Kya Hazrat Omer Razi Allahu anhu ne 8 Rak’at Taraweeh ka Hukm diya tha?

(firqe) Ahle Hadees ka doosra dawa ye hai ke Hazrat Umar Razi Allahu anhu ne bhi 11 hi ka hukum diya tha, is dawey ki daleel Ahle Hadees ke paas bajaz Saaib Bin Yazzeed ke ek Asar ke aur kuch nahi ha i, Saaib Bin Yazeed ka ye asar Mo’atta Imam Maalik aur Qiyaamul lail me Manqool hai .

Saaib ke is bayan ke Naaqil Muhammad Bin Yousuf hain aur Muhammad bin Yousuf ke 5 Shaagird hain aur paancho ke bayan baham Mukhtalif hain jaisa k bataya jarahah hai.
Saaib Bin yazeed
Muhamamd Bin Yousuf
1. Imam Malik Hazrat Umar razi Allahu nahu ne Ubai Bin Ka’b aur Tameem Daari ko Hukum diya ke wo logon ko 11 Rakaten padhayen(kya amal hua uska koi zikr nahi)
2. Yahya Qattan Hazrat Umar razi Allahu nahu ne Ubai aur Tameem par logon ko jama kiya pas wo Dono 11 Rakaten padhte the(isme Hazrat Umar ke hukum ka zikr nahi)
3. Abdul Aziz Bin Muhammad , Hum Hazrat Umar razi Allahu nahu ke zamane 11 Rakaten padhte the (isme na hukum ka zikr hai na Ubai aur Tameem raz ka)
4. Ibne Ishaaq , Hum Hazrat Umar razi Allahu nahu me bamaahe Ramazan 13Rakaten padhte the(isme bhi hukum aur Ubai aur Tameem raz ka zikr nahi aur 11 ke bajaye 13 ka zikr hai)

5. Abdur Razaq ke sheikh Dawood Bin Qais,Hazrat Umar razi Allahu nahu ne 21 Rakat ka hukum diya (isme 11 ke bajaye 21 ka zikr hai)

