KHUTBAH HAJJATUL WADAA’

KHAATIMUN NABIYYEN SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KA KHUTBA HAJJATUL WADAA’

Huzoor sallallahu alaihi wasallam ne Allah Ta’ala ki Hamd o Sana aur Apni Nabuwwat aur Risalat ki Gawahi dene ke baad Taqwaa ikhtyar karne ki wasaiyyat farmayi aur Apni Rehlat ke Qurb ki taraf ishara farmate hue irshad farmaya

1. “Logon ! Mai Khayal karta  hun ke Mai aur tum phir kabhi is Majlis me ikatthe nahi honge.

Musalmano me bahmi Mohabbat aur Ulfat aur ek Doosre ki Izzat o Aabroo aur Jaan o Maal ki Hifazat ke bare me Takeed farmate hue irshad farmaya:

2. Logo! Tumhare khoon , tumhare maal aur Tumhari Izzaten ek Doosre par aise hi Haraam hain jaisa ke tum Aj ke din ki, Is Shahar ki, is Mahine ki Hurmat karte ho. Logo! Tumhe Anqareeb Allah ke samne Haazir hona hai aur wo Tum se tumhare aamaal ki babat sawal farmayega. Khabardaar! Mere baad Gumrah na ban jana ke ek Doosre ki Gardanen kaatne lago.

Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Silsilaye kalaam ko jaari rakhte hue tamam Jaahili Qawaneen aur Jahiliyat ke Iqtesadi Nizaam ko Khatm karne ka Aelaan in alfaaz me farmaya.

3. Logo! Jaahiliyat ki Har ek Baat mai apne Qadmon ke neeche Paamaal karta hun. Jahiliyat ke Qatlon ke tamam Jhagde malyamet karta hun. Pehle Khoon jo mere Khandaan ka hai yani IBN E Rabee’a Bin Haris ka Khoon jo Bani Sa’ad me doodh peeta tha aur Huzail ne use mar dala tha mai Chordta hun . jahiliyat ke zamane ka Sood malyamet kar diya gaya. Pehle Sood apne Khandaan ka jo Mai mitata hun wo Abbas Bin Abdul Muttalib ka Sood hai wo Saare ka saara chord diya gaya.

Aurton ke sath Bhalai aur Khoobi ka bartao karne aur Zulm o Ziyadti se rokte  hue irshad farmaya

4. “Logo! Apni Biwiyon ke mutalliq Allah se darte raho. Khuda ke naam ki Zimmedari se tum ne Unko Biwi banaya aur Khuda ke kalaam se tumne Unka Jism apne liye Halal banaya hai. Tumhara Haq Aurton par itna hai ke wo Tumhare Bistar par kisi Ghair ko (ke uska aana tumko nagawaar hai) na aane  den. Lekin agar wo aisa karen to unko aisi maar maro jo namoodar na ho. Aurton  ka haq tum par ye hai ke tum unko achi tarah khilaao ,achi tarah pehnao.

Quran e Majeed ko Sarchashma e Hidayat qarar dete hue aur apni Ummat ko Sirf Allah Ta’ala ki Ibadat , Namaz ki pabandi, Zakat aur Fareeza e haj ki adaaigi aur Auliya e Umoor o Hukkaam ki Ita’at ka hokum dete hue farmaya:

5. “Logo ! Mai  tum me wo cheez Chord chala hun ke agar use mazboot pakad loge to kabhi Gumrah na hoge wo Quran Allah ki Kitab hai.

6. “Logon! Na to mere baad koi paighambar hai aur na koi Jadeed(new) Ummat paida hone wali hia , Sun lo ke Apne parwardigar ki Ibadat karo aur panjgana Namaz ada karo. Saal bhar me ek mahine ke Roze rakho. Apne Maalon ki zakat nihayat dili Khushi ke sath diya karo. Khaana e Ka’bah ka Haj baja laao aur apne Auliya e Umoor o Hukkam ki ita’at karo jis ki Jaza ye hai ke Tum log ye baja laa kar parwardigar ke Firdaus e Barreen(Jannat) me daakhil hoge.”

Aur Aakhir me Apni Ummat ko gawah banate hue irshad farmaya:

7. “Logo! Qayamat ke Din tum se meri Babat bhi daryaft kiya jayega. Mujhe zara batado ke tum kya jawab doge.

Sab ne kaha:

“Hum iski Shahadat dete hain ke Ap ne Allah ke ahkaam hum tak pohancha diye. Ap sallallahu alaihi wasallam ne Risalat o Nabuwwat ka Haq ada kar diya. Ap sallallahu alaihi wasallam ne Hum ko Khotey aur Khare ki babat achi tarah bata diya.(us waqt) Nabi sallallahu alaihi wasallam ne apni Ungusht e Shahadat ko uthaya.

Asmaan ki taraf Ungli uthate the aur phir logon ki taraf Jhukate the, (farmate the)

اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

Aye Allah! Sunle(tere bande kya keh rahe hain) Aye Allah gawah rehna ke (ye log kya keh rahe hain)

Aye Allah Shaahid reh ke (ye sab kaise saaf iqrar kar rahe hain).”

