Quran Kareem Me Nikah Ka Hukum Aur Uski Targheeb 1

Quran Kareem Me Nikah Ka Hukum Aur Uski Targheeb

Pichle mazmoon me Hayaa o Iffat aur Paakdamani ke fazael bayan kiye gaye the , ab us ke Husool ka zarya “NIKAH” ke Fazael o Fawaid ka Kitab o Sunnat ki raushni me tazkirah kiya jaraha hai.

Haq Ta’ala ka irshad hai

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Tum me jo be-Nikah hon in ka Nikah kardo, aur Saleh Ghulamon aur Baandiyon ka Nikah bhi kardiya karo, agar wo Mohtaj honge to Allah Ta’ala apne Fazl se unhe Ghani kardega aur Allah badi Wus’at wala aur Ilm wala hai.”

(Surah AL Noor :32)

Imam Ibne Kaseera rah farmate hain:

“Is Aayat e Shareefah me Nikah ka hukum diya gaya hai , Ulama ki ek Jamat is Aayat ke Zaahir ki wajeh se Is ki qaail hai keh Jo Shakhs Nikah karne par Qaadir hai us par Nikah ka Karna Wajib hai, unho ne Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ke ek Irshad e Girami – jo Saheehain me Ibn e Masood razi Allahu anhu se marwi hai- se bhi Istedlal kiya hai, الایامی, ایّم (Ayyim) ki jama hai, aur us ka Itlaaq har us shakhs par hota hai jis ka Zauj na ho khwah wo Mard ho ya Aurat, Khwah abhi Nikah hi na hua ho ya ho kar kisi wajeh se tafreeq hogayi ho, Hazrat Ibn e Abbas razi Allahu anhuma se marwi hai keh Aayat e Mazkoorah me Allah Ta’ala ne Ahraar o Harair – yani Azaad aur Mamlook- sab hi ko Nikah ki targheeb di aur khush haali ka wada farmaya hai. Hazrat Abu Bakr Siddiq razi Allahu anhu ne is aayat ka hawala dete hue irshad farmaya: Allah Ta’ala ne Nikah ka jo Hukum diya hai us ki tameel tum karo, Allah Ta’ala Khush Haali ke Apne Wade ki takmeel khud farmayega, Isi tarah Hazrat Ibn e Masood razi Allahu anhu farmate the keh Nikah ke Zarye Faraakhi o Khush haali ko talash karo, Hazrat Abu Hurairah razi Allahu anhu Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ka ye irshad naqal karte hain ke teen (3) Aadmiyon ki Nusrat Allah Ta’ala ka Haq hai, unme ek wo shakhs bhi hai jis ne Mahez paakdamani ki Niyyat se Nikah kiya ho, (Ap sallallahu alaihi wasallam ne is hukm par Amal ki taraf is qadr tawajjeh farmayi keh) aise shakhs ke Nikah ka bhi intezam farmaya jis ke paas bajaz ek Chadar aur ek Lohe ki angothi ke aur koi cheez na thi, Maher bhi nahi desakta tha to Ap ne Maher ke Iwaz Apni Biwi ko Quran padha dene ki Zimmedari dedi , Aayat ke Akheer me يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ke zarye Allah Ta’ala ne Apne lutf o karam se jo zimmedari li hai wo Zaujain ki zarooriyaat e zindagi ka takafful hai.”

(Tafseerul Quranil Azeem: 3/277)

Allam Aaloosi rah isi aayat ke tahet farmate hain:

“Is se Qabl ki Aayaat me Allah Ta’ala ne badkaari aur us me mubtala karne wali harkaat par Zajr o taubeekh karte hue rok lagadi thi, isi munasibat se ab Nikah Ka Hukm de rahe hain, Nikah Badkaari se mehfooz rakhne ka sabab hone ke sath sath Mustaqil Maqaasid o fawaid bhi rakhta hai, kyun keh wo Bani Nau’e Insaniyat ke baqaa aur Ikhtelaat e Nasab se tahaffuz ka zarya hai. Saaliheen se Huqooq e Zaujiyat ki adai aur wasaail e Hayaat par Qudrat rakhne wale log Muraad hain, Aayat me أَنْكِحُوا ka amr Ahle Zaahir ke nazdeek wujoob ke liye hai lekin Jamhoor Ulama ke nazdeek Istehbabi hai.”

(Roohul Ma’aani: 9/149)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s