Meraj Shareef ka waqia Software

Bismillahir Rahmaanir Raheem

Meraj Shareef ka waqia taqreeban 25 SahabaIkraam razi Allahu anhum se marwi hai jinme Hazrat Anas Bin Maalik, Hazrat Abu Zar Ghifaari, Hazrat Maalik Bin Sa’sa’ , Hazrat Bureeda , Hazrat Jabir Bin Abdullah, Hazrat Abu Sayeed Khudri , Hazrat Shaddad Bin Aos , Hazrat Ibne Abbas, Hazrat Abdullah Bin Masood, Hazrat Abu Huraira , Hazrat Umme Haani Razi Allahu anhum bhi hain. Meraj Shareef ke waqie ke Tamam pehlu is software me hai . image ko click kar ke

ZIP file download karlen.

jazakAllah Khair

Meraj ki Baaten

Waqia e Meraj aur Mulhideen ke aetrazaat ka rad

Riwayaat e Hadees se Maloom hota hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko Allah Ta’ala ne bedari me Rooh aur jism ke sath Meraj karayi, Ahlus Sunnat Wal Jamaat ka yahi mazhab hai. Ek hi raat me Aap sallallahu alaihi wasallam Makkah Muazzamah se rawana hokar Baitul Muqaddas me pohanche, wahan Hazraat e Ambiya alaihim assalam ki Imamat ki, phir wahan se aasmano par tashreef legaye, wahan Hazraat e Ambiya alaihim assalam se mulaqaaten huin, Sidratul Muntehaa ko dekha, Baitul Ma’moor ko mulahezah farmaya, aisi jagah par pohanche jahan Qalmon ke likhne ki aawaazen aarahi thiin, Aalam e Baala me 50 Namazen Farz ki gayiin , phir Hazrat Moosa alaihis salam ke baar baar tawajjeh dilane par aur Khaaliq e kaainaat jalla majiduh ki baargah me baar baar darkhast pesh karne par 5 Namazon ki farziyyat reh gayi aur Allah Ta’ala ne 5 Namazen padhne par hi 50 Namazon ke sawab ka Aelan farmadiya, phir usi raat me Aasmano se Nuzool farmaya aur wapis Makkah Muazzamah tashreef le aaye, raaste me Quraish ka ek Qafilah mila, jab subah ko Quraish ke samne raat ka waqia bayan kiya to wo takzeeb karne lage lekin jab Aapne Baitul Muqaddas ke bare me un ke sawalaat ke shaafi Jawabaat de diye aur jis Qaafile se Mulaqaat hui thi wo bhi pohanch gaya aur Aap sallallahu alaihi wasallam ne us ke baare me jo kuch bataya tha wo sab ke saamne saheeh sabit hogaya to Quraish ka muh band  hogaya aur aage kuch na keh sake.

Lekin ab daur e Haazir ke mulhideen Waqia e Meraj ko maanne me ta’ammul karte hain aur baaz jaahil bilkul jhutlaa dete hain aur kuch log yun keh dete hain ke Khwab ka waqia hai, yeh log ye nahi sochte agar ye khwab ka waqia hota to Mushrikeen e Makkah is ka inkaar kyun karte? Aur yun kyu kehte keh Baitul Muqaddas tak ek maah (month) ki masaafat(distance) kaise tai karli? Aur phir unhe Baitul Muqaddas ki nishaniyaan daryaft karne ki kya zaroorat thi? Suratul Israa ke Shuroo me jo سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ   farmaya hai , is me lafz بِعَبْدِهِ   se saaf zaahir hai ke Aap Rooh aur Jism dono ke sath tashreef le gaye neez Asraa jo saraa yasrii (mo’tallaam) se baab if’aal se maazi ka segha hai ye bhi raat ke safar karne par dalalat karta hai, Khwab me koi kahin chala jaye us ko Saraa aur israa se tabeer nahi kiya jata, lekin jinhe manna nahi hai wo Aayat e Quraaniyan aur Ahadees e Saheehah ka inkar karne me zara nahi jhijhakte, هداهم الله تعالى.

