Naher Kausar

Jannat Me Daakhil Hona Aur Nahr E Kausar Ka Mulaheza Farmana

Hazrat Anas razi Allahu Ta’ala anhu se riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu aliahi wasallam ne irshad farmaya ke is darmiyan me jabke mai Jannat me chal raha tha, achanak mai ek aisi naher par hun jis ke dono kinaron par aise motiyon ke qubbe hain jo beech me se khali hain (yani Poora Qubbah ek moti ka hai) Mai ne kaha aye Jibraeel! Ye kya hai? Unho ne jawab diya ke ye Naher kausar hai, jo Aap ke Rabb ne Ap ko ata farmayi hai, Maine jo dhiyan kiya to kya dekhta hun us me jo mitti hai (jis ki sateh par paani hai) wo Khoob tezz khushboo wala mushk hai. ( Rawahul Bukhari)

One thought on “Naher Kausar”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.