Tafseel Meraj un Nabi Sallallahu alaihi wasallam

Meraj Ki Baaten pdf

Meraj Ki Baaten

Jis me Hadees o Tafseer aur Seerat ki kitabon se Meraj Shareef ke waqie ki Tafseel likhi gayi hai aur Aalam e Alawi o Aalam e Sifli ke Mushahedaat bayan kiye hain. Burraq par sawar hona, Baitul Muqaddas me Hazraat e Ambiya alaihim assalam ko Namaz padhana, Aasmano par tashreef le jana, wahan Hazraate  Ambiya Kiraam alaihim assalam se mulaqaat hona, un Hazraat ka Marhaba kehna, Hazrat Moosa alaihis salam ke baar baar tawajjeh dilane par 50 Namazon ki jagah 5 Namazen farz reh jana, sidratul Muntaha aur Al-Baitul Ma’moor ka Mulaheza farmana, Janna me daakhil hona, Dozakh ko dekhna aur degar Umoor Tafseel se likhe hain aur Waqie Meraj ke Israr o Hikam bayan kiye hain. Aakhir me Mulhideen o Munkireen ke Ishkalaat ka jawab diya hai..

Is Kitab ko Download karne ke liye Image ko click karen.Meraj ki Baaten

Meraj Ke Baaz Mushahidaat complete

Safar E Meraj Ke Baaz Mushahedaat

Meraj ke safar me Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne bhot si cheezen dekhin jo Hadees aur Shurooh e Hadees me jagah jagah muntashir hain. Imam Baihaqi rah ne DALAILUL NABUWWAT jild 2 me aur Hafez Noor uddin Haithmi rah ne Majmua Zawaid jild 1 me aur Allama Muhammad Bin Suleman Al Maghribi ne Jamul Fawaid jild 3 me aur Hafez Ibne Kaseer rah ne apni Tafseer me aur Allama Ibne Hishaam ne apni Seerat me jama kiya hai.

Aalam e Alawi me jo cheezen mulaheza farmayi, riwayaat e saabiqa me unme se bhot zikr kardi gayi hain, ab Aalam e Suflaa ke baaz mushahedaat zail me likhe jate hain.

  • Hazrat Moosa Alaihis Salam Ko Qabar Me Namaz Padhte Hue Dekhna

Hazrat Anas Razi Allahu anhu se Riwayat hai Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne bayan farmaya ke Jis Raat mujhe Sair karai gayi Mai Moosa alaihi salaam par guzra wo Apni QABAR me NAMAZ padh rahe the.

(Saheeh Muslim Jild 2 Safha 268)

  • Aise Logon Par Guzarna Jin Ke Hont Qainchiyo Se Kaate Jarahe The

Hazrat Anas razi Allahu anhu se ye bhi Riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya ke

“Jis raat mujhe Sair karai gayi us raat me, Maine kuch logo ko dekha jin ke Hont AAG ki Qainchiyon se Kaate jarahe hain, Maine Jibraeel alaihis salaam se daryaft kiya ke ye kaun log hain? Unho ne jawab diya ke ye Ap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ke Khateeb hain jo logon ko BHALAI ka hukm dete hain aur Apni Jaano ko bhool jaate hain. Aur ek Riwayat me yun hai ke Ap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ke Khateeb hain jo wo Baaten kehte hain jin par wo Khud Aamil nahi, aur Allah ki Kitab padhte hain aur Amal nahi karte”

(Mishkaatul Masabeeh Safha 438)

  • Kuch Log Apne Seenon Ko Naakhunon Se Cheel Rahe The

Hazrat Anas Razi Allahu anhu se Riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya ke Jis raat mujhe Meraj karai gayi mai aise Logon par guzra jin ke taambey ke Naakhun the wo Apne Chehron aur Seenon ko cheel rahe the, Maine kaha ke Aye  Jibrael !ye kaun log hain? Unho ne jawab diya ke wo log hain jo Logon ke Gosht Khaate the (yani unki GHEEBAT karte hain) aur unki Be Aabrui karne me pade rehte hain.

