WAQIA E MERAJ QURAN MAJEED SE

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHEEM

NAHMADUHU WA NUSALLI ALAA RASOOLIHIL KAREEM

 

Quran Majeed me Ijmaali taur par Meraj Shareef ka waqia bayan farmate hue Irshad farmaya hai:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(سورۃ الاسراء آیت 1)

            “paak hai wo zaat jisne apne bande ko raat me Masjid e Haraam se Masjid e Aqsa tak safar karaya, jiske girdagird Humne barkaten rakhi hain taake Hum usey Apni Aayaat dikhayen, Beshak Allah Ta’ala sunne wala , Jaanne wala hai.”

Ye Surah Israa ki pehli  aayat hai isme is baat ki tashreeh hai ke Allah Ta’ala ne Ek raat Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko Masjid e Haraam se lekar Masjid e Aqsaa tak sair karayi aur Surah Najam ki (14-18 )Ayaat  

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)

me iski tashreeh hai ke AanHazrat sallallahu alalihi wasallam ne Aalam e Baala me Allah Ta’alaa ki badi badi Aayaat mulaheza  farmyain.

Masjid e Haraam us Masjid ka naam hai jo KA’BA SHAREEF ke Charo taraf hai aur baaz martaba Haram e Makkah par bhi iska Itlaaq hua hai  jaisa ke Allah Ta’ala ne farmaya(Surah Taubah ayat no 7 )

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

 

Aayat e Kareema ko lafz سُبْحَانَ الَّذِي  se Shuru farmaya hai isme un Kam Fehmo ke khayal o Gumaan ki tardeed ki hai jo is waqie ko Mahaal aur Mumtane’ samajhte the aur ab bhi baaz Jaahil aisa khayal karte hain, ye log Allah Ta’ala ki Qudarat e Azeema me Shak karte hain unki tardeed karte hue farmadiya ke Allah Ta’ala Shanahu ko sab kuch Qudrat hai, wo kisi bhi cheez se Aajiz nahi , wo Jo Chahta hai karsakta hai, wo Har Naaqis aur Aib se paak hai, uski Qudrat e kaamila hai, koi cheez uske liye bhaari nahi.

Aur أَسْرَى بِعَبْدِهِ jo farmaya usme Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki Shaan e Abdiyat ko bayan farmaya, Abdiyat bhot bada Maqaam  hai Allah ka banda hona bhot badi baat hai, jise Allah Ta’ala ne Apna banda bana liya aur ye aelaan farmadiya ke wo Hamara banda hai usse bada koi sharf nahi isi liye Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya hai ke

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

“Allah ko sab se Ziada pyara naam ABDULLAH aur ABDUR RAHMAN hain” (MISHKAATUL MASABEEH SAFHA NO 409)

Ek martaba ek farishta haazir e Khidmat hua usne arz kiya ke Apke RABB ne SALAAM farmaya hai aur farmaya hai ke agar tum chaaho ABDIYAT wale Nabi banjao aur agar cahaho to badhshahat wale Nabi banjao apne Mashwara lene ke liye Jibraeel alaihis salam ki taraf dekha, unho ne Tawaze’ ikhtyar karne ka mashwara diya, Apne jawab diya ke Mai ABDIYAT wala Nabi ban kar rahna chahta hun. Hazrat Ayesha razi Allahu anha (jo Hadees ki rawiya hain unho ) ne bayan kiya ke iske baad Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam TAKYA laga kar khaana nahi kahte the , AP farmate the ke Mai aise khaata hu jaise Banda khaata hai aur aise baithta hu jaise Banda baithta hai.(MISHKAATUL MASABEEH safha 521)

Waqia Meraj ko bayan karte hue lafz  عَبْدِهِ laane me ek Hikmat ye bhi hai ke Waqie ki tafseel sun kar kisi ko wahem na hojaye ke Apki haisiyat ABDIYAT se aage badh gayi, aur apki shaan me koi aisa Aeteqaad na karle ke Maqaam e Abdiyat se aage badha kar Allah Ta’ala ki Shaan e Uloohiyat me shareek qarar de de aur jaise NASARAA Hazrat Eisa alaihis salam ki shaan me Ghulu kar ke gumraah hue us tarah ki koi gumrahi Ummat e Muhammadiya (alaa sahibahsa salaatun wassalaam) me na aajaye.

