ALAAMAATE MEHDI KI RAUSHNI ME SHAKEEL KA POST-MORTEM:7

Giyarhwiin Alamat:

Saheeh Muslim, Sunan Abu Dawood aur Jaam-e-Tirmizi ki Ahadees batati hain ke Imam Mehdi un Isaiyon ko Shikast dene ke baad phir Italy par chadhai karenge aur wapsi me wo Behri Simt se aakar Qustuntuniya par bhi Hilali Parcham lehrayenge, Shakeel 10-15 saal se delhi me baitha hai, lekin In mulkon ki usne aaj tak soorat bhi nahi dekhi. Wo unhe Jung karke Fateh to kya karta.

Baarhwiin Alamat:

Sunan Abu Dawood ki Hadees me sarahat hai ke Imam Mehdi ke Zaahir hone ke 6 Saal baad Dajjal nikal aayega, Shakeel ke daawe par taqreeban 10 saal se zaayed arsa guzar gaya, lekin abhi tak Dajjal nahi aaya, Maloom hua ye Mehdi Nahi KAZZAB hai warna Huzoor ﷺ ka farmaan bhala kis tarah Ghalat hosakta hai.

Terhween Alamat:

Saheeh Bukhari, Saheeh Muslim, Sunan Abu Dawood, Jaam-e-Tirmizi, Musnad Ahmad aur Mustadrak Haakim ki riwayaat ke mutabiq Dajjal Dimashq me aakar jab Imam Mehdi ka Muhasra karega to unki madad ke liye Aasmaan se Hazrat Eisa alaihis salam utar aayenge aur Musalmano ke sath wo Dajjal ka Ta’aaqub kar ke use Israil me Jaakar Qatal karenge aur Yahoodiyon ka us din bil-kuliyah isteesaaal[1] hojayega. Shakeel barson se Delhi  me baitha hai, Us ka Dajjal ne Muhaserah kiya aur na Hazra Eisa utre aur na hi aaj tak uski Yahoodion se koi Jung hui. Maloom hua ke wo Mehdi nahi pakka Jhoota hai.

Chaudhwi Alamat:

Zuhoor ke baad Imam Mehdi Baatil ko Shikast dekar Sirf 9 Saal ke andar poori dunya me Islami Khilafat qaayem kardenge aur Zameen o Aasmaan se Rehmat o Barkaten umand padengi. Shakeel ko Mehdawiyat ki Dukan sajaye hue 10 saal se zaayed guzar gaye, lekin us se aj tak Lakshmi nagar me bhi koi Hukumat qaayem na hui, yahi cheez uske Fraud ki daleel hai.

Pandrahwiin Alamat:

Baatil ki shikast , Dunya ki Fateh, Aalimi Khilafat ke qiyaam aur Barkaton ke Nuzool ke baad Sunan Abu Dawood ki riwayat ke mutabiq Imam Mehdi 7 ya 9 saal me Dunya ko Daagh-e-Mafariqat denge, Shakeel ko Mehdawiyat ka dawa kiye 10 saal  guzar gaye, Na Dunya Faeh hui aur na hi Baatil Shikast khaya aur na hi Shakeel ne Dunya se rikhkhat-e-safar baandha. Haalanke agar wo apne dawe me sachcha hota to Islami inqilaab bhi barpa hojata aur wo Khud bhi Huzoor ﷺ ki sarahat ke Ain mutabiq bhot pehle marjata. Maloom hua ke wo sachcha nahi jhoota Mehdi hai, isi liye to abhi tak zameen par bojh bana baitha hai.

[1]

Advertisements

One thought on “ALAAMAATE MEHDI KI RAUSHNI ME SHAKEEL KA POST-MORTEM:7”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.