RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM KA SILSILA E NASAB

NASAB E MUTAHHAR:-

          Syedna Muhammadur Rasoolullah sallallahu alaihi wasallma Arab ke Mashhoor Shahar MAKKAH MUKARRAMA me paida hue , phir 53 saal ki Umar me Arab ke doosre Shahar Madina Munawwara ko Hijrat farmayi isi liye Ap sallallahu alaihi wasallam ko baur MAKKI aur MADANI kaha jata hai. Ap sallallahu alaihi wasallam NASAB ke aetebar se bhi ARAB the , ARAB Hazrat Ismail alaihis salam ki AULAAD me 29wi pusht me jaakar Hazrat Ismail Bin Ibrahim alaihumas salam  se mil jata hai aur Hazrat Ismail ka nasab Hazrat Adam alaihis salam se 20 waaston se mil jata hai. Seerat Ibne Hishaam me Huzoor sallallahu alaihi wasallam Hazrat Adam alaihis salam tak likha hai. Hum Nasab Naama naqal karte hain

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ بْنُ قُصَيٍّ بْنُ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ ابْن كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنُ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ  بْنِ  أُدٍّ بْنُ مُقَوِّمِ  بْنِ نَاحُورَ بْنِ تَيْرَحَ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ نَابِتِ  بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ تَارِحٍ( آزَرُ ) بْنُ نَاحُورَ بْنِ سَارُوغَ بْنِ رَاعُو بْنِ فَالَخٍ ابْن عَيْبَرِ   بْنِ شالَخٍ بْنِ أرْفَخْشَذَ  بْنِ سَامِ بْنِ نُوحِ بْنِ لَمْكَ  بْنِ مُتَوَشْلِخَ ابْنَ إدْرِيسُ   ابْنِ يَرْدِ بْنِ مُهْلَيِلِ بْنِ قَيْنَنَ  بْنِ يانِشَ بْنِ شِيثِ بْنِ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.( السيرة ابن هشام ص 2)

Rasoolullah Sallalalhu alaihi wasallam ka Mashhoor naam Muhammad Sallalalhu alaihi wasallam aur Doosra naam Ahmad Sallalalhu alaihi wasallam hai. Quran me ye Dono naam mazkoor hain. Ap sallallahu alaihi wasallam ke Waalid ka naam ABDULLAH tha aur Dada ABDUL MUTTALIB ke naam se mashhoor the ye unka naam nahi hai ek Khaas waqia ki wajeh se apka naam ABDUL MUTTALIB mashhoor hogaya tha. Asal naam AMER ya SHAIBAH tha ABDUL MUTTALIB ke Waalid HASHIM ke naam se Mashhoor the, HASHIM ka ek Naam AMR bhi bataya jata hai. Unke Walid ka naam ABDE MUNAAF mashhoor hai unka asal naam AL MUGHEERA tha. Unke walid QUSAI aur unke Walid KILAAB aur ke walid MURRAH aur unke WALID KA’AB the unke Waalid LUWAI aur unke walid GHAALIB aur unke walid FIHR the. FIHR ke walid ka Naam MAALIK aur unke Walid ka naam NAZR aur unke Walid ka naam KINANA aur unke walid ka naam KHUZAIMA aur unke walid ka naam MUDRIKAH tha. Unke walid ka naam Ilyaas tha aur unke walid MUZAR IBNE NIZAAR the, NIZAAR ke walid MA’D BIN ADNAN the. ADNAN tak jo nasab ki tafseel hai MUTTAFAQ ALAIH hai. Isey Ulama e Tareekh sab tasleem karte hain iske upar ji Hazrat Adam aliahis salam tak Nasab mazkoor hai  uski SEHAT me ikhtelaaf hai lekin isme Shak nahi ke Ap Hazrat ISMAIL BIN IBRAHIM alaihumas salaam  ki Aulaad me se hain.

(contd .. insha Allah)

Advertisements