AIMMA FIQH O HADEES PAR TANAZANI RAWAFIZ KA AMAL HAI

AIMMA FIQH O HADEES PAR TANAZANI RAWAFIZ KA AMAL HAI

Allama Ibne Taimia rahmatullahi alaih farmate hai
“Ye Rawafiz aur Shiaon ki SIFAT hai ke Wo Hazrat Abu Bakr,Hazrat Umar , Hazrat Osman Razi Allahu anhum waghaira Sahaba Ikram ke bare me Qadah karte hai aur ye bhi RAWAFIZ aur SHIAON Ka hi Haal hai ke Wo IMAM MALIK, IMAM SHAFAI, IMAM ABU HANIFA aur IMAM AHMED rahimahumullah aur unke MUQALLIDEEN O MUTTABIEEN par Tana zani karte hai.”
(MINHAJUS SUNNAT JILD 3 SAFHA 449)

 

Scan:

Ye Rawafiz aur Shiaon ki SIFAT hai ke Wo Hazrat Abu Bakr,Hazrat Umar , Hazrat Osman Razi Allahu anhum waghaira Sahaba Ikram ke bare me Qadah karte hai aur ye bhi RAWAFIZ aur SHIAON Ka hi Haal hai ke Wo IMAM MALIK, IMAM SHAFAI, IMAM ABU HANIFA aur IMAM AHMED rahimahumullah aur unke MUQALLIDEEN O MUTTABIEEN par Tana zani karte hai." (MINHAJUS SUNNAT JILD 3 SAFHA 449)
Ye Rawafiz aur Shiaon ki SIFAT hai ke Wo Hazrat Abu Bakr,Hazrat Umar , Hazrat Osman Razi Allahu anhum waghaira Sahaba Ikram ke bare me Qadah karte hai aur ye bhi RAWAFIZ aur SHIAON Ka hi Haal hai ke Wo IMAM MALIK, IMAM SHAFAI, IMAM ABU HANIFA aur IMAM AHMED rahimahumullah aur unke MUQALLIDEEN O MUTTABIEEN par Tana zani karte hai.”
(MINHAJUS SUNNAT JILD 3 SAFHA 449)

 

ghaur karye aj ke Zamane ke Rawaafiz aur neem Raafzio (GHAIR MUQALLIDEEN) ko jo AIMMA ARBA Umooman aur IMAM ABU HANEEFA rahmatullahi alaih par KHUSOOSAN TA’An karte hain.
.

Jaan len! YE RAWAAFIZ O SHIAA KI NISHANI HAI KE WO AIMMA ARBA SE BUGHZ RAKHTE HAIN.

ALLAH TA’ALA SAHEEH FIKR O AMAL KI TAUFEEQ ATA FARMAYE.
AMEEN.
FBS

IMAM E AZAM lafz ki Mukhtasar Tehqeeq

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lafz “IMAM AZAM” Kutub e Hadees aur unki Sharah me bhot se logon ke liye istemal kiya gaya hai. Lafz e Imam Azam Khaleefa ke liye kasrat se istemal kiya gaya hai. Jaise Saheeh Ibn e Khuzaima me Imam Khuzaima rahmatullahi alaih ne kuch is tarah baab qayam kiya

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ خَلْفَ مَنْ أَمَّ النَّاسَ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الرَّعِيَّةِ يَؤُمُّ النَّاسَ بِغَيْرِ إِذَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي إِمَامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

Is baab me Ibne Khuzaima rahmatullahi alaih ne  ye baat samjhane ki koshish ki hai ke jab IMAM AZAM yani Khaleefatul Muslimeen Imam ke peeche Namaz padh sakta hai aur Imam Riaya ki Imamat baghair IMAM E AZAM ki ijazat ke karsakta hai.

scan:

ibne khuzaima 733c

Jab ap Kutube Hadees aur unki Shuroohaat ka Mutalaa karenge to apko ye lafz bhot si jaghon par milega . khud Bukhari Shareef ki Mashhoor Sharah Fathul Baari jo ke Hafiz Ibne Hajar Asqalani Shafai rahmatullahi alaih ne likhi hai usme Apko Bhot si Jaghon par IMAM AZAM yani Khaleefa e Waqt ke baare me tafseel milegi. Kyu ke ye Lafz IMAM AZAM Khaleefa e waqt ke liye bhot istemal hua hai.

