Hazrat Hawwa Alaihas Salam ka Maher

Hazrat Hawwa Alaihas Salam ka Maher

 

Ek riwayat bayan ki jaati hai ke Hazrat Adam alaihis salam ne Hazrat Hawwa alaihas salam ke Maher me DUROOD Shareef padha.

Iski Tehqeeq ye hai ke

Ye Riwayat Seerat, Qisas aur Mawaaiz aur Baaz fiqhi kitabon me Baghair Sanad ke mazkoor hai……
Bazaahir ye Riwayat Israiliaat me se hai, iski koi Qaabil e Bharosa sanad (chain) nahi hai,
Jo hazraat is tarah ki riwaayat naqal karte hain ye unka Tasahul hai.
Durood Shareef ke Fazail me Jo Bhot si Saheeh riwaayaat (Hadeesen) hain, unke hote hue is tarah ki riwayaat ke Sahare koi nayee Fazeelat sabit karna, koi maine nahi rakhta, aur Huzoor Nabi kareem صلى الله عليه وسلم ki Zaat e Ba Barkat bhi is se mustaghni hai.
⛔ *Yaad rakhye*
Ap(Sallallahu alaihi wasallam) ne farmaya:
Jo Mujh par jaan boojh kar jhoot bandhe uska thikana JAHANNAM hai.”(Bukhari o Mmusli)
Mukammal Tehqeeq yahan hai.