RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KI NASEEHATEN

RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KI NASEEHATEN

Hazrat Muaz Bin Jabal Razi Allahu anhu ne bayan farmaya ke Huzoor Aqdas sallallahu alaihi wasallam ne mujhe 10 BAaton ki Wasiyyat farmayi

  1. Allah ke sath kisi cheez ko Shareek na bana Agarche tu Qatal kardiya jaye aur tujhe Jala diya jaye,
  2. Aur apne MAA Baap ki Nafarmani Hargiz na karna Agarche tujhe Hukum den ke apne ghar Walon ko aur Maal o Daulat ko chord kar Nikal jao.
  3. Farz Namaz Hargiz Qasdan na Chord kyu ke Jisne Farz Namaz Chord di use Allah ka Zimma Bari hai.
  4. SHARAB hargiz ma pi kyu ke wo BEHAYAAI ki Jad hai.
  5. Gunah se bach kyu ke Gunah ki wajeh se Allah ki narazgi Naazil ho jati hai.
  6. Maidan e Jihaad se mat bhaag Agarche (Doosre) log (tere sathi) Halaak hojayen.
  7. Jab logon me (wabai) Maut phail jaye aur tu wahan maujood ho to wahan jam kar rehna (us jagah ko chord kar mat jaana).
  8. Aur jin ka kharcha tujh par laazim hai(Biwi bachche waghaira) un par apna Acha Maal kharch karna.
  9. Aur inko Adab sikhane ke pesh nazar unse apni lathi Hata kar mat rakhne.
  10. Aur inko (Allah ke ahkaam o Qawaaneen) ke bare me darata rahna.

[MISHKAT AZ MUSNAD AHMED]

IS HADEES ME JIN BAATON KI NASEEHAT FARMAYI HAI BHOT AHEM HAIN WIRD E ZABAN AUR HARZ E JAAN BANANE KE QABIL HAIN AAB E ZARR SE LIKHI JAYEN TAB BHI INKA HAQ ADAA NAHI HOGA. HAR MUSALMAN PAR LAAZIM HAI KE IN NASEEHATON PAR AMAL KARE.

FBS

Advertisements