooh Samajhte The Lekin Nawafil Me Jab Qiyaam Lamba Hojaye To Usme Koi Harj Nahi.

(Mulkhis Al Mudawwana Kitabus Salat jild 1 safha 169)

Fiqh E Shafai:

Fiqh E Shafai Ki Mashhoor Kitab Al-Majmoo’ Sharah Muhazzab Me Hai

“Seedha Hath Bayen Hath Par Seene Ke Neeche Aur Naaf Ke Oopar Baandhe”

(Al-Majmoo  Kitabus Salat jild 3 safha 269)

Fiqh E Hambali:-

Fiqh E Hambali Ki Mashhoor Kitab Al-Mughni Me Imam Ahmad Rah Se Teen Riwayaten Milti Hain

  1. Hathon Ko Naaf Ke Neeche Baandha Jaye
  2. Hathon Ko Naaf Ke Oopar Bandha Jaye
  3. (Musalli Ko) Ikhtyar Hai(Jahan Chahe Baandhe)

(Al-Mughni Baab Sifatus Salah jild 2 safha 141,)

Imam Ahmad  Rahmatullahi aliah ne Hath ko Seene par bandhne  ko Makrooh kaha hai

(Masail Imam Ahmad Riwayat Abu Dawood Sajastani 1/48)

Ab Aayye Muhaddis E Kabeer Imam Tirmizi Rahmatullahi Alaih Ka Haqeeqat Pasandana Qaul Padhte Hain Jisme Imam Rahmatullahi Alaih Ne Salaf Saaliheen Ke Amal Ki Taraf Nishandahi Ki Hai

Imam Tirmiz Farmate Hai

“Sahaba,Tabaeen Aur Baad Ke Ahle Ilm Ka Khayal Hai Ke Namaz Ki Halat Me Admi Daayan Hath Baayen Hath Par Rakhe Ab Baaz Hazraat Ka Khayal Hai Ke Naaf Ke Upar Rakhe Aur Baaz Ki Raye Hai Ke Naaf Se Neeche Rakhe, Gharz In Hazraat Ke Nazdeek Is Masle Me Wus’at Aur Kushadgi Hai.

(Tirmizi, Baab Namaz Me Hath Seedha Hath Bayen Hath Par Rakhna)

Zara Is Ibarat Ko Ghaur Se Padhen Kya Kahin Seene Par Hath Baandhne Ka Tazkirah Hai ????

Nahi Uska To Sirey Se Tazkirah Hi Nahi Hai. Is Se Saaf Pata Chalta Hai Keh Salaf Saaliheen Ka Is Par Amal Hi Nahi Tha.

Ab Zara Woh Log Jo Khud Ko Salafi Kehte Hain Woh Hame Batayen Ke Unke Salaf Kaun Hai????

Ab Aakhir Me Shaikhul Islam Ibne Taimia Rahmatullahi Alaih Ke Shagird Imam Ibn E Qayyim Rahmatullahi Alaih Ki Bhi Is Mamle Me Tehqeeq Padhlijye.

Shaikh Ul Islaam Ibn Taimiyah Ke Shagird Alama Ibn Qayyim Ki Tehqeeq Aur Faisla.

Haato Ko (Namaz Me ) Seene Par Rakhna Makrooh Hai Aur Yeh Isliye Makrooh Hai Kyunki Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Se “ Takfeer “ Ki Mumaanat Marwi Hai Aur Takfeer Se Muraad Seene Par Haat Rakhna Hai.

(Badaa Ul Fawaaid  980/3 )

Ab ap khud Fuqaha ke Aqwaal aur Salaf ke aamal padhen aur batayen ke kya kisi ek Faqeeh ke paas Hath Seene par baandhna hai????

Imam Tirmizi Rahmatullahi alaih ne Salaf ka Amal bataya kya usme Seene par hath bandhne ka Tazkirah hai???

Aur Ibne Qayyim Rahmatullahi alaih ne saaf likh diya keh Seene par Hath Bandhna Makrooh hai.

Ab ap khud hi sochen ke kya Salaf ke khilaf amal karne wale Salafi hosakte hain???

Allah Ta’ala se Dua hai keh Hame Deen ko Salaf jis tarah Samjhe usi tarah samajhne ki taufeeq ata farmaye aur Siraat  e Mustaqeem par chalaye .

Ameen Ya Rabbal Aalameen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s