(Abu Dawood, Mishkat 429)

  • Sood Khoron ki Bad Haali:

            Hazrat Abu Hurairah Razi Allahu anhu se Riwayat hai keh Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya keh jis raat Mujhe sair karayi gayi mai aise logon par guzra jin ke pet itne bade bade the ( jaise insano ke rehne ke ) ghar hote hain un me saamp the jo baher se unke peton me Nazar aarahe the. Maine kaha keh Aye Jibraeel! Ye kaun log hain unho ne kaha ye sood khane wale hain.

(Mishkaatul Masabeeh safha 246)

  • Farishton ka Pachna lagane ke liye Takeed karna

Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu se Riwayat hai keh Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Meraj ke safar me pesh aane wali jo baaten bayan farmayin un me ek ye baat bhi thi keh Ap farishton ki jis Jamat par bhi guzre, unho ne kaha keh Ap sallallahu alaihi wasallam apni Ummat ko Hajamat yani pachna lagane ka Hukum dijye.

(Mishkatul masabeeh Safha 138 az Tirmizi o Ibne Majah)

Arab me Pachna lagane ka bhot riwaaj tha, us se zaaid Khoon aur Faasid Khoon Nikal jata hai, blood pressure ka marz jo aam hogaya hai us ka bhot acha ilaaj hai, logon ne use bilkul hi chord diya hai, Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam apne sar me aur apne Mondon ke darmiyan pachna lagwate the. (Hawala e baala)

6) Mujahideen ka Sawaab

Hazrat Abu Huraira Razi Allahu Anhu ne bayan kiya keh Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam Jibraeel Alaihis salam ke sath chale to Ap sallallahu alaihi wasallam ka ek aisi Qaum par Guzar hua keh jo ek hi din me takhm rezi (beej bona) bhi karlete hain aur ek hi din me kaat bhi lete hain aur kaatne ke baad phir waisi hi hojati hai jaise pehle thi, Ap sallallahu alaihi wasallam ne Jibraeel alaihis salam se daryaft farmaya keh ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh yeh log Allah ki raah me Jihad karne wale hain, in ki ek Neki saat sau gunaa (700 times) tak badha di jati hai aur yeh log jo kuch bhi kharch karte hain Allah Ta’ala us ka badl ata farmata hai.

7) Kuch Logon Ke Sar Patharon Se Kuchle Jaarahe The

Phir Aap ka ek aur qaum par guzar hua jin ke sar patharon se kuchle jaa rahe the, kuchle jaane ke baad phir waise hi hojate hain jaise pehle the, isi tarah silsila jari hai khatam nahi hota, Aap sallallahu alaihi wasallam ne poocha ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh ye wo log hain jo Namaz se kaahili karne wale hain, sote hue reh jate hain.

8) Zakat Na Dene Walon Ki Badhaali

Phir ek aur Qaum par guzar hua keh jin ki sharmgahon par aage aur peeche cheethrde lipte hue hain, aur Oont aur bail ki tarah charte hain, aur Zaree’ (aag ke kaante) aur Zaqqoom (Dozakh ka badtareen badboodar darakht) yani kaante daar aur Khabees darakht aur jahannam ka pathar khaa rahe hain, Aap sallallahu alaihi wasallam ne poocha ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha yeh wo log hain keh jo apne Maalon me zakat nahi dete.

9) Sadaa Hua Gosht Khaane Waale Log

          Phir Aap ka ek aisi qaum par guzar hua jin ke saamne ek handi me paka hua gosht hai aur ek handi me kachcha aur sada hua gosht rakha hai, yeh log sada hua gosht khaa rahe hain aur paka hua gosht nahi khaate, Aap sallallahu alaihi wasallam ne daryaft kiya yeh kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh ye Aap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ka woh Shakhs hai keh jis ke paas Halaal aur Tayyib Aurat maujood hai magar wo ek Zaaniyah aur Faahishah Aurat ke sath shab baashi karta hai aur Subah tak usi ke paas rehta hai aur Aap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ki woh Aurat hai jo Halal aur Tayyib Shauhar ko chord kar kisi zaani aur badkaar ke sath raat guzarti hai.

