20 Rakaat Taraweeh par Ijma hai

20 RAKAAT TARAWEEH PAR IJMAA HAI.

Assalamu alaikum , Hazrat Umar Farooq Razi Allahu anhu ke zamane se lekar India me Angrez ke napaak Qadm padhne tak Taraweeh ke silsile me Ummat ka Ijmaa tha ke uski tadad 20 hai. Chunanche bhot se Muhaddiseen ne is ki tasreeh ki hai. Jin me se chand Muhaddiseen ka zikr hum yahan karte hain:

1. Muhaddis e Kabeer Shaarih e Saheeh Muslim Allama Nawawi Shafai rahmatullahi alaih farmate hain:
“JAAN LO, Ke TARAWEEH BA ITTEFAQE ULAMA SUNNAT HAI , AUR WO 20 RAKAT HAI.

جان لو، تراویح با اتفاق علماء سنت ہے اور وہ بیس (20) رکعات ہے۔

Be aware that the prayer of Taraweeh is Sunnah according to scholarly consensus, which is twenty rak’ahs.
[AL AZKAAR, SAFHA 242]

Scan:

JAAN LO, Ke TARAWEEH BA ITTEFAQE ULAMA SUNNAT HAI , AUR WO 20 RAKAT HAI. "[AL AZKAAR, SAFHA 242]
JAAN LO, Ke TARAWEEH BA ITTEFAQE ULAMA SUNNAT HAI , AUR WO 20 RAKAT HAI.
“[AL AZKAAR, SAFHA 242]

 2. MAKKE MUKARRAMA KI MASHHOOR DARSGAAH “JAMIA UMME QURAA” KE SHAIKH MUHAMMAD ALI SAABOONI FARMATE HAIN

NAMAZ E TARAWEEH KI RAK’AAT KI TA’DAD Namaz E Taraweeh Sunnat E Muakkadah Hai Jaisa Ke Dalalat Karti Hain Pesh Ki Gayi Ahadees Shareefa Aur Wo 20 Rak’aat Hain Witr Ki Namaz Ke Ilawa, Aur Witr Ke Sath 23 Rak’aat Hojati Hain, Aur Isi Par Sunnat Naafiz Hui Aur Ummat Ka Ittefaq Hua Salaf Se Khalaf Tak, Khaleefa E Raashid Hazrat Umar Bin Khattab Razi Allahu Anhu Se Lekar Hamare Is Zamane Tak….. Is Me Kisi Faqeeh Ka Ikhtelaaf Nahi Hai Aimma Arba Mujtahideen Me Se Illa Jo Dar Ul Hijrat Ke Imam “Maalik Bin Anas”-Razi Alalhu Anhu- Se Is Mamle Me Ziada Rak’aat Ka Qaul Marwi Hai, 36 Rak’aat Tak Aur Doosri Riwayat Me -Jo Unse Marwi Hai- Ehtejaj Karte Hue Ahle Madina Ke Amal Se, Jo Nafe’ Rah Ne Riwayat Kiya Hai Ke Unho Ne Kaha: “Maine Logo Ko Paaya Ramazan Me 39 Rakaat Padhte Hue ,Usme 3 Rakat Witr Padhte Hue” Baherhaal Un (Imam Maalik) Ki Mashhoor Riwayat , woh Hai Jisme Wo Jamhoor “Shafiya, Hanabala Aur Ahnaaf ” Se Muwafaqat Karte Hain, Chunanche Wo 20 Rak’aat Hai Aur Isi Par Mazaahib E Arba’aa Ka Ittefaq Hai. Aur Ijmaa’ Mukammal Hua Hai. Aur Allah Kaafi Hai Momineen Qitaal Ke Shar Se. (Al Hadyun NabawiS SAHEEH Fii Salatit Taraweeh 52,53)

Scan:

Namaz E Taraweeh Sunnat E Muakkadah Hai Jaisa Ke Dalalat Karti Hain Pesh Ki Gayi Ahadees Shareefa Aur Wo 20 Rak'aat Hain Witr Ki Namaz Ke Ilawa, Aur Witr Ke Sath 23 Rak'aat Hojati Hain, Aur Isi Par Sunnat Naafiz Hui Aur Ummat Ka Ittefaq Hua Salaf Se Khalaf Tak, Khaleefa E Raashid Hazrat Umar Bin Khattab Razi Allahu Anhu Se Lekar Hamare Is Zamane Tak..... Is Me Kisi Faqeeh Ka Ikhtelaaf Nahi Hai
Namaz E Taraweeh Sunnat E Muakkadah Hai Jaisa Ke Dalalat Karti Hain Pesh Ki Gayi Ahadees Shareefa Aur Wo 20 Rak’aat Hain Witr Ki Namaz Ke Ilawa, Aur Witr Ke Sath 23 Rak’aat Hojati Hain, Aur Isi Par Sunnat Naafiz Hui Aur Ummat Ka Ittefaq Hua Salaf Se Khalaf Tak, Khaleefa E Raashid Hazrat Umar Bin Khattab Razi Allahu Anhu Se Lekar Hamare Is Zamane Tak….. Is Me Kisi Faqeeh Ka Ikhtelaaf Nahi Hai
  1. 3. ALLAMA IBNE QUDAMA HAMBALI RAH LIKHTE HAIN:aur hamari daleel ye hai ke Umar Razi Allahu anhu ne Logo ki Ubai Bin Ka’b razi ALlahu anhu par Jama kiya aur wo unko 20 Rakat padhate the.aagey chal kar likhte hain:
    “Aur Hazrat Ali se marwi hai ke unho ne ek Aadmi ko Ramazan me 20 Rakat padhane ka hukum diya”aur ye IJMA ki tarah hai.
    [AL MUGHNI SAFHA 604]