Haan Hame Hadees ki kitabon me aur unki Shuroohaat me ye lafz IMAM AZAM kabhi Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ke liye nahi mila jahan kahin bhi naqis ne padha hai wahan ye lafz Khaleefa ke liye istemal hua hai.

Isse ek baat saabit hui ke ye lafz Khaleefa ke liye istemal kiya jata hai.

Isi tarah ye lafz Deen ki Bhot ziada qidmat kar ke Bhot oonche maqaam par pohanchne ke baad Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ke IMAM AZAM Fiqh ke maidaan me kaha gaya aur ye itna kaseerul istemal hogaya hai ke jab Imam Azam Mutlaq kaha jaye to usse muraad Imam Azam fil fiqh Imam Abu Haneefa Noman Bin Sabit rahmatullahi alaih ko hi liya jata hai.

Kuch arse se baaz wo Bhai jinhe Arbi se koi talluq nahi aur na hi Hadees ko Salaf Saaliheen ke tareeqe par samajhte hain aur na hi Ulama se Raabte me rehte hain wo Is ko Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih se shiddat e Bughz ki bina par is lafz ko Khaatimul Ambiya Imamul Ambiya Rahmatul lil Aalameen Hazrat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ki taraf mansoob karte hain aur kuch is tarah ke jahilana sawal karte hain ke Tumhare Imam Azam kaun hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya  Abu Haneefa (rahmatullahi alaih).

Ye sawal aur is jaise ke sawal unki jahalat ki ghammazi karte hain aur unki jahalat me bhot se Aam musalman aa bhi jaate hain. Aur is se Nabi ka taqabul Ummati se kar baithte hain Naoozu Billah Min Zaalik.

Imam Azam chahe Khaleefa ke liye istemal ho ya Imam Abu Haneefa rahmatullahi aliah ke liye ye istemal ek Ummati ke liye hua hai aur sirf is liye ke is Laqab ko Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ke sath badi hi munasibat hogai hai aur un se Bughz me Sarwar e Kaunain Muhammadur Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam se Apka Taqabul karna badi hi jasarat ki baat hai . kahan Imam ul Ambiya aur kahan Imam Abu haneefa.

Yaad rakhne aur samajhne ki baat ye hai ke Taqabul hamesha barabar ki cheezon aur barabar ki shakhsiyaton me hota hai. Nabi Aur Ummati me nahi.

Ab Baat ko samette hue lafz Imam Azam ka Khaleefa ke liye istemal hona Khud Ghair ke muqallideen (naam nihad Ahle Hadees) ke Muhaddis Abdur Rahman Mubarak Poori sahab marhoom ki Tirmizi Shareef ki Sharah TOHFATUL AHWAZI se saabit karta hun. Wo farmate hain

قُلْتُ الْمُرَادُ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الْعَبْدَ الْحَبَشِيَّ عَلَى إِمَارَةِ بَلَدٍ مَثَلًا وَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ الْحَبَشِيَّ يَكُونُ هُوَ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ

(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ)

Mai kehta hun in 2 Hadeeson ki muraad ye hai aur in dono ke maine ye hai ke IMAM AZAM jab kisi Habshi Ghulam ko kisi Shahar ki Imarat dede to uski Ita’at wajib hoti hai aur isme ye nahi hai ke wo HABSHI GHULAM IMAM AZAM banta ho.