10) Lakdiyon Ka Bada Gattha Uthane Wala

Phir ek shakhs par Aap sallallahu alaihi wasallam ka guzar hua jis ke paas lakdiyon ka bhot bada ghatar hai wo use utha nahi sakta (lekin) aur ziyada badhana chahta hai, Aap sallallahu alaihi wasallam ne daryaft farmaya keh ye kaun shakhs hai? Jibraeel alaihis salam ne bataya keh yeh woh Shakhs hai jis ke paas logon ki Amanaten hain, un ki adaaigi ki taaqat nahi rakhta aur mazeed Amanaton ka bojh apne sar lene ko tayyar hai.

11) Ek Bail Ka Chote Se Suraakh Me Dakhil Hone Ki Koshish Karna

Us ke baad aise suraakh par guzar hua jo chota sa tha us me se ek bada bail nikla bail chahta hai keh jahan se nikla hai phir usi me dakhil hojaye. Aap sallallahu alaihi wasallam ne sawal farmaya keh ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh yeh woh Shakhs hai jo koi bada kalimah keh deta hai (jo Gunah ka kalimah hota hai) us par wo Naadim hota hai aur chahta hai keh us ko wapis karde phir wo uski taqat nahi rakhta.

12) Jannat Ki Khushboo

Phir Aap sallallahu alaihi wasallam ek aisi waadi par pohanche jahan khoob achi khushboo aarahi thi aur Mushk ki Khushboo thi aur aawaz bhi thi, Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: ye kya hai? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh yeh Jannat ki aawaaz hai, wo keh rahi hai keh Aye mere Rabb! Jo log mere andar rehne wale hain wo laaiye aur apna Wa’dah poora farmayye.

13) Dozakh Ki Awaaz Sunna

Uske baad ek aur waadi par guzar hua wahaan saut e munkar yani aisi aawaz suni jo naagawar thi, Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: ye kya hai? Jibraeel alaihis salam ne jawab diya keh ye Jahannam hai, ye Allah Ta’ala ki baargaah me arz kar rahi hai keh jo log mere andar rehne wale hain un ko le aayye aur apna Wa’dah poora farmayye.

(Jamul Fawaid  Jild 3 Safha  151 Taba’ Madeena Munawwara)

14) Ek Shaitan Ka Peeche Lagna

Moatta Imam Maalik me bariwayat Yahya Bin Sayeed (mursalan) naqal kiya hai keh jis raat Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki sair karai gayi to Aap sallallahu alaihi wasallam ne Jinnaat me se ek  Ifreet ko dekha jo aag ka shola liye hue aap ka peecha kar raha tha, Aap sallallahu alaihi wasallam jab bhi (daayen baayen) iltefaat farmate wo nazar pad jata tha, Jibraeel alaihis salam ne arz kiya: kya mai apko aise kalimaat na batadoon keh un ko aap sallallahu aliahi wasallam padh lenge to is ka sho’lah bujh jayega aur ye apne muh ke bal gir padega? Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke haan batado us par jibraeel alaihis salam ne kaha ke ye kalimaat padhen.

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقٍ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

Fawaid O Asrar Hukum Mutalliqah Waqia E Meraj Shareef

Burraq Kya Tha Aur Kaisa Tha?

Lafz Burraq, Bareeq se mushtaq hai jo safedi ke maaine me aata hai aur ek qaul ye bhi hai keh ye lafz Barq se liya gaya hai Barq Bijli ko kehte hain us ki tez raftaari to maloom hi hai, isi tez raftari ki wajeh se Burraq ka naam Burraq rakha gaya. Riwayaat e Hadees se maloom hota hai keh is Burraq par AanHazrat Sallallahu alaihi wasallam se pehle bhi Ambiya Kiraam alihumus salaatu wassalaam sawaar hote the, Imam Baihaqi rahmatullahi alaih ne “Dalailun Nabuwwat” jild 2 safha 390 me likha hai keh Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya

وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ تَرْكَبُهُ قَبْلِي

(aur Hazraat e Ambiyaa kiraam alihum assalaam mujh se pehle is burraq par sawaar hote rahe hain)

