HAZRAT MEHDI KAUN HONGE 6 ?

⁠🌷 HAZRAT MEHDI KAUN HONGE 6⃣❓🌷

6⃣Chati Alamat:

▫ Musnad Ahmad, ▫Sunan Abu Dawood, ▫Mustadrak Hakim ki ahadees batlati hain ke Hazrat Mehdi ke Zuhoor se pehle ek Khalifa ki Maut hogi jis ki janasheeni par Ikhtelaf shuru hoga aur phir fauran hi Hazrat Mehdi ka Zuhoor hojayega.

📝 Khaleefa Sharii Zaban me us Hakim ko kehte hain jo Islami Nizaam e Hukoomat ka Waali ho, Zaahir hai ye Soorat-e-Haal sirf Saudi Arab me hai aur Ulama ki Sarahat ke Mutabiq Huzoorﷺ ne usi ke pas-e-manzar me ye guftagu ki hai, Hadees me Mazkoor Madeena aur Makkah usi ki daleel hai, isliye Yahan Ahd-e-Aakhir ka koi Hijazi (Hijaaz ke rehne wale) farmaan rawaa murad hai.

💡 Ab tak ki 6 alamaton se hame ye baaten maloom hui

💾 Hazrat Mehdi Huzoor ﷺ ke Nasab se honge usme bhi Hasani honge aur Aapka naam Muhammad Bin Abdullah hoga, aur Ap ka Qad (height) darmiyani hogi, na ziada lambe aur na pasta qad, aur Naak Buland hogi aur Aap Madina Munawwara ke baashinde honge, India ke nahi. aur Hazrat Imam Mehdi ke zuhoor se pehle ☑Sham aur Iraq aur Misr ki Naaka bandi, 🔘Darya-e-Furaat se sone ke pahad ka Zuhoor, ⚫Sham par Isaiyon ki yalgaar, 🔵Mina me Hujjaj ki baham Khoonrezi aur 🔴Sufyani ka Fitna angez khurooj hoga. 🔘 Khalifatul Waqt ka Inteqal hoga aur Khalifa ke Janasheeni ke liye ikhtelaf hoga. Phir Hazrat Mehdi ka Zuhoor hoga.

💡 In Dalail se 100 % ye Baat maloom hoti hai ke Hazrat Mehdi Madeene Munawwar ke baashinde (rehne wale) honge aur Makkah Mukarrama me Zahoor farmayenge, kahin aur nahi.

📲📩

🖊 FBS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s