Provident fund vs Akhirat Fund

Provident fund vs Akhirat Fund

akhirat fund

Assalamu alaikum.
Har Employee ki salary se PF deduct hota hai aur taqreeban 12% tak PF deduct hota hai.
aur mere Ilm ke mutabiq ye retirement ke waqt us shakhs ko wapas milta hai.
Ab provident fund chunke return me milne wala hai isliye ye deduction Nafs par baar nahi guzarta.

Ye to rahi baat provident fund ki thoda sikke ka doosra rukh dekhen aur Khud ka muhaseba karen.

Agar isi tarah Hum ek Fund khud se nikalen aur hamari salary ka 5-10 % Mohtajon ke liye nikalen, bewaon ke liye nikalen yateemon ke liye nikale.
aur khud tehqeeq kar ke mohtajon tak ye paisa pohanchaye to ye hamara Akhirat ka Fund hoga.
Allah Ta’ala Quran e Kareem me farmate hain
==>”Misaal Unlogon ki Jo Allah ke Rasate me Kharch karte hain aisi hai jaise ek Daana ho Usne Ugayin 7 Baaliyan, Har Baal me 100 Daane aur Allah Chand dar cahnd kardeta hai(double) jiske liye chahe aur Allah Ta’ala wus’at wala ilm wala hai.”
(Surah Baqarah: 261)

==>”Aye Imaan walo darte raho Allah se aur Chahye ke dekh le har shakhs kya Bhejta hai kal ke waste aur darte raho Allah se aur Allah ko khabr hai jo tum karte ho.”
(Surah Hashr 59: Ayat 18)
Ek Hadees-e-Paak maine Mariful Quran me padhi thi jiska mafhoom hai
“ke Maal to wahi hai jo Allah ke raste me kharch kiya jaye, jo maal Kamaa kar bacha kar rakha wo to Warison ka hai.”
Bhot si ahadees-e-shareefa me ye mazmoon aaya hai. jo chahe Surah Baqarah ki Ayat No 261 ki tafaseer padhlen aur khud ka Muhasebah karen ke hum Kitne bade Returs se Mehroom horahe hain.

To hum thoda apne PF par ghaur kar ek aur fund nikalen aur Use Apne Akhirat ke fund me jama kare jis se Dunya bhi sanwar jayegi aur Aakhirat bhi.

Isi tarah Bhot se hamare Muslim/Non Muslim Bhaion aur Behno ki madad hojayegi aur Unki Duaen bhi mil jayegi.

Allah Ta’ala Mujhe aur Apko Aakhirat Ke Fund me Ikhlaas ke sath jama karne ki taufeeq naseeb farmaye.