Burraq Ki Shauqi Aur Uski Wajeh

Burraq Ki Shauqi Aur Uski Wajeh

Sunan Tirmizi (Tafseer Suratul Israa’) me hai keh Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya  keh jis raat mujhe sair karayi gayi mere paas Burraq laaya gaya jis ko lagaam lagi hui thi aur Zain kasi hui thi, Burraq shauqi karne laga, Jibraeel alaihis salam ne kaha ke tu Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) ke sath shauqi karta hai tere oopar koi bhi aisa shakhs sawaar nahi hua jo Allah ke nazdeek Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ziadah Mukarram aur Muazzaz ho, ye sunte hi Burraq paseena paseena hogaya (Phir usne apna naafarmani ka andaaz chord diya)

قال الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Dalailun Nabuwwat me hai keh Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya jab Burraq ne shouqi ki to Hazrat Jibraeel alaihis salam ne us ka kaan pakad kar ghumaya phir mujhe us par sawaar kiya. (Dalailun Nabuwwat Jild 2 Safha 355)

Baaz riwayaat me hai keh jab Aap sallallahu alaihi wasallam Baitul Muqaddas pohanche to Hazrat Jibraeel alaihis Salaam ne apni ungli se pathar me suraakh kardiya phir us surakh se aap ne Burraq ko baandha. (Ibne Kaseer)

Burraq ne Shouqi kyun ki? Is ke bare me baaz hazraat ne farmaya hai keh chunkeh ek arse daraaz guzar chuka tha aur zamaanae fitrat me (yani us arse daraaz me jab keh hazrat Eisa alaihis salam aur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke darmiyaan koi Nabi nahi aaya tha) Burraq par koi sawaar nahi hua tha, wo nayii si baat dekh kar chamakne laga.( Fathul Baari Jild 7 Safha 207)

Aur baaz hazraat ne yun kaha hai ke Burraq ka chamakna aur shouqi karna bataur e khushi aur Fakhr ke tha keh Aaj mujh par Aakhirul Ambiyaa aur Afzalul Ambiyaa sallallahu alaihi wasallam sawaar horahe hain.( Fathul Baari Jild 7 Safha 207)

Yeh aisa hi hai jaise ke ek martaba Aap sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr Siddiq , Hazrat Umar aur Hazrat Usman razi Allahu anhum ke sath Sabeer pahad par the wo pahad harkat karne laga Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke thair ja! Tere oopar ek Nabi hai, ek Siddiq hai aur do Shaheed hain. (Mishkaatul Masabeeh Safha 562)

Allah Ta’ala ko is par qudrat hai ke baghair Burraq ke safar kara sakta hai lekin Aap sallallahu alaihi wasallam ko tashreefan o takreeman Burraq par sawar kar ke le jaya gaya, agar sawaari na hoti to goya paidal safar hota kyun ke sawaar ba nisbat paidal chalne ke ziada muazzaz hota hai is liye Aap ko sawaari par safar karaya gaya. (Fathul Baari Jild 7 Safha 206)

Hazrat Jibraeel Alaihis Salam Ka Baitul Muqaddas Tak Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Sath Burraq Par Sawar Hona Aur Wahan Se Zeene Ke Zarye Aasmano Par Jaana

Jab Makkah Mukarrama se Baitul Muqaddas ke liye rawaangi hui to Hazrat Jibraeel alaihis salam bhi Aap sallallahu alaihi wasallam ke sath Burraq par sawar hogaye, Aap sallallahu alaihi wasallam ko peeche bithaya aur khud bataure rehbar ke aage sawaar hue.

(Fathul Baari Jild 7 Safha 208)

Dono Hazraat Burraq par sawaar ho kar Baitul Muqaddas pohanche, wahaan dono ne do do (2,2) Rakat Namaz padhi, phir AanHazrat Sarwar e Aalam Sallallahu alaihi wasallam ne Hazraat e Ambiya Kiraam aliahumus salam ko Namaz padhai jab Aasmano ki taraf tashreef lejane lagey to ek Zeenah laaya gaya jo bohot hi ziada khoobsoorat tha aur baaz riwayaat me hai ke wo motiyon se jada hua tha, Aalam e Baala ka safar karte waqt Aap sallallahu alaihi wasallam ke daayen baayen farishte the. AanHazrat Sarwar e Aalam sallallahu alaihi wasallam aur Hazrat Jibraeel alaihis salam dono zeenah ke zarye Aasman tak pohanche aur Aasmaan ka darwaza khulwaya.

(Fathul Baari Jild 7 Safha 207-209)

Advertisements

One thought on “Burraq Ki Shauqi Aur Uski Wajeh”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s