(Tohfatul Ahwazi Jild 6 safha 482)

scan:tohfatul ahwazi imam azam khalefa

 

Yahan Allama Abdur Rahman Mubarak poori waqt ke Khaleefa/Sultan ke liye Lafz e Imam Azam ka istemal kar rahe hain. Isi tarah aur bhi bhot si jaghon par Ghair Nabi ke liye ye lafz istemal kiya hai. Hum bus ek hi par iktefa kar rahe hain.

Ab hum chand Muhaddiseen o fuqaha ki kitabon se Imam Abu Haneefa rahmatullahi ke liye Lafz Imam Azam ko sabit karte hain ke Ummat ke Ek Bade Ilmi Tabqe ne Ap rahmatullahi alaih ko IMAM AZAM kaha hai.

1)Ahmad bin  Muhammad ne apni kitab Tabqaatul Mufassireen me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha .(safha 18,287)

Scan:

tabqaat mufassieren 1 18ctabqaat mufassieren 1 287c

2)Muhammad Ameen Bin Fazl Muhibbi ne apni kitab Khulaasatul Asr me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha.(1/174,1/424,3/355,4/339,)

Scan:khulasatul asr 1 174ckhulasatul asr 1 424ckhulasatul asr 3 355 ckhulasatul asr 4 339.cjpg

 

3)Shaikh Imam Muhaddis Shams Uddin Abu Ma’aali ne apni Kitab Deewanul Islam me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha .(2/152)

Scan:deewan e islam 2 152c

4)Salah Uddin Khaleel Bin Aibak Safdi ne apni kitab AL WAAFI BIL WAFYAAT me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha .(13/129,20/132)

Scan:

alwaafi 20 132calwaafi 13 129c

5)Yusuf Bin Taghra Bardi ne apni kitab ALMANHAL AS SAAFI me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha .(7/294,7/319,7/381,7/383,5/294,1/225,1/203,1/142,1/87)

Scan:

alminhal 7 383calminhal 7 381calminhal 7 319 calminhal 5 294calminhal 1 225calminhal 1 203calminhal 1 142 calminhal 1 87 c

6)Mohi Uddin Abu Muhammad Abdul Qadar Bin Muhammad ne ALJAWAHIRUL MUZIYYAH me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha .(49)

Scan:

aljauhar al maziya 1 49 c

7)Salah Uddin Khaleel Bin Aibak safdi ne apni kitab A’YAANUL ASR WA A’WAANUN NASR me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha .(102)

Scan:

aayanul asr 102 c

8)Fanne Asmaa o Rijaal ke Imam Allama Zahbi rahmatullahi alaih ne apni kitab TAZKIRATUL HUFFAZ me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha .

Scan:

imam azam tazkira

9)Muhaddise Kabeer Faqeeh e Shafai Ibne Hajar Haithami Makki rahmatullahi aliah ne Kitab hi likhi aur uska naam rakha ALKHAIRAATUL HISAAN FI MANAQIBI ALIMAM ALAZAM ABI HANEEFA NOMAN

Scan:

khairaatul hisaan

10)                  Abdul Hai AlKatani ne apni kitab Fehrisul Fehris me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha.(1/473)

Scan:

alminhal 1 87 cfehris 473c

Tilka Asharatun kaamila.ye 10 Muhaddiseen/Fuqaha/Muarrikheen ke hawalon par mai iktefa karta hun.

To in se pata chala ke Ahle Ilm ki ek Kaseer tadad hai jo Imam Abu Haneefa rahmatullahi aliah ko IMAM AZAM kehti hai.

Aakhir me Ghair ke Muqallideen (Naam Nihad Ahle Hadees) ke 2 Imamo ke Hawalon se Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kehne ka Saboot dete hue apni baat ko Khatm karta hun

  1. Ghair ke Muqallideen ke Shaikhul Kul Miya Nazeer Husain Dehlawi ne me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha.(Miyaar e Haq 29, Fatawa Nazeeriya 2/539)

Scan:

fatawa nazeriyamiyar haq edited 2.Ghair ke Muqallideen ke Shaikhul Islam Maulana Sana Ullah Amritsari apne Fatawa me me Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam Azam kaha.(Fatawa Sanaiyya 1/315)

Scan:

fatawa sanaiya

Khulasa e Kalaam ye hai ke Imam Azam ka lafz Ghair Nabi ke liye istemal hua hai aur Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ke liye Kasrat se ye lafz istemal kiya gaya hai. Jo log Imam Azam Fil Fiqh Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Imam ul Ambiya Muhammadur Rasoolullah sallallahu aliahi wasallam se milate hain wo Bilkul Ahmaq qism ke log hain jo Nabi ka Taqabul Ummati se kar rahe hain.

