Quran ki Behurmati aur Hamari Zimmedari

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aj humne Apna Rishta Quran se toda, aj baatil har waqt Quran ki behurmati par tula hai, agar hum apna Rishta Quran se mazboot rakhte to Kisi Maa ke Laal me dum na tha ke Wo Shaayer e Islam ki behurmati kare magar afsos ke jaane anjaane me hum hi Shayer e Islaam ka ahteram nahi kar rahe hain, Quran Ko Qasam Khaane ki kitab bana diya, Quran ko Jahez me dene ki kitab bana diya, Quran ko Taakhon me sajane ki kitab bana diya, Quran ko Murde par padhne ki kitab bana diya, Quran ko Raah e Hidayat nahi banaya , Quran ko Raah e Amal nahi banaya, Quran ko Raah e Najaat nahi banaya, ab bhi nahi sudhrenge to kab sudhernge??? Ab bhi Aqal ke nakhun nahi lenge to kab lenge??? Quran hidayat ki kitab hai na ki Taakhon me sajane ki. Aayye aj se Ahad karlen ke Quran ke Huqooq ko ada karenge

Advertisements