Safar E Meraj Ke Baaz Mushahedaat part 3

9) Sadaa Hua Gosht Khaane Waale Log

          Phir Aap ka ek aisi qaum par guzar hua jin ke saamne ek handi me paka hua gosht hai aur ek handi me kachcha aur sada hua gosht rakha hai, yeh log sada hua gosht khaa rahe hain aur paka hua gosht nahi khaate, Aap sallallahu alaihi wasallam ne daryaft kiya yeh kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh ye Aap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ka woh Shakhs hai keh jis ke paas Halaal aur Tayyib Aurat maujood hai magar wo ek Zaaniyah aur Faahishah Aurat ke sath shab baashi karta hai aur Subah tak usi ke paas rehta hai aur Aap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ki woh Aurat hai jo Halal aur Tayyib Shauhar ko chord kar kisi zaani aur badkaar ke sath raat guzarti hai.

10) Lakdiyon Ka Bada Gattha Uthane Wala

Phir ek shakhs par Aap sallallahu alaihi wasallam ka guzar hua jis ke paas lakdiyon ka bhot bada ghatar hai wo use utha nahi sakta (lekin) aur ziyada badhana chahta hai, Aap sallallahu alaihi wasallam ne daryaft farmaya keh ye kaun shakhs hai? Jibraeel alaihis salam ne bataya keh yeh woh Shakhs hai jis ke paas logon ki Amanaten hain, un ki adaaigi ki taaqat nahi rakhta aur mazeed Amanaton ka bojh apne sar lene ko tayyar hai.

11) Ek Bail Ka Chote Se Suraakh Me Dakhil Hone Ki Koshish Karna

Us ke baad aise suraakh par guzar hua jo chota sa tha us me se ek bada bail nikla bail chahta hai keh jahan se nikla hai phir usi me dakhil hojaye. Aap sallallahu alaihi wasallam ne sawal farmaya keh ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh yeh woh Shakhs hai jo koi bada kalimah keh deta hai (jo Gunah ka kalimah hota hai) us par wo Naadim hota hai aur chahta hai keh us ko wapis karde phir wo uski taqat nahi rakhta.

(Jamul Fawaid Jild 3 Safha 151 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s