Safar E Meraj Ke Baaz Mushahedaat part 2

5)   Farishton ka Pachna lagane ke liye Takeed karna

Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu se Riwayat hai keh Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Meraj ke safar me pesh aane wali jo baaten bayan farmayin un me ek ye baat bhi thi keh Ap farishton ki jis Jamat par bhi guzre, unho ne kaha keh Ap sallallahu alaihi wasallam apni Ummat ko Hajamat yani pachna lagane ka Hukum dijye.

(Mishkatul masabeeh Safha 138 az Tirmizi o Ibne Majah)

Arab me Pachna lagane ka bhot riwaaj tha, us se zaaid Khoon aur Faasid Khoon Nikal jata hai, blood pressure ka marz jo aam hogaya hai us ka bhot acha ilaaj hai, logon ne use bilkul hi chord diya hai, Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam apne sar me aur apne Mondon ke darmiyan pachna lagwate the. (Hawala e baala)

6) Mujahideen ka Sawaab

Hazrat Abu Huraira Razi Allahu Anhu ne bayan kiya keh Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam Jibraeel Alaihis salam ke sath chale to Ap sallallahu alaihi wasallam ka ek aisi Qaum par Guzar hua keh jo ek hi din me takhm rezi (beej bona) bhi karlete hain aur ek hi din me kaat bhi lete hain aur kaatne ke baad phir waisi hi hojati hai jaise pehle thi, Ap sallallahu alaihi wasallam ne Jibraeel alaihis salam se daryaft farmaya keh ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh yeh log Allah ki raah me Jihad karne wale hain, in ki ek Neki saat sau gunaa (700 times) tak badha di jati hai aur yeh log jo kuch bhi kharch karte hain Allah Ta’ala us ka badl ata farmata hai.

7) Kuch Logon Ke Sar Patharon Se Kuchle Jaarahe The

Phir Aap ka ek aur qaum par guzar hua jin ke sar patharon se kuchle jaa rahe the, kuchle jaane ke baad phir waise hi hojate hain jaise pehle the, isi tarah silsila jari hai khatam nahi hota, Aap sallallahu alaihi wasallam ne poocha ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh ye wo log hain jo Namaz se kaahili karne wale hain, sote hue reh jate hain.

8) Zakat Na Dene Walon Ki Badhaali

Phir ek aur Qaum par guzar hua keh jin ki sharmgahon par aage aur peeche cheethrde lipte hue hain, aur Oont aur bail ki tarah charte hain, aur Zaree’ (aag ke kaante) aur Zaqqoom (Dozakh ka badtareen badboodar darakht) yani kaante daar aur Khabees darakht aur jahannam ka pathar khaa rahe hain, Aap sallallahu alaihi wasallam ne poocha ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha yeh wo log hain keh jo apne Maalon me zakat nahi dete.

(Jamul Fawaid  Jild 3 Safha  151 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s