Kya Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ne Quran O Hadees Ko Chord Kar Qiyaas Kiya???

Kya Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ne Quran O Hadees Ko Chord Kar Qiyaas Kiya???

Ghair Muqallideen Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Se Bughz O Inaad Rakh Kar Aye Jhoota Propaganda Karte Hain Ke Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ne Quran Hadees Ko Chord Kar Qiyaas Me Maharat Haasil Ki Hai.

Ek Ghair Muqallid Abu Muhammad Khurram Shahzad Likhta Hai

“Aur Abu Haneefa Ne Quran O Hadees Ko Chord Kar Qiyaas Me Khoob Maharat Haasil Ki, Haalanke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Qiyaas Karne Ki Mumaniyat Ki Hai. Imam Ul Muhaddiseen Imam Bukhari Ne Hadees Bayan Karne Se Pehle Ye Baab Bandha Hai.

بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ القِيَاسِ

Deen Ke Masail Me Raaye Par Amal Karne Ki Mazammat, Isi Tarah Be Zaroorat Qiyas Karne Ki.. Phir Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Ye Farman Bayan Kiya Hai..

«إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ»

Beshak Allah Ta’ala Ye Nahi Karne Ka Ke Ilm Tum Ko De Kar Phir Tum Se Cheen Le Balke Is Tarah Uthayega Ke Aalim Log Mar Jayenge, Unke Sath Ilm Bhi Chala Jayega, Aur Chand Jahil Log Reh Jayenge, Un Se Koi Masla Poochega To Apni Raaye Se Baat Karenge. Ap Bhi Gumrah Honge Doosro Ko Bhi Gumrah Karenge.(Saheeh Bukhari Jild 3…)

Uske Baad Usne Sahaba Ke Qaul Naqal Kiye Hain..

( Al Jarh Wa Tadeel A’la Abi Hanifa Safha 2-3)

Naazireen Is Jhoote Farebi Shakhs Ki Ibarat Zara Ghaur Se Padhen Isme Wo Likhta Hai

1.Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ne Quran Hadees Chord Kar Qiyaas Me Maharat Haasil Ki.

Jawab : Ye Sarasar Jhoot Hai Aur Iska Imam Abu Haneefa Se Bughz O Hasad Hai. Dekhye:

A) Ibne Qayyim Rahmatullahi Alaih Kya Farmate Hain

“IMAM ABHU HANEEFA Rahmatullahi Alaih ZAEEF HADEES KO RAYE AUR QIYAAS PAR MUQADDAM RAKHTE [Jab Us Topic Par SAHEEH HADEES Maujood Na Ho)

[IILAAMUL MOQAEEN 145,146]

Scan:

Hadees qiyas parc

 

Tafseel ke liye:https://farhanbajrai.wordpress.com/2013/03/23/imaam-abu-haneefa-rah-aur-qiyaas/

B) Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ka Irshad Hai :

”الخبر الضعيف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أولي من القياس(المحلي لابن حزم المحلي لابن حزم۳/۱۶۱)

“Yani Baab Me Agar Zaeef Hadees Bhi Maujood Ho To Qiyaas Na Kar Ke Us Se Istedlal Kiya Jayega.”

Isse Wazeh Hogaya Ke Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih To Zaeef Hadees Ke Maujood Hone Par Bhi Qiyaas Nahi Karte The Che Jaye Ke Quran Hadees Ko Chorda Ho.

2. Is Abu Muhammad Ne Kaha Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Qiyaas Karne Ki Mumaniyat Ki Hai

Jawab: Isne Ye Kaha To Saheeh Lekin Koi Saheeh Sareeh Hadees Laane Ke Bajaye Imam Bukhari Rahmatullahi Aliah Ke Tarjamatul Baab Ko Naqal Kiya Hai, Ab Yahan Imam Bukhari Rahmatullahi Alaih Ka Qiyaas, Qiyaas Na Raha Balke Hadees Hogayi Astaghfirullah!! Phir Sahaba Ke Aqwaal Naqal Kiye Hain., Wah Re Jhoote Dawe Naam Rasool Ka Aur Hawala Imam Bukhari Ke Qiyaas Ka.

Ye To Sikke Ka Ek Rukh Hua Ghair Ke Muqallideen Kis Tarah Qiyaas Karte Hain Aur Unke Usool Me Qiyaas Ki Kya Ahmiyat Hai Wo Ap Yahan Mulaheza Farmayen

 

https://farhanbajrai.wordpress.com/2014/04/25/ghair-muqallideen-aur-qiyaas/

 

Ab Mai In Ghair Ke Muqallideen Se Chand Sawal Karta Hu Aur Ye Baghair Qiyaas Ke Quran O Hadees Se Un Ka Jawab Den.

  1. Juma Ka Khutba Ilaqai Zaban Me Dena Kis Hadees Se Sabit Hai.
  2. Roze Ki Halat Me Injection Lena Jayaz Hai Ya Najayaz.

In Sawalaat Ke Jawab Baghair Qiyaas Kiye Dijye Kyu Ke Apke Mutabiq Qiyaas Se Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Mana Farmaya Hai.

Allah Paak Ummat Ke Mujtahideen O Muhaddiseen Par Karodo Rehmaten Naazil Farmaye Aur Un Se Bughz Rakhne Walon Ko Hidayat De Ya Hasad Ki Aag Me Hi Jala Jala Kar Dunya Se Rukhsat Farmade Aur Ummat E Muslima Ki In Baatil Firqon Se Hifazat Farma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.