🌷 HAZRAT MEHDI KAUN HONGE 5❓🌷 5⃣

🌷 HAZRAT MEHDI KAUN HONGE 5⃣❓🌷

5⃣ Paanchwi Alamat:

📔Musannaf Ibne Abi Shaibah, Saheeh Muslim, Sunan Abu Dawood, Mustadrak Hakim aur Sunan Ibn e Maja ki riwayaat ke mutabiq Imam Mehdi ke Zuhoor se pehle bade Dil Doz waqiaat runuma honge, jin me Sar-e-Fehrist Sham aur Iraq aur Misr ki Naaka bandi, Darya-e-Furaat se sone ke pahad ka Zuhoor, Sham par Isaiyon ki yalgaar, Mina me Hujjaj ki baham Khoonrezi aur Sufyani ka Fitna angez khurooj hai.

📝 Muhaddiseen Alamaat ke Zel me Mazkoora Hawadisaat ka barabar tazkira karte rahe hain, Abhi un me se sirf Iraq o Sham ki iqtesadi naaka bandi ka waqia Zuhoor pazeer hua hai, Baqyah Haqaiq ab tak parda Khifaa me hain (Zaahir nahi hue hain).

⚠ Un se pehle hi kisi ka baher nikal kar Mehdawiyat ka dawa karna darasal Rasoolullah ﷺ ki Un Alamaat ko jhutlana hai jo Hazrat Mehdi ke Zuhoor ke liye Shart hain.

💡 Ab tak ki 5 alamaton se hame ye baaten maloom hui

💾 Hazrat Mehdi Huzoor ﷺ ke Nasab se honge usme bhi Hasani honge aur Aapka naam Muhammad Bin Abdullah hoga, aur Ap ka Qad (height) darmiyani hogi, na ziada lambe aur na pasta qad, aur Naak Buland hogi aur Aap Madina Munawwara ke baashinde honge, India ke nahi. aur Hazrat Imam Mehdi ke zuhoor se pehle ☑Sham aur Iraq aur Misr ki Naaka bandi, 🔘Darya-e-Furaat se sone ke pahad ka Zuhoor, ⚫Sham par Isaiyon ki yalgaar, 🔵Mina me Hujjaj ki baham Khoonrezi aur 🔴Sufyani ka Fitna angez khurooj hoga.

💡Abhi un me se sirf Iraq o Sham ki iqtesadi naaka bandi ka waqia Zuhoor pazeer hua hai.
📲📩

🖊 FBS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s