Hazrat Mehdi Vs Gohar Shahi Maloon

Hazrat Mehdi Vs Gohar Shahi Maloon

Gohar Shahi ke maanne wale usko Mehdi bhi maante hain aur dawa bhi karte hain ke wo Mehdi hai. Uske aur bhi daawe hain jaisa ke Hazrat Eisa alahis salam hona aur to aur naoozu billah us bad bakht ne Khudai ka bhi dawa kiya hai. Lekin is post me hum uske Dawa e Mehdawiyat par guftgu karenge. Jaisa ke har musalman jaanta hai ke Qayamat ki badi nishaniyon me se ek nishani Hazrat Mehdi ka Zuhoor hona hai. Yaad rakhen Hazrat Mehdi ka Zuhoor hoga wo dawa nahi karenge ke Mehdi hoon mujhe maano balke Ummat ke Auliya e kiraam aur Ulama e Kiraam Hazrat Mehdi ko unki nishaniyon se pehchaan lenge.

Yahan par hum mukhtasaran Hazrat Mehdi ke Mutalliq Rasoolullah ﷺ ki bayan kardah nishaaniyon ko Zikr karenge saath me Maloon Gohar Shahi ka taqabla karenge.

Pehli Alaamat:

Hazrat Mehdi ki sab se pehli Alamat Rasoolullah ﷺ ne ye bayan farmai ke

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي  Mehdi Meri Nasl se honge[1].

هو مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ  Wo Hazrat Fatima ki Aulaad me honge.[2]

سَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ  Wo Hasani Shaakh me paida honge.[3]

Taqabul: Hazrat Mehdi to Huzoor ki Nasl se honge Hasani honge aur Ye Gohar Shahi kisi  Baba Gohar Ali Shah ki pusht se hai aur Mughal hai.

Doosri Alamat:

Khandaani pas-e-Manzar ki wazahat ke baad Doosri Alamat Hazrat Mehdi ka Naam aur Unki Waldiyat hai, Rasoolullah ﷺ ne farmaya:

يواطىء اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي[4]

Unka Naam Mere Naam ke Mutabiq aur Unki Waldiyat bhi Bilkul Meri Waldiyat ki tarah hogi, yani Hazrat Mehdi ka Naam Muhammad Bin Abdullah hoga.

Taqabul: Aur ye Gohar Shahi ka naam Riaz Ahmad hai aur iski Waldiyat  Fazl Husain Mughal hai.

Teesri Alamat:

Hazrat Mehdi ki Teesri Nishani Watani Lihaz se unka Madani hona hai, Sunan Abu Dawood ki riwayat me Sarahat ke sath manqool hai ke رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ[5] wo Madeene Munawwara ke Bashinde honge.

 

Taqabul: Aur ye Gohar Shahi Pakistan ka rehne wala hai.

Zuhoor ke baad Hazrat Mehdi Baatil ko Shikast dekar Sirf  9 Saal ke andar poori dunya me Islami Khilafat qaayem kardenge aur Zameen o Aasmaan se Rehmat o Barkaten umand padengi. Gohar Shahi ko Mehdawiyat ki Dukan sajaye hue kayee saal hogaye aur wo jahannam wasil bhi hogaya, lekin Islami Khilafat Qayam nahi hui.

Ye Chand Nishaniyon me Taqabul tha jisme se ek par bhi Ye Maloon Gohar Shahi mukammal nahi utarta, jisse Sabit hua ke Ye Jhoota, Makkar aur Dhoke baaz hai. Hazrat Mehdi ki tafseeli nishaniyon ke liye Fitna Shakeel Bin Hanif ke taqabul me zikr kiye gaye hain uska mulaheza yahan farmayen

 

[1] Sunan Abu Dawood 4284

[2] Mustadrak 8672,Sunan Ibne Maja 4086,Sunan Abu Dawood 4284

[3] Sunan Abu Dawood 4290,Mishkat,Alfitan 1113

[4] Saheeh Ibne Hibban 6824,Ausat 1233,Mojam Kabeer 10213,Mustadrak 4/488,Al Aeteqaad Lilbaihaqi 215

[5] Sunan Abu Dawood 4286

Gouhar Shahi ke kufriya Aqaaid- Najaat ke liye Imaan ki Zaroorat nahi

Gouhar Shahi ke kufriya Aqaaid

Najaat ke liye Imaan ki Zaroorat nahi:

Naoozu Billah, Allah Ta’ala ka bi’sat-e-Ambiya(Ambiya ko bhejne) ka silsila ghalat, aur unka Najaat-e-Aakhirat ke liye Imaan ki Dawat dena bekaar tha. Kyun ke Najaat-e-Aakhirat ke liye Imaan ki Nahi, Mohabbat ki Zaroorat hai, Chunanche Gohar Shahi Mal’oon kehta hai:

“…Jis Dil me Khuda ki Mohabbat hai wo Khwah kisi Mazhab me hai hai ya nahi hai wo JAHANNAM me nahi jaasakta…” (Yaad gaar Lamhaat Safha: 28)

Allah Ta’ala Najaat-e-Aakhirat ke liye Islaam ko Zaroori qarar dete hue Quran-e-Kareem me ye Aelaan farmate hain ke:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Tarjuma: “… Aj ke Din tumhare liye tumhare deen ko mai ne Kaamil kardiya. Aur Maine tum par Apna In’aam tamam kardiya aur maine Islam ko tumhare deen banne ke liye pasand karliya. (Al- Maaida : 3)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Tarjuma: ..”Aur jo shakhs Islam ke siwa kisi doosre Deen ko talab karega to us se maqbool na hoga aur wo Aakhirat me tabah kaaron me se hoga.” (Aal-e-Imran :85)

Magar ye bad-bakht Irshaadaat-e-Ilahiya aur Nusoos e Quraaniya (quran ki aayaton) ko thukrate hue kehta hai ke Fauz o Falaah –e-Aakhirat  (Aakhirat ki kaamiyabi) ke liye Kalima-e-Islam ki Zaroorat nahi, kyun ke Islam ke baghair bhi Najaat hojaayegi, Chaahe wo kisi bhi Mazhab ka pairokar(follower) ho Bashart ye ke us ke dil me mohabbat ho wo Jahannam me nahi jaayega. Al-Iyaaz Billah. (Gouhar Shahi Daur e Jadeed ka Musailma Kazzab pg:51-52)