Munkireen ki jahilana baton me se ek baat ye hai ke Zameen se oopar jaane me itni masafat ke baad hawa maujood nahi hai aur Fulaan Fulaan kurah se guzarna laazim hai aur insan baghair hawa ke zinda nahi reh sakta, aur fulaan kurah se zinda nahi guzar sakta, ye sab Jahilana baaten hain , awwal to in baton ka yaqeen kya hai jis ka ye dawa karte hain,—————————————- aur agar unki koi baat saheeh bhi ho to Allah Ta’ala ko poori poori Qudrat hai ke apne jis bande ko jis kurah se chahe ba salaamat guzarde aur baghair hawa ke bhi zinda rakhe , hawa aur saans lene ko bhi to usi ne zindagi ka zarya banaya hai, agar wo insan ki takhleeq ki ibteda hi se baghair hawa aur saans ke zinda rakhta to use is par bhi Qudrat thi aur kya saktah ka mareez baghair saans ke zinda nahi rehta? Kya Habas e Damm karne wale saans liye baghair ghanto nahi jeete?

Baaz Jaahil to aasmano ke wujood ke hi munkir hain, un ke inkar ki bunyaad sirf Adm e ilm hai إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (yunus 66) kisi cheez ka na jaanna is amar ki daleel nahi hai ke us ka wujood hi na ho mahez atkalon se Allah Ta’ala ki kitab jhutlate hain. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(Surah Taubah 30)

Falsafa e Qadeemah ho ya Jadeedah is se talluq rakhne walon ki baton ka koi aetebar nahi , Khaaliq e Kainaat Jalla Majidahu ne apni kitab me 7 Aasmano ki takhleeq ka tazkirah farmaya, lekin Ashaab e falsafa Qadeemah kehte the keh 9 aasmaan hain aur ab jab naya falsafa aaya to ek aasman ka wujood bhi tasleem nahi karte. Ab batao in atkal lagane walon ki baat theek hai ya Khaaliq e Kainaat Jalla Majidahu ka farmaan Saheeh hai?

Surah Mulk me farmaya: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ(Al Mulk 14) (kya wo nahi janta jis ne paida farmaya aur wo lateef khabeer hai).

Falsafa e Qadeemah wale aasman ka wujood to maante the lekin sath hi kehte ke aasmano me Kharq o iltiyaam nahi hosakta, yani aasman phat nahi sakta ye bhi unki atkal pachchoo wali baat thi kabhi na gaye, na jakar dekha, Zameen par baithe baithe sab kuch khud hi tai karliya. Jis Zaat e paak ne aasman Zameen paida farmaye us ne to aasmano ke darwaze bhi banaye. Surah A’raaf me farmaya: لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ(Al-Araaf 40) aur Surah Naba me farmaya وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا(naba 19) aur aasman ke phatne ka bhi zikr farmaya, jis ka Qayamat ke din zuhoor hoga: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ(Anshiqaq 1) aur وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ(alhaaqqah 16) me tazkirah farmaya hai, lihaza un logon ki baat bilkul jhoot hai jinho ne yun kaha Aasman me Kharq o iltiyaam nahi hosakta.