Pas Usool e Hadees ki roo se ye Riwayat Muztarib hai, aur is haalat me jab tak ke kisi ek Tareeq ko usool ke mutabiq Tarjeeh na di jaye ya tamam TURUQ me tatbeeq na di jaye us waqt tak is Riwayat ko kisi mudda’aa ke suboot me pesh karna Durust nahi hai.
Qudamaye muhaqqiqeen ne dono Soorten ikhtyar ki hain chunanche Ibne Abdul Barr Maaliki mutawaffi 463 hijri ne 11 aur 21 me 21 ko Saheeh qarar diya hai aur 11 ko raawi ka wahem bataya hai aur isi ke sath tatbeeq ki ye soorat likhi hai ke pehle 11 ka hukum raha ho phir Qayaam me takhfeef ke liye 11 ke bajaye 21 rakaten kardi gayi hon(TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 74) aur ZARQAANI Maaliki ne isi tatbeeq ko Tarjeeh di hai aurkaha hai ke BAIHAQI ne bhi Mukhtalif riwayaton ko isi tarah jama kiya hai(TOHFATUL AKHYAAR safha 191, ZARQAANI SHARAH MO’ATTA jild 1 safha 215)
Aur kuch shubah nahi ke Tarjeeh se jam na lene ki soorat me tatbeeq ki yahi soorat mutayyin hai is liye ke ye jo kuch Ikhtelaaf hai, Saaib ke shaagird Muhammad Bin Yousuf ki Riwayat hai, Saaib ke ek Shagird Yazeed Bin Khusaifa hain unki Riwayat me koi ikhtelaaf nahi hai, Yazeed ke kul Shagird bilaa ikhtelaaf Saaib ka Ye bayan naqal karte hain ke Hum Hazrat Umar ke zamane me 20 rakaten padha karte the, ab ya to Yazeed bin Khusaifa ki Riwayat ke muqabale me Muuhammad Bin Yousuf ki Riwayat ko naqaabil e Wusooq qarar diya jaye is liye ke Yazeed ke Shagirdo ke Bayan me ikhtelaaf nahi hai aur Muhammad Bin Yousuf ke shagirdo ke bayan me baham Ikhtelaaf hai, ya phir Muhammad bIn Yousuf ki Riwayat ke us tareeq ko qaabil e aetemaad samjha jaye jo Yazeed ki Riwayat ke sath Muttafiq hosakta ho yani 21 wala Tareeq aur ye bhi nahi to phir Muhammad Bin Yousuf ke tamam tareeq me is tarah Tatveeq di jaye ke wo Yazeed ki Riwayat se na takrayen jaisa ke Ibne Abdul Barr aur Zarqaani waghaira ne kiya hai.
Baherhaal Sunan Sayeed Bin Mansoor ki Riwayat Tarjeeh ya tatbeeq ke baghair Qaabil Aetemaad nahi hai aur Tarjeeh o tatbeeq ke baad Hamare Daawey par use koi asar nahi pad sakta is liye ke Tarjeeh ke baad 11 ka saboot hi nahi hoga aur tatbeeq ke baad ye sabit hoga ke Ahde faarooqi me ibteda’an chand roz is par amal hua, uske baad AHde farooqi hi me is par amal mauqoof hogaya aur jab se mauqoof hua us waqt se terhwi safi ke awaakhir tak phir kabhi is par amal daraamad nahi hua, yahi wajeh ahi ke Shaikhul Islaam Ibne Taimia rah ne jahan Hazrat Umar ke Taraweeh Qaayam karne aur baad me is par amal daraamad ka zikr kiya hai to us ahad me ya uske baad 11 ka zikr bhoolen se bhi nahi kiya hai. Farmate hain
“pas Hazrat Umar Razi Allahu anhu ne unko Ubai Raz par jama kiya to wi un log ko 20 Rakat padhaya karte the aur teen Rakat WITR padhte the aur jitni Rakaten ziada hogaya thi unke lihaaz se Qiraat me takhfeef karte the is liye ke Rakaton ke Lambe karne se ye Muqtadiyo par aasaan hai. Phir ek Giroh Salaf ka 40 Rakat Taraweeh aur 3 Witr Rakat padhta tha, aur Doosre kuch log 36 Taraweeh aur 3 Wirt padhte the aur ye sab acha aur khush gawaar hai.”
Ahde farooqi se lekar hazaar barah sau saal tak Ummat ke Ulama o Fuqahaa aur Aamae Muslimeen ke aise wasee’ paimaane par Amal daraamad ko (firqe)Ahle Hadees koi ahmiyat na den to unki naa waqfiyat hai warna Haqeeqat me wo kasli khuri aur Bilkul Saheeh Sanad Riwayat se kahin badh kar Mustahkam aur Qaabil e Wusooq daleel hai.
Hazrat Abdullah Bin Mubarak rah jinki Imamat aur Ilmi Jalalat Musallam aur Muttfaq alaih hai, farmate hain:
“Ek taraf kisi baat par Logon ka ittefaaq ho aur doosri taraf koi Riwayat jo basilsila Sufyan az Mansoor az Ibrahim az Alqama az Ibne Masood marwi ho to bawajood ye ke ye silsila Dunya ki sab se SAHEEH SANADO me shumaar hota hai (phir bhi) mere nazdeek isse ziada Qaabi e aetemad logon ka ittefaq hai.”

Ab Dekhye Muhaddiseen kya kehte hain is baare me

(1) Naasirul Hadees Imam Shafai rah farmate hain:
“Maine Madine walon ko dekha ke woh(Taraweeh) 39 Rakat padhte hain aur Mujhe 20 Rakat (Taraweeh) pasand hai isliye ke ye hazrat umar Razi ALlahu anhu se marwi hai aur isi tarah Makkah wale Qiyaam karte the aur 3 Rakat witr padhte the”
(2) Shaarih e Saheeh Muslim Allama Nawawi rah farmate hain:
“Aur Hamare Ashaab ki daleel ye hai jise BAIHAQI ne riwayat kiya hai SAHEEH ASNAAD SE
SAAIB BIN YAZEED SAHABI RAZI ALLAHU ANHU ne farmaya:

“hazrat Umar razi Allahu anhu ke zamane me log Ramazan ke mahine me 20 Rakat padhte the aur farmate hain ke wo Log TARAWEEH me 200 aayaten padhte the aur hazrat Usman Ghani razi Allahu anhu ke daur e Khilafat me log Shiddat e Qiyaam ki wajeh se apni laathiyo ka sahaara liya karte the.”
[AL MAJMOO , JILD 3, SAFHA 527]

