IMAM ABU HANEEFA RAHMATULLAHI ALAIH KA AQEEDA QURAN ALLAH KA KALAAM HAI

Assalamu Alaikum.

AQEEDA TAHAWI C

Imam Tahawi rahmatullahi alaih mutawaffi 341 Hijri ek bade Muhaddis o Faqeeh hai aur Un ho ne Aqeede par ek kitab bhi likhi hai jo ke Ahle Sunnat wal jamaat ke Aqaid par mushtamil hai aur Kaafi Mashhoor o Maroof hai.

Us kitab ki Shuruaat wo is tarah karte hain

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين

“Ye Zikr hai Ahle Sunnat Wal Jamaat ke Aqeede ke bayan ka Fuqaha e Millat ke Mazhab ke mutabiq yani Abu Haneefa Noman Bin Sabit Koofi, Abu Yusuf Yaqoob Bin Ibrahim Ansari aur Abu Abdullah Muhammad Bin Hasan Shaibani Rizwanullahi Alaihim Ajmaeen (ke mazhab ke mutabiq) aur Unho ne Deen me se jin ka Aeteqaad rakhte hain aur Rabbul Aalameen ke liye jis ko wo Apna Deen Banaye hue hain.”

(Aqeedatu Tahawi  7)

SCANAQEEDA TAHAWI 7

Phir us ke Baad Allah Ta’ala ki Rububiyat,Uloohiyat aur Sifaat ke Mutalliq Aqaid ko Zikr farmaya.

Phir Nabi  kareem Sallallahu alaihi wasallam ke Mutabiq Aqeede ko Zikr karne ke baad Quran e Kareem ke Mutalliq Aqeede ki wazahat farmayi.

Wo likhte hain

وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر

“Beshak Quran Allah ka Kalaam hai. Allah hi se zaahir hua hai baghair kaifiyat ke Awwalan aur Nazil kiya us ko Apne Rasool Sallallahu alaihi wasallam par Wahi ke Zarye, Momineen ne Haq samajhte hue us ki Tasdeeq ki aur wo Is baat par yaqeeni le aaye ke ye Haqeeqat me Allah Ta’ala ka Kalaam hai, ye Insano ke Kalaam Ki tarah MAKHLOOQ nahi hai, pas jis ne Is ko Sun kar Yaqeen kiya ke Ye Insan ka Kalaam hai to us ne Kufr kiya………………………….”

(Aqeedatut Tahawi  12)

AQEEDA TAHAWI QURAN ALLAH KA KALAAM

Qaraeen e Kiram! Ab Ap Ghaur kijye ke Imam Tahawi rahmatullahi alaih ne Apni Is kitab me Ahle Sunnat wal Jamaat ke Aqaid ko Zikr farmaya hai aur Usko bhi Khaas Taur Imam Azam Abu Haneefa rahmatullahi aliah aur unke 2 Azeem Shagerd Imam Abu Yusuf o Imam Muhammad rahmatullahi alaih ke aur us me Un ka Aqeeda bayan kiya ke QURAN ALLAH KA KALAAM HAI, AUR USKO MAKHLOOQ KEHNE WALA KAAFIR HAI, Ab is ke baad koi Tareekhi riwayaton ko lekar ya kisi aur ke Qaul ko lekar Imam Sahab rahmatullahi alaih par Bohtan baandhe ke un ka Aqeeda ye tha ke Quran Allah ka Kalaam nahi balke Makhlooq hai to use bada jahil insan aur bad bakht insan kaun hosakta hai???

Allah Hum sab ko Deen e Islam ki Saheeh samajh ata farmaye aur Fitna parwaron ke Fitnon se Hamari aur Ummat e Muslima ki Hifazat farmaye.

Aameen Ya Rabbal Aalameen.

FBS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s