Kuch logon ko ye ishkaal tha aur baaz mulhidon ko mumkin hai ab bhi ishkaal ho ke ek raat me itna bada safar kaise hosakta hai? Kabhi pehle zamane me koi shakhs is tarah ki baat karta to uski kuch wajeh bhi thi ke tez raftaar sawariyaan maujood na thiin aur ab jo naye aalaat ijaad hogaye un ka wujood na tha, ab to Jiddah se hawai jahaz ghanta dedh ghanta me dimishq pohanch jata hai agar isi hisab ko dekha jaye to baitul muqaddas aane jaane sirf do teen(2-3) ghante  kharch hosakte hain, aur raat ke baaqi ghante aasmano par pohanchne aur wahan mushahidaat farmane aur wahan se wapis aane ke liye tasleem karliye jaayen to us me koi bu’d nahi hai, ab to ek raat me lambi masafat qata’ karne ka ishkaal khatm hogaya aur ye bhi maloom hai keh Allah Ta’ala ki Qudrat khatm nahi hui, Allah Ta’ala chahe to jo tez raftaar sawariyaan hain unhen mazeed dar mazeed tez raftari ata farmade aur nayii sawariyaan paida farmade, jo maujooda sawariyon se tez tar hon, Surah Nahal me jo sawariyon ka tazkirah farmane ke baad : وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (Nahal 8) farmaya hai us me maujoodah sawariyon aur un sab sawariyon ki taraf isharah hai jo Qayamat tak wujood me aayengi, ab to aise tayyare tayyar hochuke hain jo aawaaz ki raftaar se bhi ziadah jaldi pohanchne wale hain, aur abhi mazeed tez raftaar sawariyaan banana ki koshishen jaari hain, yahi log jo safar  e meraj ke munkir hain ya us ke wuqoo’ me mutaraddid hain khud hi batayen ke raat din ke aage peeche aane me (unke khayal me) zameen jo apni Mehwar par ghoomti hai chaubees (24)ghante me kitni masafat tai kar leti hai? Aur ye bhi batayen ke Aaftab jo zameen ke kurah se karodon meel(miles) door hai kiran zaahir hote hi kitne second me us ki raushni zameen par pohanch jati hai? Aur ye bhi batayen ke jab chand par gaye the to kitni masafat kitne waqt me tai kit hi? Yeh sab kuch nazron ke samne hai phir waqie meraj me taraddud kyun?

Sahib e Meraj sallallahu alaihi wasallam jis Burraq par tashreef le gaye the us ke baare me yun farmaya hai ke wo Hadde Nazar par apna agla qadam rakhta tha, lekin ye baat ibhaam me hai keh us ki nazar kahan tak pohanchti thi, agar sau meel (100 miles) padti hai to  Makkah Muazzamah se Baitul Muqaddas tak sirf 7 minute ki masafat banti hai. Is tarah Baitul Muqaddas tak aane jaane me kul 15 hi minute kharch hone ka hisab banta hai aur baaqi poori raat aalam e baala ki sair ke liye bach gayi.

Aj kal Jiddah se Dimishq tak hawai jahaz se ek dedh ghante ka rasta hai. Agar isi ke mutabiq ghaur kiya jaye to 2-3 ghante baitul muqaddas aane jaane ke liye aur baaqi poori raat aalam e baala ki sair ke liye tasleem karne se koi cheez maane’ nahi hai. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ(Momin 13)

Momin ka tareeqah ye hai ke Allah Ta’ala shanahu aur uske Rasool sallallahu alaihi wasallam ki baat sune aur tasdeeq kare. والمرتابون هم الهالكون.

Namaz ka Martaba e Azeemah

Namaz ka Martaba e Azeemah

Namaz Allah Ta’ala ka bhot bada In’aam hai , degar Ibadaat isi sar Zameen par rehte hue farz ki gayiin lekin Namaz Aalam e Baala me farz ki gayi , Allah Ta’ala Shanahu ne apne Habeeb sallallahu alaihi wasallam ko Aalam e Baala ki sair karai, aur wahan 50 phir 5 Namazen Ata ki gayiin aur sawab 50 hi ka rakha gaya. Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam Hazrat Moosa alaihis salam ke tawajjeh dilane par baar baar baargaah e Ilahi me Haazir hokar Namazon ki takhfeef ke liye darkhast karte rahe aur darkhast qabool hote rahe, Aalam e Baala me baar baar Aapki haziri hoti rahi.

Wahan Aanhazrat sallallahu alaihi wasallam ki Munajaat hui phir is dunya me Aap sallallahu alaihi wasallam ke Sahaba razi Allahu anhum ki aur Sahaba razi Allahu anhum ke baad poori Ummat ki Munajaat hoti rahi aur taa Qayamat ye munajaat hoti rahegi In shaa Allahu Ta’ala.

