Tafseel Meraj un Nabi Sallallahu alaihi wasallam

Meraj Ki Baaten pdf

Meraj Ki Baaten

Jis me Hadees o Tafseer aur Seerat ki kitabon se Meraj Shareef ke waqie ki Tafseel likhi gayi hai aur Aalam e Alawi o Aalam e Sifli ke Mushahedaat bayan kiye hain. Burraq par sawar hona, Baitul Muqaddas me Hazraat e Ambiya alaihim assalam ko Namaz padhana, Aasmano par tashreef le jana, wahan Hazraate  Ambiya Kiraam alaihim assalam se mulaqaat hona, un Hazraat ka Marhaba kehna, Hazrat Moosa alaihis salam ke baar baar tawajjeh dilane par 50 Namazon ki jagah 5 Namazen farz reh jana, sidratul Muntaha aur Al-Baitul Ma’moor ka Mulaheza farmana, Janna me daakhil hona, Dozakh ko dekhna aur degar Umoor Tafseel se likhe hain aur Waqie Meraj ke Israr o Hikam bayan kiye hain. Aakhir me Mulhideen o Munkireen ke Ishkalaat ka jawab diya hai..

Is Kitab ko Download karne ke liye Image ko click karen.Meraj ki Baaten

Meraj Ke Baaz Mushahidaat complete

Safar E Meraj Ke Baaz Mushahedaat

Meraj ke safar me Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne bhot si cheezen dekhin jo Hadees aur Shurooh e Hadees me jagah jagah muntashir hain. Imam Baihaqi rah ne DALAILUL NABUWWAT jild 2 me aur Hafez Noor uddin Haithmi rah ne Majmua Zawaid jild 1 me aur Allama Muhammad Bin Suleman Al Maghribi ne Jamul Fawaid jild 3 me aur Hafez Ibne Kaseer rah ne apni Tafseer me aur Allama Ibne Hishaam ne apni Seerat me jama kiya hai.

Aalam e Alawi me jo cheezen mulaheza farmayi, riwayaat e saabiqa me unme se bhot zikr kardi gayi hain, ab Aalam e Suflaa ke baaz mushahedaat zail me likhe jate hain.

  • Hazrat Moosa Alaihis Salam Ko Qabar Me Namaz Padhte Hue Dekhna

Hazrat Anas Razi Allahu anhu se Riwayat hai Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne bayan farmaya ke Jis Raat mujhe Sair karai gayi Mai Moosa alaihi salaam par guzra wo Apni QABAR me NAMAZ padh rahe the.

(Saheeh Muslim Jild 2 Safha 268)

  • Aise Logon Par Guzarna Jin Ke Hont Qainchiyo Se Kaate Jarahe The

Hazrat Anas razi Allahu anhu se ye bhi Riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya ke

“Jis raat mujhe Sair karai gayi us raat me, Maine kuch logo ko dekha jin ke Hont AAG ki Qainchiyon se Kaate jarahe hain, Maine Jibraeel alaihis salaam se daryaft kiya ke ye kaun log hain? Unho ne jawab diya ke ye Ap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ke Khateeb hain jo logon ko BHALAI ka hukm dete hain aur Apni Jaano ko bhool jaate hain. Aur ek Riwayat me yun hai ke Ap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ke Khateeb hain jo wo Baaten kehte hain jin par wo Khud Aamil nahi, aur Allah ki Kitab padhte hain aur Amal nahi karte”

(Mishkaatul Masabeeh Safha 438)

  • Kuch Log Apne Seenon Ko Naakhunon Se Cheel Rahe The

Hazrat Anas Razi Allahu anhu se Riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya ke Jis raat mujhe Meraj karai gayi mai aise Logon par guzra jin ke taambey ke Naakhun the wo Apne Chehron aur Seenon ko cheel rahe the, Maine kaha ke Aye  Jibrael !ye kaun log hain? Unho ne jawab diya ke wo log hain jo Logon ke Gosht Khaate the (yani unki GHEEBAT karte hain) aur unki Be Aabrui karne me pade rehte hain.