Meraj me Namazon ke Ilawa aur 2 In’aam

NAMAZON KE ILAWA DEGAR 2 IN’AAM
Meraj ki Raat me jo Namazon ka In’aam mila aur 5 Namazen padhne par 50 Namazon ka sawaab dene ka Allah Jalle Shanahu ne jo Wada farmaya uske sath ye bhi In’aam farmaya ke Surah Baqara ki Aakhri Aayaat (Aamanr Rasool se lekar Aakhir tak) Inayat farmayen aur sath hi is Qanoon ka bhi Aelaan farma diya ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ke Ummatiyo ke badey badey Gunaah Bakhsh diye jayenge jo SHIRK na karete hon (Saheeh Muslim jild 1 safha 97) matlab ye hai ke Kabeera Gunahon ki wajeh se Hamesha Azaab me na rahenge balke TAUBAH se Maaf hojayenge ya Azaab bhugat kar chutkara hojayegi. (Imam Nawawi ne farmaya)
Kaafir aur Mushrik Hamesha Dozakh me rahenge.

MERAAJ ME DEEDAR E ILAHI
Isme ikhtelaaf hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam SHAB E MERAAJ me Deedaar e Khuda wandi se Musharraf hue ya nahi aur agar Ruyat (deedar) hui to wo Ruyat Basari thi ya Qalbii thi yani Sar ki Aankho se dekha ya Dil ki Aankho se deedar kiya.
Jamhoor Sahaba aur Tabaeen ka yahi mazhab hai ke Huzoor sallallahu alaihi wasallam ne apne parwardigaar ko Sar ki aankho se dekha aur Muhaqqiqeen ke nazdeek yahi Qaul Raajeh aur Haq hai.
Hazrat Ayesha Razi Allahu anha Ru’yat ka Inkaar karti thin aur Hazrat Ibne Abbas razi Allahu anhu Ru’yat ko sabit karte the aur Maante the , Jamhoor Ulama ne isi Qaul ko Tarjeeh di hai. Allama Nawawi Rahmatullahi alaih Sharah Muslim me likhte hain. Asal is baab me Ibne Abbas razi Allahu nahu ki Hadees hai
وَالْأَصْلُ في الباب حديث بن عَبَّاسٍ حَبْرِ الْأُمَّةِ وَالْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ فِي الْمُعْضِلَاتِ وقد راجعه بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَرَاسَلَهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَآهُ وَلَا يَقْدَحُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِأَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُخْبِرْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ أَرَ ربى وانما ذكرت ما ذَكَرَتْ مُتَأَوِّلَةً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ من وراء حجاب أو يرسل رسولا ولقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وَالصَّحَابِيُّ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ حُجَّةً وَإِذَا صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ عن بن عَبَّاسٍ فِي إِثْبَاتِ الرُّؤْيَةِ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى إِثْبَاتِهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ وَيُؤْخَذُ بِالظَّنِّ وَإِنَّمَا يُتَلَقَّى بِالسَّمَاعِ وَلَا يَسْتَجِيزُ أَحَدٌ أَنْ يَظُنَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ.(3/5)
قلت لم اجد التصريح من ابن عباس انه راي ربه تعالي بعيني رأسه وروي مسلم عنه انه رأه بقلبه وفي رواية رواه بفواده مرتين والعلم عند الله العليم.
(Allah behter jaanta hai)
Surah Najam me jo ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىaur وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى aya hai iske baare me Hazrat Ayesha Razi Allahu anha farmati hain ke Inme Jibraeel alaihis salaam ka dekhna muraad hai, Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki Khidmat me Jibraeel alaihis salaam Insaani Soorat me aaya karte the SIDRATUL MUNTAHA ke qareeb Aapne unko Asal Soorat me aur is haalat me dekha ke unke 600 parr the unho ne UFUQ ko bhar diya tha.
Hazrat Abdullah Bin Masood razi Allahu anhu bhi yahi farmate the ke
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى aur لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى se Jibraeel alaihis salaam ka Qareeb hona aur dekhna Muraad hai.
(Saheeh Muslim Jild 1, Safha 97, 98)

Shabe Bar’aat ke Mutalliq Saheeh Ahadees

Assalamu Alaikum.

Shabe Bar’aat Ke Mutalliq Chand Saheeh /Hasan Ahadees Mulaheza Farmayen.

