AIMMA ARBA KI TAQLEED AUR SHIA

AIMMA ARBA KI TAQLEED AUR SHIA

Pehle Zamane me sirf SHIA hi the jo AIMMA ARBA ki Taqleed par Motariz the.
Chunanche Ibne taimiya rah farmate hain:
“Raafzi kehte hain ke tamam Muqallideen QIYAAS ke qayal hain aur Raai ko lete hain , unho ne Allah Ta’ala ke deen me wo kuch daakhil kar diya jo deen me nahi, unho ne Shariyat ke AHkaam badal dale aur CHAAR(4) Mazaahib banaliye jo Huzoor sallallahu alaihi wasallam aur Sahaba Razi Allahu anhum ke zamane menahi the, Hazraat e Sahaba ikram Razi Allahu anhum ke Aqwaal un Muqallideen ne chord diye Haalanke Hazraat e Sahaba razi Allahu anhum ne Tark e Qiyaas ki tasreeh ki hai aur ye kaha hai ke sab se pehle jisne Qiyaas kiya tha wo IBLEES tha.”
[MINHAJUS SUNNAH JILD 3 SAFHA 400,401]

 

Scan:

 

“Raafzi kehte hain ke tamam Muqallideen QIYAAS ke qayal hain aur Raai ko lete hain , unho ne Allah Ta’ala ke deen me wo kuch daakhil kar diya jo deen me nahi, unho ne Shariyat ke AHkaam badal dale aur CHAAR(4) Mazaahib banaliye jo Huzoor sallallahu alaihi wasallam aur Sahaba Razi Allahu anhum ke zamane menahi the, Hazraat e Sahaba ikram Razi Allahu anhum ke Aqwaal un Muqallideen ne chord diye Haalanke Hazraat e Sahaba razi Allahu anhum ne Tark e Qiyaas ki tasreeh ki hai aur ye kaha hai ke sab se pehle jisne Qiyaas kiya tha wo IBLEES tha.” [MINHAJUS SUNNAH JILD 3 SAFHA 400,401]
“Raafzi kehte hain ke tamam Muqallideen QIYAAS ke qayal hain aur Raai ko lete hain , unho ne Allah Ta’ala ke deen me wo kuch daakhil kar diya jo deen me nahi, unho ne Shariyat ke AHkaam badal dale aur CHAAR(4) Mazaahib banaliye jo Huzoor sallallahu alaihi wasallam aur Sahaba Razi Allahu anhum ke zamane menahi the, Hazraat e Sahaba ikram Razi Allahu anhum ke Aqwaal un Muqallideen ne chord diye Haalanke Hazraat e Sahaba razi Allahu anhum ne Tark e Qiyaas ki tasreeh ki hai aur ye kaha hai ke sab se pehle jisne Qiyaas kiya tha wo IBLEES tha.”
[MINHAJUS SUNNAH JILD 3 SAFHA 400,401]

Phir hafiz Ibne taimia rah ne un sawalaat aur Aimma Arba ki Taqleed ke silsile me SHIYAON ke baaz aetrazaat ka mufassal aur tashaffi Bakhsh jawab diya hai , ye wahi aetrazaat hain jo aj kal Ghair Muqallid Hazraat uthate hain.
Haqeeqat ye hai ke Aimma Arba ke mazaahib ne KITAB o Sunnat ke mukhtalif pehluon ko neez Sahaba ke Mashhoor o Mustanad FATAWA ko badi khoobsoorti se apne andar simoo liya hain, Doosre Fuqaha ki Araa’ Mehfooz o mustanad tareeqe se kam pohanch paai hai, wo Murattab o Mudawwan Soorat me maujood nahi hain. Jin degar Fuqaha ki Araa kitabon me milti hain wo Zindagi ke Tamam masael ka ihata nahi karti, kisi ki raye 50 Masael me manqool hai, kisi ki 100, 200 Masael me, zaahir hai ke aisa na tamam aur Tishna kaam Majmuae Qanoon Aam aadmi ki zindagi ke masael ka hal nani hosakta.
Aimma Arba ko aise layaq Rufaqa aur Mahenti Talamiz mile ke unho ne un ki tamam Aaraa ko ek Qanooni tarteeb ke sath jama aur mudawwan kardiya, jin Masael me unki ek se ziada rai manqool thi unme tatbeeq ya Dalail o Baraheen ki bina par ek raai ko Tarjeeh di, in Mujtahideen ke Quran o Hadees, Aasaar e Sahaba aur Qiyaas par mabni dalail ki tehqeeq o Tauzeeh amal me ayi aur in Aimma Matboo’een ke muqarrar kiye hue Minhaaj e Istidlal aur Fiqhi usool o Qawaid ko Bunyaad bana kar har ‘Ahad me paida hone wale naye Masael ko Jama aur Muheet Majmua haai Qawaneen ko Wujood bakhsha ko Quran o Hadees , Sahaba ke Aasaar aur Deen ke Usool o Qawaid ka Atar aur Nichord hain aur poore Istenaad ke sath hum tak pohanche hain, Fitri baat hai ke Taqleed e Shakhsi inhi Fuqaha ki mumkin hai, is liye TAQLEED E SHAKHSI ka Aimma me Munhasir aur mEhdood hona aur Aam Musalmano me iska Maqbool hona Allah hi ki tara se hai, ye aise hi hai jaise BUKHARI o MUSLIM ya SIHAH E SITTA ke majmooa e Ahadees ki Maqbooliyat aur us par Awaam o Khawas ka Aetebar o Aetemad , halanke Hadees ke kitne hi Majmooae murattab hue ke aj unke naam mahez Tareekh ke safhaat me hain aur Insani nigahen unki deed se bhi mehroom hain.

Allah paak tamam Fuuqaha aur Muhaddiseen ko Ummat e Muhammadia ki taraf se jazae Khair ata farmaye aur unke darajaat ko Buland farmaye.
Ameen ya rabbal Aalameen

Advertisements

2 thoughts on “AIMMA ARBA KI TAQLEED AUR SHIA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s