Allah Paak Saheeh Fikr o Amal ki Taufeeq ata farmaye.

 

Kya Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ne Quran O Hadees Ko Chord Kar Qiyaas Kiya???

Kya Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ne Quran O Hadees Ko Chord Kar Qiyaas Kiya???

Ghair Muqallideen Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Se Bughz O Inaad Rakh Kar Aye Jhoota Propaganda Karte Hain Ke Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ne Quran Hadees Ko Chord Kar Qiyaas Me Maharat Haasil Ki Hai.

Ek Ghair Muqallid Abu Muhammad Khurram Shahzad Likhta Hai

“Aur Abu Haneefa Ne Quran O Hadees Ko Chord Kar Qiyaas Me Khoob Maharat Haasil Ki, Haalanke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Qiyaas Karne Ki Mumaniyat Ki Hai. Imam Ul Muhaddiseen Imam Bukhari Ne Hadees Bayan Karne Se Pehle Ye Baab Bandha Hai.

بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ القِيَاسِ

Deen Ke Masail Me Raaye Par Amal Karne Ki Mazammat, Isi Tarah Be Zaroorat Qiyas Karne Ki.. Phir Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Ye Farman Bayan Kiya Hai..

«إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ»

Beshak Allah Ta’ala Ye Nahi Karne Ka Ke Ilm Tum Ko De Kar Phir Tum Se Cheen Le Balke Is Tarah Uthayega Ke Aalim Log Mar Jayenge, Unke Sath Ilm Bhi Chala Jayega, Aur Chand Jahil Log Reh Jayenge, Un Se Koi Masla Poochega To Apni Raaye Se Baat Karenge. Ap Bhi Gumrah Honge Doosro Ko Bhi Gumrah Karenge.(Saheeh Bukhari Jild 3…)

Uske Baad Usne Sahaba Ke Qaul Naqal Kiye Hain..

( Al Jarh Wa Tadeel A’la Abi Hanifa Safha 2-3)

Naazireen Is Jhoote Farebi Shakhs Ki Ibarat Zara Ghaur Se Padhen Isme Wo Likhta Hai

1.Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ne Quran Hadees Chord Kar Qiyaas Me Maharat Haasil Ki.

Jawab : Ye Sarasar Jhoot Hai Aur Iska Imam Abu Haneefa Se Bughz O Hasad Hai. Dekhye:

A) Ibne Qayyim Rahmatullahi Alaih Kya Farmate Hain

“IMAM ABHU HANEEFA Rahmatullahi Alaih ZAEEF HADEES KO RAYE AUR QIYAAS PAR MUQADDAM RAKHTE [Jab Us Topic Par SAHEEH HADEES Maujood Na Ho)

[IILAAMUL MOQAEEN 145,146]

Scan:

Hadees qiyas parc

 

Tafseel ke liye:https://farhanbajrai.wordpress.com/2013/03/23/imaam-abu-haneefa-rah-aur-qiyaas/

B) Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih Ka Irshad Hai :

”الخبر الضعيف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أولي من القياس(المحلي لابن حزم المحلي لابن حزم۳/۱۶۱)

“Yani Baab Me Agar Zaeef Hadees Bhi Maujood Ho To Qiyaas Na Kar Ke Us Se Istedlal Kiya Jayega.”