SHABE BARAAT ME KEENA RAKHNE WALON KI MAGHFIRAT NAHI HOGI

1. عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

Tarjuma: Hazrat Abu Moosa Ash’ari Razi Allahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Allah Ke Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya:
“ALLAH TA’ALA NISF SHABAN Ki Raat Ko Mutawajjeh Hote Hai Aur Har Ek Ki MAGHFIRAT Farmate Hain Siwaye
–>Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya
–> Jiske DIL Me KEENA(BUGHZ) Ho.”
[Saheeh IBNE MAJAH]

Ghair Muqallideen Ke Ek Bade Muhaddis Jin Ki Tehqeeq Par Ghair Muqallideen Ko Naaz Hai Yani Allama Naser Uddin Albani Ne Ise Hasan Kaha Aur Saheeh Bhi Kaha.
Dekhye (Saheeh Ibne Maja Safha 414)

 

Scan:

“ALLAH TA’ALA NISF SHABAN Ki Raat Ko Mutawajjeh Hote Hai Aur Har Ek Ki MAGHFIRAT Farmate Hain Siwaye –>Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya –> Jiske DIL Me KEENA(BUGHZ) Ho.” [Saheeh IBNE MAJAH]
“ALLAH TA’ALA NISF SHABAN Ki Raat Ko Mutawajjeh Hote Hai Aur Har Ek Ki MAGHFIRAT Farmate Hain Siwaye
–>Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya
–> Jiske DIL Me KEENA(BUGHZ) Ho.”
[Saheeh IBNE MAJAH]

2. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»


Hazrat Muaz Bin Jabal Razi Allahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Allah Ke Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya:
“ALLAH TA’ALA NISF SHABAN Ki Raat Ko Mutawajjeh Hote Hai Aur Har Ek Ki MAGHFIRAT Farmate Hain Siwaye
–>Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya
–> Jiske DIL Me KEENA(BUGHZ) Ho.
[SAHEEH IBNE HIBBAN HADEES NO 5665]

MASHHOOR MUHAQQIQ SHAIKH SHOAIB ARNAUT NE IS KO SAHEEH KAHA HAI

 

Scan:

 

 “ALLAH TA’ALA NISF SHABAN Ki Raat Ko Mutawajjeh Hote Hai Aur Har Ek Ki MAGHFIRAT Farmate Hain Siwaye Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya Jiske DIL Me KEENA(BUGHZ) Ho. [SAHEEH IBNE HIBBAN HADEES NO 5665]

“ALLAH TA’ALA NISF SHABAN Ki Raat Ko Mutawajjeh Hote Hai Aur Har Ek Ki MAGHFIRAT Farmate Hain Siwaye
Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya
Jiske DIL Me KEENA(BUGHZ) Ho.
[SAHEEH IBNE HIBBAN HADEES NO 5665]
Hazrat Abu Bakr Siidiq Razi Allahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam NeFarmaya
3. عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ إِلا إِنْسَانٍ فِي قَلْبِهِ شَحْنَاءٌ أَوْ مشرك بالله عز وجل“.


Tarjuma:

“Jab Shaban Ki Darmyani Shab (Shab E Baraat) Hoti Hai To Allah Ta’ala Aasmaan E Dunya Par Naazil Hote Hain Aur Bas Apne Bando Ki Maghfirat Farmate Hain Siwaye Uske Jo Mushrik Ho Ya Apne Bhai Se Keena (Bughz Rakhta Ho)”

Shaikh Nasir Uddin Albani Ne Isko SAHEEH Qarar Diya Hai Aur Farmaya Ke Iski SANAD Agar Che Zaeef Hai Magar Maine Is HADEES Ko Isliye SAHEEH Qarar Diya Hai Ke SAHABA IKRAAM Razi Allahu Anhum Ki Ek Jamaat Se Iski Riwayata Ki Gayi Hai Jinki Tadad Mere Nazdeek 8 Tak Pohanchti Hai.”