Ghair Muqallid Zubair Ali Zai ka Fareb Rakat e Taraweeh me

Zubair Ali Zai apni Kitab Tadad Rakat e Qayam e Ramzan safha 5-6 par likhte hain

Syeda Ayesha razi Allahu anha bayan karti hain:

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةًإلخ

Ramazan ho ya Ghair Ramzan Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat se ziada nahi padhte the.(Saheeh Bukhari : 2013)

Ummul Momineen Syedah Ayesha Razi Allahu anha ki gawahi se maloom hua keh

1. Tahajjud,Qiyamul lail, Qiyaam e Ramazan aur Taraweeh waghaira ek hu Namaz ke mukhtalif naam hain.

2. Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam Ramazan ho ya Ghair Ramazan raat ko 11 rakaat padhte the.

Scan:hadees e ayesha zaz

Jawab: Awwal to Mausoof (Zubair Ali Zai marhoom) apni aadat aur apne Akabireen ki Taqleed karte hue Is Hadees ko poora naqal nahi kiya warna is Hadees ko poora Naqal karte hi Inke Fareb aur inka Ghalat o Jhoota istedlal samne aajata tha. Hum pehle Hadees ko poora naqal karte hain phir aapko Khud in ka fareb samajh aajayega.

Hadees:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا»

 scan:

hadees e ayesha bukhari complete

 

 

 

 

 

Hadees ke aage ke Alfaaz zara ghaur se padhye

، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا»

Huzoor sallallahu alaihi wasallam 4 Rakat Namaz is tarah padhte the ke Uske Husn aur Tool ka kya poochna, phir isi tarah 4 Rakat padhte the uska Husn aur Tool bhi kya hi Khoob tha phir 3 Rakaat (Witr) padhte the.

Is hadees se chand baaten samne aati hain:

1.Qiyamul Lail Huzoor sallallahu alaihi wasallam saal ke 12 mahine padhte the,

2.Ye 4, 4 Rak’aat ki hoti thi aur Taraweeh 2,2 Rakat ada ki jati hai,

3.Uske Baad Witr 3 Rakat padhi jati hai aur Hum Ghair Ke Muqallidon ko dekhte hain ke Wo 1 Rakat padhte hain ya phir 2 salam se 3 Rakat padhte hain(2+1) Khud Mausoof Zubair Ali Zai marhoom ne Apni Kitab Hadyatul Muslimeen safha 69 par Ek Rakat Witr padhne par Zor dete hain.

Ap hi Ghaur farmayye is Hadees par Khud In ka Amal nahi hai to ye kaise Taraweeh ki Hadees hosakti hai. Aur to aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anha aur Ibn e Abbas razi Allahu anhu  se 13 Rakat Qiyamul Lail ki Riwayat khud Saheeh Bukhari me Manqool hai:

1.Ibn e Abbas razi Allahu anhu wali Riwayat

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً» يَعْنِي بِاللَّيْلِ)صحيح البخاري 1138)

Scan:

13 rakat ibne abbas c

 

 

 

 

2.Ayesha razi Allahu anha wali Riwayat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

 

Scan:

13 rakat ayesha raz c

Ab Ap Hi Zubair Ali Zai Marhoom ka Makr o Fareb dekhlen ke Kis tarah Aadhi Hadees Riwayat kar ke Ummat ko Chakma dene ki koshish ki hai aur Apne Badon ki andhi Taqleed ki hai.

Hum Aakhir me Hafiz Ibne Hajar Asqalani Rahmatullahi alaih ne TARAWEEH ki jo tareef ki hai likh kar apni baat ko khatam karte hain

وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ كَتَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ سُمِّيَتِ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ التَّرَاوِيحَ(فتح الباري 4/250)

Yani “Taraweeh Tarweehe ki jama hai……….. Jo Namaz Jamat Ke Sath Ramazan Ki Raaton Me Padhi Jati Hai To Uska Naam TARAWEEH Hai” (4/250)

            Isse maloom hua ke Taraweeh wo Namaz hai jo Ramazan me padhi jati hai. Aur Qiyamullail aur Taraweeh 2 alag alag Namazen hai.

In shaa Allah anqareeb TAHAJJUD aur TARAWEEH me Farq ke mukammal dalail Tafseel ke sath post kiye jayenge.

          Allah hame Batil ke Makr o Fareb se bachaye.
Aameen.