Firqa Parasti se Hum Nafrat karte hain

AHLE SUNNAT WAL JAMAAT

Hum Jamaat Ke Sath Rehna Pasand Karte Hain Aur Firqa

Bandi Ko Kaj Rawi Aur Azaab Samajhte Hain.
(Aqeedatut Tahawi)
Ahle Sunnat Wal Jamaat Yani Wo Jamaat Jo Sunnat E Nabawi
ﷺ Aur Sahaba Razi Allahu Anhum Ki Pairwi
Karti Hai Hum Uske Sath Rehna Pasand Karte Hain.
Ab Dekhiye
Shia Aaye Sahaba Ki Gustakhi Kar Ke Kat Gaye.
Khawarij Aaye Ali, Muawiya Razi Allahu Anhum Ko Kafir Keh
Kar Kat Gaye,
Motazala Aaye Quran O Sunnat Ko Aqal Par Rakh Kar Kat
Gaye,
Qadriya Aaye Taqdeer Ka Inkar Kar Ke Kat Gaye,
Mujassama,Murjiya,Mushabbaha/………… Ye Sab Aakar
Katte Gaye Baaqi Ahle Sunnat Wal Jamaat Ab Bhi Hai Aur
Firqe Degar Katte Jarahe Hai. Koi Ijma O Qiyas Ka Rad Kar
Ghair Ke Muqallid Naam Nihad Ahle Hadees Hue To Koi Aur
Firqa Bana Baithe.
Alhamdulillah Ahle Sunnat Wal Jamaat Pehle Se Hai Aur In
Sha Allah Qayamat Tak Rahegi.
Note: Ahle Sunnat Wal Jamaat Ka Tattoo Lagane Wali Jamat
Nahi Wo To Ahle Bid’at Wal Kharafaat Hai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s