Scan:

Aur Hazrat Ali se marwi hai ke unho ne ek Aadmi ko Ramazan me 20 Rakat padhane ka hukum diya" aur ye IJMA ki tarah hai. [AL MUGHNI SAFHA 604]
Aur Hazrat Ali se marwi hai ke unho ne ek Aadmi ko Ramazan me 20 Rakat padhane ka hukum diya”
aur ye IJMA ki tarah hai.
[AL MUGHNI SAFHA 604]

4. Allama Muhammad Anwar Shah Kashmiri Hanafi rahmatullahi alaih farmate hain ke

AIMMA ARBA me se koi bhi 20 Rakat se kam TARAWEEH ka Qaayal nahi hai aur Jamhoor SAHABA IKRAAM Razi Allahu anhum ka Amal bhi isi par hai. Imam Maalik Bin ANas rah ne farmaya: 36 Rakat kyu ke wo Ahle Madina ka amal hai ke woh log TARWEEH ke beech me 4 Rakat Namaz padha karte the INFERADAN(Akkele akele) aur jahan tak Ahle Makkah ki baat hai to wo TARWEEHON ke darmiyan TAWAAF kiya karte the BAITULLAH ka.”
[Al Urfush Shazii Sharah Tirmizi jild 2 safha 208]

 

Scan:

AIMMA ARBA me se koi bhi 20 Rakat se kam TARAWEEH ka Qaayal nahi hai aur Jamhoor SAHABA IKRAAM Razi Allahu anhum ka Amal bhi isi par hai
AIMMA ARBA me se koi bhi 20 Rakat se kam TARAWEEH ka Qaayal nahi hai aur Jamhoor SAHABA IKRAAM Razi Allahu anhum ka Amal bhi isi par hai
  1. Mulla Ali Qaari Hanafi Rahmatullahi Alaih Ne Apni Kitab Mirqaat Sharah Mishkaat Me 20 Rakaat Taraweeh Par Sahaaba Razi Allahu Anhum Ajmaeen Ka Ijmaa Naqal Kiya Hai.

(Jild 3 Safha 346)

Scan:

Mulla Ali Qaari Hanafi Rahmatullahi Alaih Ne Apni Kitab Mirqaat Sharah Mishkaat Me 20 Rakaat Taraweeh Par Sahaaba Razi Allahu Anhum Ajmaeen Ka Ijmaa Naqal Kiya Hai.
Mulla Ali Qaari Hanafi Rahmatullahi Alaih Ne Apni Kitab Mirqaat Sharah Mishkaat Me 20 Rakaat Taraweeh Par Sahaaba Razi Allahu Anhum Ajmaeen Ka Ijmaa Naqal Kiya Hai.

In Muhaddiseen ki tasreeh se is baat ka ilm hota hai ke Taraweeh par Sahaba Razi Allahu anhum ajmaeen ke zamane me 20 par ijma hogaya aur Ahle Madina ke nazdeek jo 36 Rak’aat hai to asal me un ke nazdeek bhi Taraweeh 20 Rak’at hi hai, har 4 Rak’at Taraweeh par Tarweehe me mazeed 4 Rak’aat nafil ka mamool madeene me tha, is liye 16 Rak’aton ke izafe ke sath 36 Rak’aten hogayin.

Ab is ijmai masle ko chord kar aj kal kuch nafs ke Muqallid , deen me aasanio aur rukhsaton ki talash karne wale aur Salaf ki samajh ko chord kar khud ki samajh se deen ko samajhne wale is Ijmaai masle ko chord kar Ummat me Maah e Ramazan ke babarkat maheene me ifteraaq o inteshaar ki hawa phoonk kar Shaitan ki niyabat kar rahe hain. Hame chahye ke hum khud ko salaf se jode rakhe aur deen ko usi tarah samjhe jis tarah SALAF SAALIHEEN ne samjha tha.

Allah paak Deen ki Saheeh fikr o samajh ki taufeeq ata farmaye, aur Salaf saaliheen ki tarah deen ko samajhne ki taufeeq de.

Aameen.

 

Urdu Audio:

Advertisements

One thought on “20 Rakaat Taraweeh par Ijma hai”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s