Chunkeh ye Allah Ta’ala Shanahu ke darbar ki haaziri hai is liye is ke wo aadab hai jo doosri ibadaat ke liye laazim nahi kiye gaye, Ba wazoo hona, kapdon ka paak hona, Namaz ki jagah ka paak hona, Qible rukh hona, adab ke sath haath baandh kar khada hona, Allah ka Kalam padhna, Ruku karna, sajda karna ye wo cheezen hain jo majmooi haisiyat se kisi doosri ibadat me mashroot nahi hain (go in me se baaz Ahkaam baaz degar ibadaat se bhi  mutalliq hain) phir Namazi har 2 rakat ke baad Tashahhud padhta hai jo Attahiyyatu lillahi se shuroo hota hai, Baaz Shurrahe Hadees ne farmaya hai keh Tashahhud me unhi alfaaz ka I’aada hai jo Shab e Meraj me ada kiye gaye the, Haaziri ke waqt Aanhazrat sarwar e aalam sallallahu alaihi wasallam ne Tahiyyah pesh karte hue arz kiya: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُus ke jawab me Allah Ta’ala Shanuhu ki taraf se jawab mila: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُye sun kar Aap sallallahu alaihi wasallam ne arz kiya: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ , Hazrat Jibraeel alaihis salam ne fauran Tauheed o Risalat ki gawahi di aur أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُKe kalimaat ada kiye.

(Taleeq Abu Dawood Fakhrul Hasan Gangohi rah.)

Namaz chunkeh darbar e Ilahi ki Haazri hai , is liye poori tawajjeh ke sath Namaz padhne ki taleem di gayi, Sutrah samne rakhne ki hidayat farmayi taakeh diljam’ii rahe, idhar udhar dekhne se mana farmaya hai, Namaz padhte hue Tashbeek yani Ungliyon me Ungliyan daalne ki mumaniat farmayi hai. Khaane ka taqaza hote hue aur peshab paakhane ka taqaza hote hue Namaz padhne se mana farmaya hai kyun ke ye cheezen tawajjeh hatane wali hain in ki wajeh se Khushoo Khuzoo’ baqi nahi rehta jo darbar ki haazri ki shan ke khilaf hai.

Hazrat Abu Zar razi Allahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya ke jab Bandah Namaz me ho to barabar Allah Ta’ala ki tawajjeh us ki taraf rehti hai, jab tak ke banda Khud apni tawajjeh na hatale, jab bandah tawajjeh hata leta hai to Allah Ta’ala ki bhi tawajjeh nahi rehti. Hazrat Abu Zarr razi Allahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya: agar tum me se koi Shakhs Namaz ke liye Khada ho to kankariyon ko na chooay kyun ke us ki taraf Rehmat mutawajjeh hoti hai.

(Mishkatul Masabeeh safha 91)

Sone ke Tasht me ZamZam se Qalb e Athar dhoya jana

Sone ke Tasht me ZamZam se Qalb e Athar dhoya jana

Waqie Meraj jin Ahadees me bayan kiya gaya hai un me ye bhi hai ke Aap sallallahu alaihi wasallam ka Seena Mubarak chaak kiya gaya, aur Qalb e Athar ko Nikal kar ZamZam ke paani se dhokar wapis apni jagah rakh diya gaya, phir usi tarah durust kar diya gaya jaisa pehle tha, aaj ki dunya me jabke surgery aam ho chuki hai is me koi ishkaal nahi hai aur ZamZam ke paani se jo dhoya gaya is se ZamZam ke paani ki fazeelat wazeh taur par maloom hui, riwayaat me ye bhi hai ke Aap sallallahu alaihi wasallam ke Qalb e Athar ko sone ke tasht me dhoya gaya tha aur ye bartan Jannat se laaya gaya tha kyun ke ye bartan Jannat se aaya tha aur istemal karne wala Farishta tha aur us waqt tak Ahkaam Nazil bhi nahi hue the,(Sone ki Hurmat Madeene Munawwara me hui) is liye is se Ummat ke liye Sone ke bartan istemal karne ka jawaz sabit nahi kiya jasakta aur Iman O Hikmat se bharne ka ye matlab hai ke is se aap ki Quwwat e Imaniya me aur Qalb Mubarak ke hikmat se labrez hone me aur ziayadh taraqqi hogayi aur Aalam e Baalaa me jane ki Quwwat paida hogayi.

Hazrat Ibrahim Alaihis salam ne Namaz Kam karane ki targheeb kyun nahi di?