Isse Wazeh Hogaya Ke Imam Abu Haneefa Rahmatullahi Alaih To Zaeef Hadees Ke Maujood Hone Par Bhi Qiyaas Nahi Karte The Che Jaye Ke Quran Hadees Ko Chorda Ho.

2. Is Abu Muhammad Ne Kaha Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Qiyaas Karne Ki Mumaniyat Ki Hai

Jawab: Isne Ye Kaha To Saheeh Lekin Koi Saheeh Sareeh Hadees Laane Ke Bajaye Imam Bukhari Rahmatullahi Aliah Ke Tarjamatul Baab Ko Naqal Kiya Hai, Ab Yahan Imam Bukhari Rahmatullahi Alaih Ka Qiyaas, Qiyaas Na Raha Balke Hadees Hogayi Astaghfirullah!! Phir Sahaba Ke Aqwaal Naqal Kiye Hain., Wah Re Jhoote Dawe Naam Rasool Ka Aur Hawala Imam Bukhari Ke Qiyaas Ka.

Ye To Sikke Ka Ek Rukh Hua Ghair Ke Muqallideen Kis Tarah Qiyaas Karte Hain Aur Unke Usool Me Qiyaas Ki Kya Ahmiyat Hai Wo Ap Yahan Mulaheza Farmayen

 

https://farhanbajrai.wordpress.com/2014/04/25/ghair-muqallideen-aur-qiyaas/

 

Ab Mai In Ghair Ke Muqallideen Se Chand Sawal Karta Hu Aur Ye Baghair Qiyaas Ke Quran O Hadees Se Un Ka Jawab Den.

  1. Juma Ka Khutba Ilaqai Zaban Me Dena Kis Hadees Se Sabit Hai.
  2. Roze Ki Halat Me Injection Lena Jayaz Hai Ya Najayaz.

In Sawalaat Ke Jawab Baghair Qiyaas Kiye Dijye Kyu Ke Apke Mutabiq Qiyaas Se Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Mana Farmaya Hai.

Allah Paak Ummat Ke Mujtahideen O Muhaddiseen Par Karodo Rehmaten Naazil Farmaye Aur Un Se Bughz Rakhne Walon Ko Hidayat De Ya Hasad Ki Aag Me Hi Jala Jala Kar Dunya Se Rukhsat Farmade Aur Ummat E Muslima Ki In Baatil Firqon Se Hifazat Farma.

