PARDA NABI KAREEM SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KI ITA’AT HAI

Isi tarah Huzoor akram sallallahu alaihi wasallam ne farmaya AURAT QAABIL E PARDA hai yani iska NAA MEHRAMO ki Nigaah se poshida rehna zaroori hai.

 

Ek Mauqa par farmaya:

Aurat jab (be parda) bahar nikalti hai to SHAITAN usko uchak le jaane ki FIKR aur TAAK me rehta hai.

 

Neez Ap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya jab Apne ghar me (parda ke sath) rehti hai to Us waqt wo Apne RAB ke ziada Qareeb hojati hai.