Khutba e Juma Mukhtasar Tareekhe Phalasteen

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam ne Ahadees e Shareefa me 3 Masajid ki fazeelat bayan farmayi hai

1. Masjid e Haram,

2.Masjid e Nabawi aur

3. Masjid e Aqsa.

in me teesri masjid Masjid e Aqsa hai jo Shahar Qudus Falastene (palastine) me hai.

yahi Hamara Qibla Awwal bhi hai

yahin par Meraj ki raat Pyare Aaqa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ne Tamam Ambiya ki Imamat farmayi hai.

Masjid e Aqsa jahan waqe hai us sar zameen ko Allah Tabarak o Ta’ala ne Muqaddas Zameen kaha hai.

wahi Muqaddas Zameen Aaj Sehuniyat /Yahoodio ke narghe me hai.

Salaam ho Phalasteeni naujawano par,

salam ho Phalasteeni Maao ,Behno par,

Salaam ho Phalasteeni Mujahideen par ke wo Apne Jazba e Eimani ke sath Sehuniyat ka muqabla kar rahe hain.

aur laanat ho aise Muslim Hukumraano par jo Israel ka saath de rahe hain.

tafseeli Juma Khutba mukhtasar Phalasteen ki tareekh ke sath mulaheza farmaye.

By : Maulana Muzaffar Qasmi

Khutbae Jumaa 1/8/2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s