(Abu Dawood, Mishkat 429)

  • Sood Khoron ki Bad Haali:

            Hazrat Abu Hurairah Razi Allahu anhu se Riwayat hai keh Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya keh jis raat Mujhe sair karayi gayi mai aise logon par guzra jin ke pet itne bade bade the ( jaise insano ke rehne ke ) ghar hote hain un me saamp the jo baher se unke peton me Nazar aarahe the. Maine kaha keh Aye Jibraeel! Ye kaun log hain unho ne kaha ye sood khane wale hain.

(Mishkaatul Masabeeh safha 246)

  • Farishton ka Pachna lagane ke liye Takeed karna

Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu se Riwayat hai keh Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Meraj ke safar me pesh aane wali jo baaten bayan farmayin un me ek ye baat bhi thi keh Ap farishton ki jis Jamat par bhi guzre, unho ne kaha keh Ap sallallahu alaihi wasallam apni Ummat ko Hajamat yani pachna lagane ka Hukum dijye.

(Mishkatul masabeeh Safha 138 az Tirmizi o Ibne Majah)

Arab me Pachna lagane ka bhot riwaaj tha, us se zaaid Khoon aur Faasid Khoon Nikal jata hai, blood pressure ka marz jo aam hogaya hai us ka bhot acha ilaaj hai, logon ne use bilkul hi chord diya hai, Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam apne sar me aur apne Mondon ke darmiyan pachna lagwate the. (Hawala e baala)

6) Mujahideen ka Sawaab

Hazrat Abu Huraira Razi Allahu Anhu ne bayan kiya keh Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam Jibraeel Alaihis salam ke sath chale to Ap sallallahu alaihi wasallam ka ek aisi Qaum par Guzar hua keh jo ek hi din me takhm rezi (beej bona) bhi karlete hain aur ek hi din me kaat bhi lete hain aur kaatne ke baad phir waisi hi hojati hai jaise pehle thi, Ap sallallahu alaihi wasallam ne Jibraeel alaihis salam se daryaft farmaya keh ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh yeh log Allah ki raah me Jihad karne wale hain, in ki ek Neki saat sau gunaa (700 times) tak badha di jati hai aur yeh log jo kuch bhi kharch karte hain Allah Ta’ala us ka badl ata farmata hai.

7) Kuch Logon Ke Sar Patharon Se Kuchle Jaarahe The

Phir Aap ka ek aur qaum par guzar hua jin ke sar patharon se kuchle jaa rahe the, kuchle jaane ke baad phir waise hi hojate hain jaise pehle the, isi tarah silsila jari hai khatam nahi hota, Aap sallallahu alaihi wasallam ne poocha ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh ye wo log hain jo Namaz se kaahili karne wale hain, sote hue reh jate hain.

8) Zakat Na Dene Walon Ki Badhaali

Phir ek aur Qaum par guzar hua keh jin ki sharmgahon par aage aur peeche cheethrde lipte hue hain, aur Oont aur bail ki tarah charte hain, aur Zaree’ (aag ke kaante) aur Zaqqoom (Dozakh ka badtareen badboodar darakht) yani kaante daar aur Khabees darakht aur jahannam ka pathar khaa rahe hain, Aap sallallahu alaihi wasallam ne poocha ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha yeh wo log hain keh jo apne Maalon me zakat nahi dete.

9) Sadaa Hua Gosht Khaane Waale Log

          Phir Aap ka ek aisi qaum par guzar hua jin ke saamne ek handi me paka hua gosht hai aur ek handi me kachcha aur sada hua gosht rakha hai, yeh log sada hua gosht khaa rahe hain aur paka hua gosht nahi khaate, Aap sallallahu alaihi wasallam ne daryaft kiya yeh kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh ye Aap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ka woh Shakhs hai keh jis ke paas Halaal aur Tayyib Aurat maujood hai magar wo ek Zaaniyah aur Faahishah Aurat ke sath shab baashi karta hai aur Subah tak usi ke paas rehta hai aur Aap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ki woh Aurat hai jo Halal aur Tayyib Shauhar ko chord kar kisi zaani aur badkaar ke sath raat guzarti hai.

