HUKM E ILAAHI KI AHMIYAT AUR AZMAT

HUKM E ILAAHI KI AHMIYAT AUR AZMAT :-

Ba’az Hindu ya Butt parast eteraaz karte hain keh aap hamen to pattharon ki parastish se mana’a karte hain aur khud Baitullah ki taraf munh kar ke Sajdah karte ho goya un ki ibadat karte ho, to hum me aur tum me kya farq hai ? To Allah jall e shaanahu ne ibtedaye Islam me yeh nazarah dikha diya keh achanak hukm aagaya keh Baitullah ki bajaye baitul Maqdas ki taraf rukh kar ke namaz padho. chunanche Nabi Akram Sallallahu Alaihi wasallam aur Sahabah e kiraam ne 17 maheene Baitullah ki bajaye Baitul Maqdas ki taraf rukh kar ke namaz padhi Halaankeh Huzoor Sallallahu Alaihi wasallam ka dil chahta tha keh Qiblah Baitullah ho Is ki hikmat Allah Ta’ala ne doosray pare me bayan farmayi :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ(سورة البقره 142)

Maqsad yeh hai keh Baitullah ke patharon me kuch nahin rakha haan Mashriq o Maghrib me jo kuchh hai woh Allah ke qabze me hai.

مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

(para 2 surahalBaqra Ayat no. 143 )

“kaun paighambar ka tabe’a rahta hai aur kaun ulte paaon phir jata hai ”

Hazrat Farooq E Aazam ka Hajr e Aswad Ko Khitaab :-

Chunancheh Hazrat Farooque Aazam R.A Hajr e Aswad ko Bosa dene k liye gaye to bosa dene se pahle Hajr e Aswad se khitab kiya ke “Aye Hajr e Aswad me janta hoon keh tu ek pather hai na koi nafa’a pahunchana tere Qabze me hai aur na koi nuqsaan pahunchana tere bass me hai Lekin agar me ne apni aankhon se Nabi e Akram Sallallaho Alaihe wasallam ko tera bosa lete na dekha hota to me tujhe kabhi bosa na deta . Yeh Nabi Akram sallallaho Alaihe Wasallam ki sunnat hone ki wajah se mojib e ajar o sawab hai Teri zaat me koi taqaddus nahin.” Yahi wajah hai keh ba’az log rukn e Yamani ka bhi bosa le lete hain.Ulama e kiraam ne likha hai ke aisa karna durust nahin hai, kiyon keh yeh amal Janab e Rasool Allah Sallallaho Alaihe Wasallam se sabit nahin. To jis kaam ke liye Allah Ta’ala ne in 2 ebadaton ko in ayyam ke saath makhsoos kiya ke in ayyam me agar woh ebadaten sar anjaam do ge to hamare nazdeek mustahiq e ajr o sawaab ho ge aur agar is se hat kar karo ge to us ki koi qadr o qeemat nahin. Yeh khusoosiyat Allah ne sirf isee maheene ko ataa farmaayee hai .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.