8.“Dekho jo log maujood hain wo un logon ko jo Maujood nahi hain inki tableegh karte rahen mumkin hai ke Baaz Saamiyeen se wo Log Ziyada tar is kalaam ko yaad rakhen aur Hifazat karne wale hon jin pat Tableegh ki jaye.”

ITMAAM E NEMAT KA AELAAN

Huzoor sallallahu alaihi wasallam ke Is Azeem Khutbe ko Sunne walon ki tadad ek laakh se ziada thi. Ap sallallahu alaihi wasallam ne Apni Oontni QASWAA’ par sawar hokar Mandirjeh Baala Khutba diya aur uske baad usi jagah ye Ayat e Mubarakah Naazil hui.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

(سورة المائدة آيت 3)

Tarjuma: Aj Maine tumhare deen ko Tumhare liye kaamil kardiya aur tum par apni Nemat ko poora kardiya aur maine Tumhare liye Islaam ko bataur e Deen pasand karliya.

(SEERAT SARWAR E KAUNAIN)

ALLAHU AKBAR!

MERE MUSALMAN BHAIYYON IN YE IJTMAI NASEEHATEN HAMARE PYARE NABI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KI UMMAT KE NAAM AAKHRI NASEEHATEN HAIN.

IN GHAUR SE PADHO AUR IN PAR KUCH DER GHAUR KARO AUR APNI ZINDAGI ME LAANE KI KOSHISH KARO.

SEERAT KI KUTUB ME AUR TAFSEEL MILEGI WAHAN BHI PADHO YE AYYAAM E HAJ HAME PAIGHAAM DE RAHE HAIN KE HAJJATUL WADAA’ KI NASEEHATEN HUM APNI ZINDAGI ME LAAYEN.

AJ AHED KARLO KE MAI IN NASEEHATON PAR AMAL KARUNGA YE MERE PYARE NABI KI NASEEHATEN HAIN.

 

ALLAH TA’ALA HUM SAB KO IN PAR AMAL KARNE KI TAUFEEQ ATA FARMAYE AUR ZINDAGI SUNNAT KE MUTABIQ GUZARNE KI TAUFEEQ ATA FARMAYE.

AAMEEN YA RABBAL AALAMEEN.

HAJJATUL WADAA’ ==>3

SAFAA O MARWAH KI SA’EE:-

Iske baad Huzoor sallallahu alaihi wasallam ne SAFAA ka Rukh farmaya aur Safaa pahadi ke paas pohanch kar ye Aayat e Mubarakah tilawat farmayi:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (سورة البقرو 158)

Tarjumah: Beshak Safaa o Marwah Allah Ta’ala ke Shaa’er (yani Nishaniyon)  me se hain.

Aur farmaya  ke Hum wahin se Ibteda karte hain Jahan se Allah Ta’ala ne Ibteda farmayi ( yani Ayat e Mubarakah me Pehle Safaa ka zikr hai phir Marwah ka is liye Hum Safaa se Sa’ee ki Ibteda karte hain).

Uske baad Huzoor Aqdas sallallahu alaihi wasallam SAFAA ki pahadi par Chadhe yahan tak ke Ka’bah Shareef Nazar aane laga. Ka’abah Shareef ki taraf rukh kar ke Allah Rabbul Izzat ki Hamd o Sanaa bayan farmayi aur Allahu Akbar kaha. Phir mandarjah zail kalimaat padhe:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

Tarjumah: Koi Mabood nahi Allah ke Siwaa, Who Ek hai uska koi Shareek nahi. Badshahat usi ki hai au Hamd ka Mustahiq bhi sirf wahi hai aur Wo har cheez par Qaadir hai , Allah ke Siwa koi Mabood nahi wo Ek hai usne Apna Wa’da poora farmaya aur Apne Bande ki madad farmayi aur (Kuffar ki) Jama’ton ko tanha usi ne Shikast di.”

3 baar ye Kalimaat padhe aur degar Duaen bhi padhen uske baad Sa’ee Shuru farmadi aur Safa se Marwah ki jaanib chale. Sabz(Green) Sutoonon(pillars) ke darmiyan tezi se guzre aur Baaqi Hisse me Aam chaal chale. Jab Marwah pahadi par pohanche to Ka’abah Shareef ki taraf rukh farma kar Takbeer kahi aur Allah Ta’ala ki badai aur Azmat bayan farmayi aur Safa ki tarah Marwah par bhi Duaen padhen. Phir Safaa ki taraf rawana hogaye aur isi tarah 7 Chakkar poore farmaye( Yani Safa se Marwah tak ek aur Marwah se Safa tak doosra) is tarah Marwah par saatwan(7th) Chakkar Khatm hua.