10) Lakdiyon Ka Bada Gattha Uthane Wala

Phir ek shakhs par Aap sallallahu alaihi wasallam ka guzar hua jis ke paas lakdiyon ka bhot bada ghatar hai wo use utha nahi sakta (lekin) aur ziyada badhana chahta hai, Aap sallallahu alaihi wasallam ne daryaft farmaya keh ye kaun shakhs hai? Jibraeel alaihis salam ne bataya keh yeh woh Shakhs hai jis ke paas logon ki Amanaten hain, un ki adaaigi ki taaqat nahi rakhta aur mazeed Amanaton ka bojh apne sar lene ko tayyar hai.

11) Ek Bail Ka Chote Se Suraakh Me Dakhil Hone Ki Koshish Karna

Us ke baad aise suraakh par guzar hua jo chota sa tha us me se ek bada bail nikla bail chahta hai keh jahan se nikla hai phir usi me dakhil hojaye. Aap sallallahu alaihi wasallam ne sawal farmaya keh ye kaun log hain? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh yeh woh Shakhs hai jo koi bada kalimah keh deta hai (jo Gunah ka kalimah hota hai) us par wo Naadim hota hai aur chahta hai keh us ko wapis karde phir wo uski taqat nahi rakhta.

12) Jannat Ki Khushboo

Phir Aap sallallahu alaihi wasallam ek aisi waadi par pohanche jahan khoob achi khushboo aarahi thi aur Mushk ki Khushboo thi aur aawaz bhi thi, Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: ye kya hai? Jibraeel alaihis salam ne kaha keh yeh Jannat ki aawaaz hai, wo keh rahi hai keh Aye mere Rabb! Jo log mere andar rehne wale hain wo laaiye aur apna Wa’dah poora farmayye.

13) Dozakh Ki Awaaz Sunna

Uske baad ek aur waadi par guzar hua wahaan saut e munkar yani aisi aawaz suni jo naagawar thi, Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: ye kya hai? Jibraeel alaihis salam ne jawab diya keh ye Jahannam hai, ye Allah Ta’ala ki baargaah me arz kar rahi hai keh jo log mere andar rehne wale hain un ko le aayye aur apna Wa’dah poora farmayye.

(Jamul Fawaid  Jild 3 Safha  151 Taba’ Madeena Munawwara)

14) Ek Shaitan Ka Peeche Lagna

Moatta Imam Maalik me bariwayat Yahya Bin Sayeed (mursalan) naqal kiya hai keh jis raat Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki sair karai gayi to Aap sallallahu alaihi wasallam ne Jinnaat me se ek  Ifreet ko dekha jo aag ka shola liye hue aap ka peecha kar raha tha, Aap sallallahu alaihi wasallam jab bhi (daayen baayen) iltefaat farmate wo nazar pad jata tha, Jibraeel alaihis salam ne arz kiya: kya mai apko aise kalimaat na batadoon keh un ko aap sallallahu aliahi wasallam padh lenge to is ka sho’lah bujh jayega aur ye apne muh ke bal gir padega? Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke haan batado us par jibraeel alaihis salam ne kaha ke ye kalimaat padhen.

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلاَّ طَارِقٍ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

Fawaid O Asrar Hukum Mutalliqah Waqia E Meraj Shareef

Burraq Kya Tha Aur Kaisa Tha?

Lafz Burraq, Bareeq se mushtaq hai jo safedi ke maaine me aata hai aur ek qaul ye bhi hai keh ye lafz Barq se liya gaya hai Barq Bijli ko kehte hain us ki tez raftaari to maloom hi hai, isi tez raftari ki wajeh se Burraq ka naam Burraq rakha gaya. Riwayaat e Hadees se maloom hota hai keh is Burraq par AanHazrat Sallallahu alaihi wasallam se pehle bhi Ambiya Kiraam alihumus salaatu wassalaam sawaar hote the, Imam Baihaqi rahmatullahi alaih ne “Dalailun Nabuwwat” jild 2 safha 390 me likha hai keh Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya

وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ تَرْكَبُهُ قَبْلِي

(aur Hazraat e Ambiyaa kiraam alihum assalaam mujh se pehle is burraq par sawaar hote rahe hain)

Meraj me Namazon ke Ilawa aur 2 In’aam

NAMAZON KE ILAWA DEGAR 2 IN’AAM
Meraj ki Raat me jo Namazon ka In’aam mila aur 5 Namazen padhne par 50 Namazon ka sawaab dene ka Allah Jalle Shanahu ne jo Wada farmaya uske sath ye bhi In’aam farmaya ke Surah Baqara ki Aakhri Aayaat (Aamanr Rasool se lekar Aakhir tak) Inayat farmayen aur sath hi is Qanoon ka bhi Aelaan farma diya ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ke Ummatiyo ke badey badey Gunaah Bakhsh diye jayenge jo SHIRK na karete hon (Saheeh Muslim jild 1 safha 97) matlab ye hai ke Kabeera Gunahon ki wajeh se Hamesha Azaab me na rahenge balke TAUBAH se Maaf hojayenge ya Azaab bhugat kar chutkara hojayegi. (Imam Nawawi ne farmaya)
Kaafir aur Mushrik Hamesha Dozakh me rahenge.

MERAAJ ME DEEDAR E ILAHI
Isme ikhtelaaf hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam SHAB E MERAAJ me Deedaar e Khuda wandi se Musharraf hue ya nahi aur agar Ruyat (deedar) hui to wo Ruyat Basari thi ya Qalbii thi yani Sar ki Aankho se dekha ya Dil ki Aankho se deedar kiya.
Jamhoor Sahaba aur Tabaeen ka yahi mazhab hai ke Huzoor sallallahu alaihi wasallam ne apne parwardigaar ko Sar ki aankho se dekha aur Muhaqqiqeen ke nazdeek yahi Qaul Raajeh aur Haq hai.
Hazrat Ayesha Razi Allahu anha Ru’yat ka Inkaar karti thin aur Hazrat Ibne Abbas razi Allahu anhu Ru’yat ko sabit karte the aur Maante the , Jamhoor Ulama ne isi Qaul ko Tarjeeh di hai. Allama Nawawi Rahmatullahi alaih Sharah Muslim me likhte hain. Asal is baab me Ibne Abbas razi Allahu nahu ki Hadees hai
وَالْأَصْلُ في الباب حديث بن عَبَّاسٍ حَبْرِ الْأُمَّةِ وَالْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ فِي الْمُعْضِلَاتِ وقد راجعه بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَرَاسَلَهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَآهُ وَلَا يَقْدَحُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِأَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُخْبِرْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ أَرَ ربى وانما ذكرت ما ذَكَرَتْ مُتَأَوِّلَةً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ من وراء حجاب أو يرسل رسولا ولقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وَالصَّحَابِيُّ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ حُجَّةً وَإِذَا صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ عن بن عَبَّاسٍ فِي إِثْبَاتِ الرُّؤْيَةِ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى إِثْبَاتِهَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ وَيُؤْخَذُ بِالظَّنِّ وَإِنَّمَا يُتَلَقَّى بِالسَّمَاعِ وَلَا يَسْتَجِيزُ أَحَدٌ أَنْ يَظُنَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ.(3/5)
قلت لم اجد التصريح من ابن عباس انه راي ربه تعالي بعيني رأسه وروي مسلم عنه انه رأه بقلبه وفي رواية رواه بفواده مرتين والعلم عند الله العليم.
(Allah behter jaanta hai)
Surah Najam me jo ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىaur وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى aya hai iske baare me Hazrat Ayesha Razi Allahu anha farmati hain ke Inme Jibraeel alaihis salaam ka dekhna muraad hai, Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki Khidmat me Jibraeel alaihis salaam Insaani Soorat me aaya karte the SIDRATUL MUNTAHA ke qareeb Aapne unko Asal Soorat me aur is haalat me dekha ke unke 600 parr the unho ne UFUQ ko bhar diya tha.
Hazrat Abdullah Bin Masood razi Allahu anhu bhi yahi farmate the ke
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى aur لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى se Jibraeel alaihis salaam ka Qareeb hona aur dekhna Muraad hai.
(Saheeh Muslim Jild 1, Safha 97, 98)

