QURAN ALLAH KA KALAAM HAI

QURAN ALLAH KA KALAAM HAI AHLE SUNNAT WAL JAMAAT KA AQEEDA

Assalamu alaikum,

Bhot se Na Aaqibat andesh Bhai jo bhi Tareekhi Riwayaat Aimma e Arba ke Khilaf mil jaye us se post bana dete hain khusoosan Imam Azam Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih tak aur Khud ke baare me ye samajhte hain ke Qila Fateh karliya, aur Us tareekhi riwayat ki Tehqeeq kiye baghair Bhot se Hamare Bhai un posts ko share bhi kardete hain.

Haalanke Quran e Kareem me isse Sakhti se mana farmaya hai.

Isi tarah Hadees e paak me hai.

Naam Nihad Ahle Hadees Imam Azam Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Kabhi Murjiya, Kabhi Motazali, Kabhi Jehmiya Sabit karne ke liye Langdi Lulli Tareekhi riwayaton ka Sahara lete hain, aisi baaten bhi mansoob karte hain Jo Shiya karte the jis Ka Jawab Shaikhul Islam Ibn e Taimia rahmatullahi alaih ne MINHAJUS SUNNAH me dediya hai.

Ek Aetraz par Nazar padi jis me Imam Azam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ki taraf QURAN KE MAKHLOOQ hone ka Aqeeda mansoob kiya gaya tha.

Mere Bhaiyo! Is Jahilana baat ka jawab to dene ki zaroorat nahi thi lekin Aj Kal ye fitne Net par phail rahe hain is liye mujhe ek baar phir is Mauzoo par kuch likhna pada.

Aayye Shaikhul Islam Ibne Taimia rahimahullah ki Zubani is ka jawab sunte hain:

Ibne Taimia rahmatullahi alaih ek Shubeh ka jawab dete hue Tehreer farmate hain

“Ye Tamam Mashhoor Aimma  ye tamam ke tamam Allah Ta’ala Ki Sifaat ko Sabit maante hain aur wo kehte hain:

إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ

BESHAK QURAN ALLAH KA KALAAM HAI MAKHLOOQ NAHI HAI

Aur wo kehte hain: Allah Ta’ala ko Aakhirat me Dekha jayegi.

Ye Sahaba Razi Allahu anhum aur un ka jo Ahle Bait aur unke Ilawa ki Itteba kiye Ahsan tareeqe se unka Mazhab hai, aur ye Aimma e Matbooeen ka mazhab jaise

 1. Malik Bin Anas,
 2. Sufyan Sauri,
 3. Lais Bin Sa’ad,
 4. Auzaai,
 5. Abu Hanefa
 6. Shafa’ii,
 7. Ahmad Bin Hambal,
 8. Ishaq,
 9. Dawood,
 10. Muhammad Bin Khuzaima,
 11. Muhammad Bin Nasr Marwazi,
 12. Abu Bakr Bin Munzir
 13. Muhammad Binjareer Tabari aur unke ashaab ka (RAHIMAHUMULLAH)

(MINHAJUS SUNNAH 2/106)

SCAN:

quran Allah ka kalaam hai minhaj us sunnah

FBS