Sahaba Kiraam Ke baare me Quran e Kareem ke Irshadaat 2

….Allah ne tum ko chun liya aur usne tumhare liye deen me koi tangi nahi paida ki. Tumhare baap Ibrahim alaihis salam ka deen hai unho ne tumhara naam Musalman pehle se rakha aur ye naam is Quran me bhi hai taake Rasool tumhare oopar Gawah ho aur tum logon par gawah bano…..

(Surah Haj 22:78)

Quran ki ye aayat is baat me bilkul sareeh hai ke Sahaba Kiram razi Allahu anhum ko Khuda wande Khuddoos ne chuna tha. Andaza lagayye ke jo Nufoos e Qudsiyyah Allah ke chune hue hon jin ko Allah ne Apne deen ke liye khud chuna ho unka Maqaam Khuda ke yahan kis darje Buland hoga un ke maqaam ki azmat o Raf’at ka kaun andaza laga sakta hai wo apne Akhlaaq o Kirdaar me kis darjeh Jauhar e Khalis honge.

Badi Jurrat o Jasarat ki baat hai ke in Sahaba Kiram razi Allahu anhum ko Hadaf e Malamat banaya jaye, unki aib joi ki jaye aur unnki wo tasweer pesh ki jaye jo kisi bhi shareef aadmi ke liye baais e nang o aar ho.

Aisa karne wala Sirf Sahaba e Kiraam razi Allahu anhum ki hi tanqees (nuqs nikalna) nahi karta balke wo Allah ki zaat ko bhi tanqeed o ta’an ka nishana bana raha hai aur wo Kitabullah ki is tasreeh ka munkir ho raha hai.

Is aayat e Karima me jahan Sahaba Kiram razi Allahu anhum ke Allah ki janib se Chune hue hone ka bayan hai wahiin unke Logon par Gawah hone ka bhi bayan hai. Aur Gawah hone ke liye zaroori hai ke un me Ahl Darje ki sifaat payi jaye aur wo har tarah je Fisq o Fujoor (Gunah) ke Shaaibe se paak hon warna jo Khud Ghair Aadil ho aur  Kharaab sifaat ka haamil ho doosron ke liye Aadil gawah kaise ban sakta hai. Isi liye zaroori hai ke Sahaba Kiraam Razi Allahu anhum Shahadat (gawahi) ke Aa’laa Miyaar par hon yani un me adalat kaamila paayi jaye goya is aayat se ke Sahaba Kiraam Razi Allahu anhum ki Adaalat e Kaamila ka bhi pata chala.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s