Taqleed Ki Haqeeqat

Taqleed Ki Haqeeqat

Jab Ye Baat Sabit Hogayi Keh Tamam Shariyat Ki Jad Hi Guzashtah Badon Par Aetemad O Aetebar Hai To Ab Taqleed Ka Ma’ina Samajhna Aasan Hogaya Ke Kisi Aadmi Ka Kisi Rehnumaye Deen Ke Qaul O Fael Ko Mahez Husn E Zann Ki Binaa Par Tasleem Kar Ke Amal Karlena Aur Apne Tasleem O Amal Ko Us Buzrug Ki Daleel Maloom Hone Tak Multawi Na Karna.

Maulana Qazi Muhammad Aalaa Sahib Thanwi Rahmatullahi Alaih Farmate Hain:

التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقيقة من غير نظر الي الدليل كان هذا المتبع جعل قول الغير او فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل (كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)

 

taqleed itteba hai

Tarjumah: Taqleed Insan Ka Apne Ghair Ki Itteba Karna Us Ke Qaul Ya Fael Me Use Haq Samajhte Hue Daleel Par Nazar Kiye Baghair Goya Us Muttabe Ne Ghair Ke Qaul Ya Fael Ko Bila Kisi Daleel Ke Mutalabeh Ke Apni Garden Ka Haar Bana Liya.

(Kashshaf Istelaahatul Funoon Safha 116)

 

Naami Sharah Husaami Ke Andar hai

التقليد اتباع الغير علي انه محق بلا نظر في الدليل

Tarjumah: Taqleed Ghair Ki Itteba Karna Us Ke Barhaq Hone Ke Gumaan Par Bila Kisi Daleel Ke Mutalabeh Ke.

(Naami Sharah Husaami 190)

 

Dono Tareefon Ka Haasil Yahi Hai Keh Mujtahid Ke Qaul O Fael Ko Maloom Kar Ke Mahez Husn E Zann Aur Aqeedat Ki Binaa Par Tasleem AurAmal Kare, Aur Tasleem O Amal Ke Waqt Mujtahid Ki Daleel Ki Fikr Na Kare Aur Na Is Se Daleel Talab Kare Khwah Baad Me Wahi Daleel Maloom Hojaye Jo Mujtahid Ke Pesh E Nazar Thi Ya Apne Mutalaee Aur Tehqeeq Se Us Masle Ke Bhot Se Dalail Maloom Hojayen To Ye Maloom Hojana Taqleed Ke Khilaf Nahi Hai. Taqleed Ke Mafhoom Me Amal Karte Waqt Aur Tasleem Karte Waqt Daleel Ka Mutalebah Na Karna Dakhil Hai Lekin Daleel Na Hona Ya Daleel Ka Ilm Na Hona Ye Mafhoom Taqleed Me Dakhil Nahi Hai Lihaza Baaz Logon Ka Ye Kehna Ke Taqleed Lawazim E Jahalat Me Hai Saheeh Nahi Hai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s