(SEERAT E HALABIYAH 3/31, ZAADUL MU’AAD 2/227-228)


 

HAJJATUL WADAA’ ==>2

MAKKAH MUAZZAM ME DAAKHILA:

Ahle Imaan ka ye Qaafila Imaamul Ambiyaa sallallahu alaihi wasallam ki Qiyaadat me Buland aawaz se Allah Ta’ala ki Tauheed aur Apni bandage ka Aelan karta hua Zul Hijjah ki 4 Tareekh ko Waadi e Zii Tuwaa me pohancha jo Makkah Muazzama se bilkul Qareeb hai. Uske baad Syyed e Aalam sallallahu alaihi wasallam ne Namaz e Fajr ada farmayi aur uske Baad Haram e Makkah me daakhile ke liye Ghusl farmaya aur Sanniyatul Ulyaa’ ki taraf se Makkah Muazzam me daakhi hue.(Sanniyatu ulyaa’ ko Ak ka muahdah kaha jata hai)
(HAJJATUL WADAA O UMRAATUN NABI 7/66)
MASJID E HARAAM ME DAAKHILA:
Chaasht ke waqt Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam Masjid e Haraam me Baab Us Salaam se daakhil hue ( Us waqt usko Baab e Abd e Munaaf kaha jata tha). Jab Ap sallallahu alaihi wasallam ki Nazr e Mubarak Baitullah par padi to Ap sallallahu alaihi waslla;m ne ALLAHU AKBAR kaha aur yun Dua farmayi:
” اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ , وَمِنْكَ السَّلَامُ , فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ , اللهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا , وَمَهَابَةً , وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ , أَوِ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا , وَتَشْرِيفًا , وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا “.
Tarjuma:- “Aye Allah Tu hi Salaamti Ka maalik hai aur teri hi jaanib se Salamti ataa hoti hia, Buss Aye Hamare Rabb! Tu hame Salamati ke sath Zinda rakh, Aye Allah ! Tu is Ghar (yani Kaabah Shareef) ki Tashreef o Ta’zeem o Takreem aur Haibat me izafa farma aur Jo Shakhs iski ta’zeem karte hue Haj ya Umrah kare usko bhi Azmat Buzrugi aur Sharafat ata farma.
(Baihaqi Sunanul Kubraa 7/158)
TAWAAF E KA’BAH
Huzoor sallallahu alaihi wasallam ne Masjid E Haraam me Daakhil hone ke baad Tawaaf kiya. Tahiyyatul Masjid ki 2 Rakaat nahi padhen kyu ke Masjid e Haraam Ka Tahiyya Tawaaf hai. Ap sallallahu alaihi wasallam ne Hajr e Aswad ke Maqaabil khade hokar uska Istislaam kiya, phir Tawaaf Shuru farma diya , Rukn e Yamani aur Hajr e Aswad ke darmiyan ye Dua padhi
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(سورة البقرة 201)
Tarjuma: “Aye Hamre Rab ! Hame Dunya me Khair o Bhalai ataa kar aur Aakhirat me bhi Khair o Bhalai ataa kar aur Hame Dozakh ke Azaab se bachale.”
Tawaaf ke pehle 3 Chakkaron me RAMAL bhi farmaya jiske mainey hain Chotey Chotey Qadam uthana aur Kaandhon ko Pahelwano ke andaz me Harkat dena. Neez Ap sallallahu alaihi wasallam IZtebaa’ bhi kiya jiske Mainey hain ke Dayen (right) Kandhe ko Khula rakhna aur Ahraam ki oper wali Chadar ko Baghal ke Neeche se Guzaar kar Baayne Kandhe par Daal dena. Huzoor sallallahu alaihi wasallam ne Rukn e Yamani ko Bosa nahi diya ( Rukn e Yamani ko Hath lagana Masnoon hai lekin Uska Bosa lena Sabit nahi hai)
Jab Ap sallallahu alaihi wasallam Hajr e Aswad par pohanche to Izdehaam ki wajeh se uski taraf Hathon se Ishara kar ke unko Choom lete ya Chadii se Ishara farmate. Isi tarah Ap sallallahu alaihi wasallam ne 7 Chakkar poore farmaye.
(ZAADUL MUAAD 2/225)
DUGANA TAWAAF KI ADAAIGI:
Tawaaf se farigh hokar Ap sallallahu alaihi wasallam Maqaam e Ibrahim par aye aur uske samne Qibla Rukh khade hogaye yani Maqaam e Ibrahim Ap sallallahu alaihi wasallam ke aur Ka’bah ke darmiyan aagaya. Is mauqe par Huzoor sallallahu alaihi wasallam me ye Ayat Tilawat farmayi:
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
(سورة البقرة 125)
Tarjuma: “ (aur Hum ne Hukum diya ke) Maqaam e Ibrahim ko Musalla bana lo(yani wahan Namaz padho).
Ap sallallahu alaihi wasallam ne 2 Rakat Tahiyyatut Tawaaf ada farmayin (jo har tawaaf ke baa dada karna wajib hai)
(ZAADUL MUAAD 2/225-227)
http://www.facebook.com/LifeOfMuhammad.S.A.W