(KITABUS SUNNAH SAFHA 222 HADEES NO 509)

Scan:

"Jab Shaban Ki Darmyani Shab (Shab E Baraat) Hoti Hai To Allah Ta'ala Aasmaan E Dunya Par Naazil Hote Hain Aur Bas Apne Bando Ki Maghfirat Farmate Hain Siwaye Uske Jo Mushrik Ho Ya Apne Bhai Se Keena (Bughz Rakhta Ho)" Shaikh Nasir Uddin Albani Ne Isko SAHEEH Qarar Diya Hai
“Jab Shaban Ki Darmyani Shab (Shab E Baraat) Hoti Hai To Allah Ta’ala Aasmaan E Dunya Par Naazil Hote Hain Aur Bas Apne Bando Ki Maghfirat Farmate Hain Siwaye Uske Jo Mushrik Ho Ya Apne Bhai Se Keena (Bughz Rakhta Ho)”
Shaikh Nasir Uddin Albani Ne Isko SAHEEH Qarar Diya Hai

4. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ ثنا أَبُو الأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عن الربيع ابن سليمان عن الضحاك ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:

“ينزل ربنا تبار وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لأَهْلِ الأَرْضِ إِلا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ”.

حديث صحيح
Tarjuma: Hazrat Abu Moosa Ash’ari (Razi Allahu Anhu) Se Riwayat Hai Ke Allah Ke Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya:

“Allah Ta’ala Nisf Shaban Ki Raat Ko Asmaane Dunya Par Nuzool Farmate Hai Aur Har Ek Ki Maghfirat Farmate Hain Siwaye Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya Jiske Dil Me Keena (Bugz) Ho.

Shaikh Naser Uddin Albani Ne Farmaya Ke Ye HADEES SAHEEH Hai.

(KITABUS SUNNAH SAFHA 222 HADEES NO 510)

 

5. ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُهَاصِرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

“إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وجل إلى خلقه فيغفر لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَتْرُكُ أَهْلَ الضَّغَائِنِ وَأَهْلَ الحقد بحقدهم”. حديث صحيح

 

Hazrat Abu Sa’laba Razi Allahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Irshad Farmaya
” Jab Shaban Ki Darmiyani Shab (Shab E Baraat) HotiHai To Allah Ta’ala Apni Makhlooq Par Tawajjeh Farmate Hian Aur MOMINEEN Ki Maghfirat Farmadete Hian Aur BUGHZ Rakhne Walon Ke BUGHZ Ki Wajeh Se (Maghfirat Kiye Baghair) Chord Dete Hain

(KITABUS SUNNAH SAFHA 222 HADEES NO 511)

Scan 510-511:

Allah Ta’ala Nisf Shaban Ki Raat Ko Asmaane Dunya Par Nuzool Farmate Hai Aur Har Ek Ki Maghfirat Farmate Hain Siwaye Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya Jiske Dil Me Keena (Bugz) Ho
Allah Ta’ala Nisf Shaban Ki Raat Ko Asmaane Dunya Par Nuzool Farmate Hai Aur Har Ek Ki Maghfirat Farmate Hain Siwaye Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya Jiske Dil Me Keena (Bugz) Ho

6.  ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثنا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

“يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا مُشْرِكٍ أَوْ مشاحن”.

حديث صحيح

(السنة لابن  أبي عاصم، تحقیق ناصر الدين الألباني)

 

Hazrat Muaz Bin Jabal Razi Allahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Allah Ke Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya:
“ALLAH TA’ALA NISF SHABAN Ki Raat Ko Mutawajjeh Hote Hai Aur Har Ek Ki MAGHFIRAT Farmate Hain Siwaye
–>Aise Shaqs Ke Jo MUSHRIK Ho Ya
–> Jiske DIL Me KEENA(BUGHZ) Ho.
(KITABUS SUNNAH SAFHA 222 HADEES NO 512)
(Kitabus Sunnah Li Ibne Abi Aasim, Tehqeeq Nasir Uddin Albani)

Ye Chand Saheeh o Hasan Ahadees hain, agar ek bhi hoti to Amal karne ke liye kaafi tha. Hum ne ikhtesar ko madde Nazar rakhte hue in hi ahadees par iktefa kiya hai.

Allah Paak Saheeh Fikr o Amal ki taufeeq naseeb farmaye.

Aameen