Hazrat Ibrahim Alaihis salam ne Namaz Kam karane ki targheeb kyun nahi di?

Ek ishkaal ye paida hota hai ke Hazrat Ibrahim alaihis salam ne Namazon ki takhfeef ka sawal karne ki taraf kyun tawajjeh nahi dilai? Hazraate Akaabir ne is ke baare me farmaya hai ke Hazrat Ibrahim alaihis salaato wassalam Khaleel hain, Maqaam e Khullat ka taqaaza tasleem o raza hai, jo hukm hua maan liya, aage sochna kuch nahi, aur Hazrat Moosa alaihis salaato wassalam Kaleem hain, Maqaam e Takallum Maqaam e naaz hai aur mojib e inbisaat hai, jo kaleem Jur’at kar sakta hai doosra nahi karsakta, phir ek baat ye bhi haik ke Hazrat Ibrahim alaihis salatu wassalam ko Ahl e Shirk o Kufr se ziadah wasta pada tha , un hi logon se bahes o munazare me Umar Mubarak sarf hui, Ap ke Itteba aur Ummat ijabat ke afraad ziada nahi hui aur jo log Aap par Iman laaye the wo Sache farmabardaar the, Nafarmano aur fasiqo ke rang dhang bachashm  khud na dekhe the jaise Hazrat Moosa alaihis salatu wassalam ka zahen takhfeef karane ki taraf chala gaya aur tajurbe ka izhaar karte hue farmaya, فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم (Muslim Shareef) yani mai Bani Israil ko aazma chukka hun aur isi tajurbeh ki bunyaad par kehta hunkeitni Namazen padhna Aap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ke liye dushwar hoga.

Hazrat Ibrahim khaleelullah (alaihis salatu wassalam) bhi Ummat e Muhammadiya (ala sahibahas salaatu wat tahiyyah) ki khair khwahi se ghafil na the magar unho ne takseer e Hasanaat ko pesh e nazar rakha jis ki wajeh se 50 Namazon ki farziyyat ki khabr sun kar dil baagh baagh hogaya aur khushi ki inteha na rahi, jab ye khabar mili ke Ka’bah Shareef banate waqt mai ne رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْke zarye jis ummat ke liyeDua ki thi , wo Aaj nawazi jaa rahi hai aur use Raat din me 50 martabah baargaah e khudawandi me haazri ka sharf diya jaraha hai , phir bhala wo takhfeef e salat ka mashorah kyun dete? Kyun ke wo takseer e hasanaat ki taraf mutawajjeh the , is liye unho ne Ummat e Muhammadiya ko ek paigham bheja Hazrat Abdullah Ibne Masood razi Allahu anhu se riwayat hai ke jis raat mujhe sair karayi gayi  Hazrat Ibrahim Alaihis salam se mulaqaat hui , unho ne farmaya ke Aye Muhammad (sallallahu alaihi wasallam)! Meri taraf se apni Ummat ko salaam keh dena aur unhe bata dena keh bilashubah Jannat ki achi mitti hai, Meetha paani hai aur wo chatyal maidan hai aur uske paude ye hain,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

(Mishkatul Masabeeh safha 202 az Tirmizi)

Yeh jo farmaya ke Jannat chatyal maidan hai uska matlab ye hai ke agarche is me sab kuch hai, lekin usi ke liye to hai jo dunya me aise kaam kar ke jayega jin ke zarye Jannat me dakhilah hosake, Jannat apni mehnat se milegi aur us ko is tarah samajh liya jaise koi bhot achi zameen ho, mitti bhi umdah ho, paani bhi meetha ho, jab koi shakhs is me darakht lagayega aur us umdah paani se senchai karega to us ka phal paalega, lihaza dunya me Nek aamal karte raho, Allah Ka Zikr karo , سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ  padha karo, inko padhoge to yahan Jannat me in ke iwaz darakht paaloge,  isi liye ek hadees me farmaya hai keh jis neسُبْحَانَ اللَّهِ  العظيم وبحمدهkaha us ke liye Jannat me ek darakht laga diya jayega.

(Mishkatul Masabeeh safha 201 az Tirmizi)