NAAM O NASAB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إمام أبو حنيفةرح
Nasab Tareekh e paidaish aur Shakal o Soorat:
Ap aksar Muhaqqiqeen aur Muarrakheen ki Rai ke mutabiq AJAMI UN NASL hain, Ap ki Nisbat KAABUL, AMBAAR, TIRMIZ, NASAA ki taraf ki jaati hai, Allama Abu Mutii’ ne apka NASAB naama kuch is tarah bayan farmaya hai NOMAN BIN SAABIT BIN ZAOTI BIN YAHYA BIN ZAID BIN ASAD.
Ap ABU HANEEFA ke naam se mashhoor hain, jiski ULAMA mukhtalif wajhen bayan karte ahin.
Chunanche ALLAMA Muhammad bin Yousuf Salehi Damishqi Shafai(rah) “UQOODUL JAMAAN” me farmate hain ke IRAQI Zaban me HANEEFA DAWAAT ko kehte hain, chaunke Imam Sahab Apne sath har Waqt Dawaat rakhte the is lye log ap ko ABU HANEEFA kehne lage. Baa log kehna hai ke ap ki ek Ladki thi jis ka naam HANEEFA tha uske naam se apki Kunniyat ABU HANEEFA hogai.
TAREEKH E PAIDAISH: Ap ke Sanne wiladat me bhi Ikhtelaaf hai, baazon ne apki SANNE WILADAT 60 Hijri Zikr ki hai lekin Ba QAUL KHATEEB BAGHDADI ye qaul SHAAZ hai.
Saheeh Qaul ke Mutabiq Ap 80 HIJRI me KOOFA me paida hue, us waqt Abdul Malik Bin Marwaan ki Hukumat thi. Isi wajeh se Aksar Muarrikheen ne apka Shumaar TABAEEN me kiya hai.
SHAKAL O SOORAT: Khateeb Baghdadi (Rah) ne IMAM ABU YOUSUF(rah) se Riwayat kiya hai ke IMAM ABU HANEEFA(rah) MUTAWAASIT QAD ke the na Lambe the , na pasta Qad , Bade Haseen Soorat, Nihayat Faseeh o Baleegh aur Khush Awaaz the. Abdullah Bin Mubarak (rah) farmate hain ke IMAM Saheb Haseen Shakal, Khoobsurat DADHI, UMDA kapde Ache Joote, Khushboodar aur Bhali Majlis wale RUAAB DAAr ADMI the, Aksar KHAMOOSH raha karte the. Sirf Jawaab dene ke lye bolte the LAA YANI Baaton se bachte the.
ASAATEZA O SHUYOOKH: IMAM ABU HANEEFA Koofa me paida hue aur Koofa “JO KE ULOOM O FUNOON KA GEHWARA THA” ke Ulama o Asaateza ke Ilawa Doosre MAqamaat ke Ulama o Asaateza se bhi ap ne ISTEFADA kiya, Baaz Musannifeen ne to yahan tak Zikr kiya ke IMAM ABU HANEEFA ne 8 SAHABA aur 1 SAHABIA se Hadees e paak suni, jin ke ASMAA E GIRAMI ye hai.
1. HAZRAT ANAS BIN MAALIK,
2. HAZRAT ABDULLAH BIN HAARIS BIN JAZ’,
3. HAZRAT JABER BIN ABDULLAH,
4. HAZRAT ABDULLAH BIN ABI AUFI,
5. HAZRAT WASELA BIN ASQA’
6. HAZRAT MAQAL BIN YASAR
7. HAZRAT AYESHA BINT E AJR
[RAZI ALLAHU ANHUM AJMAEEN]
Lekin tehqeeqat ye hai ke ap ne SAHABA E IKRAAM se baraah e raast koi bhi Hadees nahi suni . lekin Ye SANAD MUTTAFAQ ALAIH hai ke apne Baaz SAHABA ki Ziyarat ki thi khusoosan HAJ ke Mauqe par HAZRAT ANAS (Razi Allahu anhu) ki Ziyarat se Musharraf hue, aur iske Ilawa IMAM SAHEB ke beshumaar ASATEZA hai, Shumaar karne walo ne unki tedad 4000 batai hai. Chnanche Allama Tabrani(RAH) farmate hai
“اشتهر و استفاض أن أبا حنيفة رحمة الله عليه تلمذ من أربعة آلاف من الشيوخ و لائمة المتعالين”
(معجم طبراني ج 3، ص 55)
Yani ye baat bilkul Marrof o Mashhoor hai ke ABU HANEEFA(Rahmatullahi alaih) ne 4000 ASAATEZA aur Buland Martaba Aimma se Shagirdi ka Sharf Haasil kiya.
Unke Mashhoor Asateza me se IMAM SHA’BI(Rahmatullahi alaih) hain jin se ap Baraahe Raast(directly) HADEES aur FIQH ki Taleem li aur IBRAHIM NAKHI’ hain, jin se HAMMAD BIN ABI SULEMAN ke Waste se FIQH O HADEES ki Taleem haasil ki aur Takhreeban 20 Saal unki KHIDMAT me Reh kar ILM haasil karte rahe, unke ilawa Ap ke ASAATEZA me se MUHADDIS KHALEEL, HISHAM BIN URWA, ABDULLAH BIN DEENAR, ATAA IBNE YASAAR, IBNE SHIHAAB ZOHRI (Rahimahumullah) waghaira Qaabil e Zikr hain( Mazeed Imam Saheb ke Asarezaa ke Asmaa ki Tafseel ke lye TAZKIRATUN NOMAN safha 97 dekhye).
(Continue insha Allah