Namazon ki takhfeef ka jo sawal kiya to paanch namazen reh jane par aage sawal na karne ki hikmat

Namazon ki takhfeef ka jo sawal kiya to paanch namazen reh jane par aage sawal na karne ki hikmat

Hazrat Moosa alaihis salam ke tawajjeh dilane par jo Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne baar baar namazen kam karne ke liye darkhast ki aur paanch (5) Namazen reh jane par jo aage sawal ki himmat na ki aur farmaya ke ab mujhe apne Rabb se sharam aati hai . iske baare me Hafiz Ibne Hajar rahmatullahi alaih ne Ibn e Muneer se naqal kiya hai ke aisa maloom hota hai ke chunkeh paanch paanch namazon ki kami ho rahi thi aur ab paanch hi reh gayi thiin , to ab mazeed takhfeef ka sawal karne ka maqsad ye banta tha ke goya koi namaz bhi farz na rahe, lihaza Aap sallallahu alaihi wasallam aage darkhast karne par Sharma gaye.

(Fathul Baari jild 8 safha 493)

aur chunkeh takweeni taur par paanch namazon ki farziyyat mutaayyin hi thi is liye bhi aage sawal karne ki Himmat na hui.

Hafiz Ibn e Hajar ne fathul baari me ye bhi likha hai ke AanHazrat sallallahu alaihi wasallam jo takhfeef ka sawal karte rahe hain wo is wajeh se ke Aap ke zahen me ye baat thi ke sab Namazen farz nahi hain albattah aakhri martaba ke sawal ke baad paanch Namazen reh gayiin thiin un ke bare me ye yaqeen kar liya ye to farz hi hain is liye aap ne us ke baad sawal nahi kiya. Irshaad e khudawandi مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ (Surah Qaaf 29) se is taraf isharah nikalta hai.

(Fathul Baari jild 8 safha 493)

Advertisements

One thought on “Namazon ki takhfeef ka jo sawal kiya to paanch namazen reh jane par aage sawal na karne ki hikmat”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s