Quran Majeed me is ki tashreeh hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko ek Raat Masjid e Haraam se lekar Masjid E Aqsaa tak sair karai , Masjid E Haraam us Masjid ka naam hai jo Kaabah Shareef ke charo taraf hai aur baaz martaba  Haram e Makkah par bhi iska itlaaq hua hai jaisa ke Allah Ta’ala ne farmaya( Surah Taubaha ayat no 7 )

(إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

aur Masjid E AQSAA “MASJID BAITUL MUQADDAS” ka naam hai jo Shaam me hai, lafz AQSAA Door wali cheez ke liye istemaal hota hai , Masjid E Aqsaa ko Aqsaa kyu kaha jata hai?Iske baare me kayee Qaul hain. Sahib e Roohul Ma’aani likhte hain : “Chaunke Hijaaz me rehne walon se door hai is liye iski sifat AQSAA laayi gayi aur ek qaul ye hai ke jin Masaajid ki ziyarat ki jati hai unme wo sab se ziada door hai.(koi shakhs Masjid e Haraam se rawana ho to pehle Madina munawwara se guzrega phir bhot din ke baad Masjid e Aqsaa pohanchega, jab Oonto par safar hote the to Masjid e Haraam se Masjid e Aqsaa tak 40 Din ka safar tha) aur ek Qaul ye bhi hai ke Masjid e Aqsaa isliye kaha gaya hai ke wo gandii aur khabees cheezon se paak hai.”(ROOHUL MA’AANI JILD 15 SAFHA 9)

Masjid e Aqsa ke bare me الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ farmaya yani jiske Charon taraf humne Barkat di hai, ye barkat Deeni aetebar se bhi hai aur Dunyawi Aetebar se bhi, Deeni Aetebar se to yun hai ke Baitul Muqaddas Hazraat e Ambiya ikram Alihumas salaam ki Ibadat gaah aur un Hazraat ka Qibla hai aur wo un teen masajid me se hai jin ki taraf safar karne ki ijazat di gayi hai aur charo taraf Hazraat e Ambiya Kiram alihumas salaam madfoon hain aur Dunyawi aetebar se isliye barkat hai ke wahan par anhaar(Nehren) aur ashjaar (trees) bhot hain.

لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا

(taake hum apne bande ko apni ayaat yani ajaaib e Qudrat dikhayen) ek raat me itna lamba safar hojana aur Hazraat e Ambiya Kiraam alaihumus salaam se mulaqaat hona unki Imamat karna aur Raaste me bhot si cheezen dekhna ye sab Ajaaib e Qudrat me se tha.

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(bilashuba Allah sunne wala dekhne wala hai)

Saahibe Ma’aalimut tanzeel likhte hain ke السَّمِيعُ farmakar ye bata diya ke Allah Duaon ka Sunne wala hai aur الْبَصِيرُ farmakar ye batadiya ki WO sab kuch dekhne wala hai aur Raat ki taarikiyon me Hifazat karne wala hai.

Surah Israa me Masjid  e Aqsaa tak safar karne ka zikr hai aur Ahadees e Shareefa me Aasmano par jaane balke Sidratul Muntehaa balke usse bhi oopar tak tashreef lejane ka zikr hai , Ahle Sunnat wal Jama’at ka yahi mazhab hai ke Allah Ta’ala ne apko ek hi raat me Masjid e Haraam se Masjid e Aqsa tak aur phir wahan se satwe(7th ) Aasmaan se oopar tak sair  karai phir isi raat me wapis Makkah Muazzma pohancha diya aur ye aana jana sab Haalat e Bedari me tha aur jism aur Rooh dono ke sath tha.

Hadees Shareef ki kitabon me Waqia e Meraj tafseel se mazkoor hai. Meraj ko Israa bhi kaha jata hai. Quran e Majeed me سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ  farmaya hai aur Ahaadis e Shareefa me Aasmano par tashreef lejane ke bare me ثم عرج بي  farmaya hai is liye is Muqaddas Waqia ko ISRAA aur MERAJ dono naamo se yaad kiya jata hai, Hum pehle Saheeh Bukhari aur SAHEEH MUSLIM ki riwayaat naqal karte hain unme se pehle SAHEEH MUSLIM ki Riwayat li hai kyun ke usme Masjid e Haraam se Masjid e Aqsaa tak pohanchne ka aur phir Aalam e baala me tashreef lejane ka zikr hai. Saheeh Bukhari ki kisi Riwayat me hame Masjid e Haraam se Masjid e Aqsaa tak pohanchne ka zikr nahi mila. Is liye Bukhari ki Riwayat ko baad me zikr kiya hai.

Advertisements

One thought on “WAQIA E MERAJ QURAN MAJEED SE”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s