Burraaq Par Sawaar Hokar Baitul Muqaddas Ka Safar Karna Aur Wahan Hazraat Ambiya Ikraam Alaihumas Salaatu Wassalaam Ki Imamat Karna

Burraaq Par Sawaar Hokar Baitul Muqaddas Ka Safar Karna Aur Wahan Hazraat Ambiya Ikraam Alaihumas Salaatu Wassalaam Ki Imamat Karna

 

Saheeh Muslim me Hazrat Anas Bin Maalik razi Allahu anhu se Riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya ke mere paas ek BURRAAQ  laya gaya jo Lambaa safaid rang ka chau paya tha , uska  Qad(height) gadhey se bada aur Khachchar se chota tha wo Apna Qadam wahan rakhta tha jahan tak uski nazar padti thi ,mai us par sawaar hua yahan tak ke Mai Baitul Muqaddas tak pohanch gaya , Maine wahan Burraaq ko us halqey se bandh diya , jisse Hazraat e Ambiya kiraam alaihumus salaam baandha karte the, phir mai Masjid me Daakhil hua aur usme 2 Rakaaten padhin phir mai Masjid se bahar aaya to Jibraeel alaihis salam mere paas ek bartan me SHARAAB aur ek Bartan me DOODH lekar aaye , Maine Doodh ko leliya, is par Jibraeel alaihis salaam ne kaha ke Aapne FITRAT ko ikhtyar kar liya phir hame Aasmaan ki taraf lejaya gaya ,

 pehle aasmaan me Hazrat Aadam Alaihis salaam aur

Doosre Aasamaan par Hazrat Eisa aur Yahya Alaihumas salaam

Teesre Aasman par Hazrat Yousuf alaihis salaam aur

Chauthe Aasmaan par Hazrat Idrees alaihis salaam aur

Paanchwe Aasman par Hazrat Haroon alaihis salaam aur

Chatey Aasmaan par Hazrat Moosa alaihis salaam se mulaqaat hui aur sab ne MARHABAA kaha aur

Sathwey Aasmaan me Hazrat Ibraheem alihis salaatun was salaam se mulaqaat hui,

Unke baare me Apne bataya ke wo AL BAITUL MA’MOOR se tek lagaye hue tashreef farmaa the aur ye bhi bataya ke AL BAITUL MAMOOR me rozana 70000 Farishte daakhil hote hain jo dubara usme laut kar nahi aatey. Phir mujhe SIDRATUL MUNTAHA tak lejaya gaya, achanak dekhta hu ki uske pattey itne Badey badey hain jaise HAATHI ke Kaan hon aur uske phal (fruits) itne badey badey hain jaise Matkey hon, jab SIDRATUL MUNTAHA ko Allah ke Hukum se dhankne wali cheezon ne dhank liya to uska haal badal gaya, Allah ki kisi bhi makhlooq me itni Taaqat nahi ke uske Husn ko bayan karsakey. Us waqt Mujh par Allah Ta’ala ne un cheezon ki WAHII farmayi jinki WAHII us waqt Farmana tha aur mujhe par Raat Din me Rozana 50 Namazen padhna FARZ kiya gaya mai Waapis utra aur Moosa alaihis salaam par Guzar hua to unho ne daryaaft kiya : Apke RABB ne apki Ummat par kya FARZ kiya? Maine kaha 50 Namazen farz farmayi hain. Unho ne kaha ke Waapis jayye apne RABB se takhfeef ka sawal kijye kyun ke Apki UMMAT iski Taaqat nahi rakh sakti, Mai BANI ISRAEEL ko aazmaa chukka hun. Ap ne farmaya mai Apne RABB ki taraf Waapas Lauta aur arz kiya Aye Mere RABB! Meri UMMAT par Takhfeef farmadijye, chunanche 5 Namazen kam farmadin, Mai Moosa Alaihis salaam ke paas wapas aaya aur maine bataya ke 5 Namazen kam kardi gayi hain, unho ne kaha ke Apki Ummat iski Taaqat nahi rakh sakti Aap apne RABB se Rujoo kijye aur takhfeef  ka sawaal kijye , Apne farmaya ke Mai baar baar wapas hota raha(kabhi Moosa alaihis salaam ke paas aata kabhi Baargaah e Ilahi me haazri deta) yahan tak ke 5 Namazen reh gayee, Allah Ta’ala ne farmaya ke Aye Muhammad S.A.W ! ye Rozana din Raat me 5 Namazen hain, har Namaz ke  badle 10 Namazon ka sawab milega, lihaza ye (sawab me) 50 Namazen hi hain, jo shakhs kisi Neki ka Irada karega phir usey na karega to uske liye ( Mahez Irade ki wajeh se) ek neki likh di jayegi aur jis shakhs ne Irada karne ke baad amal bhi kar liya to uske liye 10 Nekiyaan likh di jayegi aur jis shakhs ne Kisi Burai ka Irada kiya aur us par Amal na kiya to kuch bhi na likha jayega aur agar apne iradey ke mutabiq Amal kar liya to ek Gunah hi likha jayega. Apne farmaya ke mai neeche wapas aaya aur Moosa alaihis salaam tak pohancha aur unhe baat batadi to unho ne kaha ke Waapas jaao apne RABB se takhfeef ka sawaal karo, Maine kaha ke mai baar baar apne RABB ki baargaah me Muraja’at karta raha hu yahan tak ke Ab mujhe SHARAM aagayi.

(SAHEEH MUSLIM JILD 1 SAFHA 91)

 

Saheeh Muslim safha 96 Jild 1 me Ba Riwayat Abu Huraira Razi Allahu anhu ke ye bhi hai ke Maine apne ap ko Hazraat e Ambya Kiraam alihumus salaatun wassalaam ki jamat me dekha isi isnaa me Namaz ka waqt hogaya to maine unki Imamat ki jab mai Namaz se faarigh hua to kisi ne kehne wale ne kaha ke Aye Muhammad (sallallahu alaihi wasallam)! Ye DOZAKH ka DAAROGHA hai isko SALAAM kijye mai us ki taraf Mutawajjah hua to use khud Salaam kar liya (ye BAITUL MUQADDAS me IMAMAT Farmana, Aasmaano par tashreef lejane se pehle ka waqia hai).

Hafiz Ibne Kaseer Rahmatullahi alaih ne apni Tafseer safha 6 jild 3 me Hazrat Anas Bin Maalik razi Allahu anhu ki Riwayat jo ba hawala ibne Abi Haatim naqal ki hai usme yun hai (abhi Baitul Muqaddas hi me the) ke bhot se log jama hogaye ek Azaan dene wale ne Azaan di, uske baad hum safen bana kar khade hogaye. Intezaar me the ke Kaun Imaam banega, Jibraeel alaihis salaam ne mera haath pakad kar aagey badha diya, aur maine Haazireen ko Namaz padhadi jab mai Namaz se Faarigh hua to Jibraeel alaihis salam ne kaha: Aye Muhammad (sallallahu alaihi wasallam)! Ap jaante hain ke Apke peeche kin Hazraat ne Namaz padhi hai maine kaha ke nahi (Jin Hazraat e Ambiya alaihumus salaam se pehle Mulaqaat hochuki thi unke ilawa bhi bhot se Hazraat ne apki Iqteda me Namaz padhi thi aur sab se Ta’aaruf nahi hua tha is liye yun farma diya ke mai in sab ki nahi jaanta) Hazrat Jibraeel alaihis salaam ne kaha ke Jitne bhi Nabi Allah Ta’ala ne Mab’oos farmaye hain un sab ne Apke peeche Namaz padhi hai (iske baad Aasmano par jaane ka tazkira hai)

(Majmua Zawaid jild 1 safha 74)