QURAN ALLAH KA KALAAM HAI

QURAN ALLAH KA KALAAM HAI AHLE SUNNAT WAL JAMAAT KA AQEEDA

Assalamu alaikum,

Bhot se Na Aaqibat andesh Bhai jo bhi Tareekhi Riwayaat Aimma e Arba ke Khilaf mil jaye us se post bana dete hain khusoosan Imam Azam Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih tak aur Khud ke baare me ye samajhte hain ke Qila Fateh karliya, aur Us tareekhi riwayat ki Tehqeeq kiye baghair Bhot se Hamare Bhai un posts ko share bhi kardete hain.

Haalanke Quran e Kareem me isse Sakhti se mana farmaya hai.

Isi tarah Hadees e paak me hai.

Naam Nihad Ahle Hadees Imam Azam Imam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ko Kabhi Murjiya, Kabhi Motazali, Kabhi Jehmiya Sabit karne ke liye Langdi Lulli Tareekhi riwayaton ka Sahara lete hain, aisi baaten bhi mansoob karte hain Jo Shiya karte the jis Ka Jawab Shaikhul Islam Ibn e Taimia rahmatullahi alaih ne MINHAJUS SUNNAH me dediya hai.

Ek Aetraz par Nazar padi jis me Imam Azam Abu Haneefa rahmatullahi alaih ki taraf QURAN KE MAKHLOOQ hone ka Aqeeda mansoob kiya gaya tha.

Mere Bhaiyo! Is Jahilana baat ka jawab to dene ki zaroorat nahi thi lekin Aj Kal ye fitne Net par phail rahe hain is liye mujhe ek baar phir is Mauzoo par kuch likhna pada.

Aayye Shaikhul Islam Ibne Taimia rahimahullah ki Zubani is ka jawab sunte hain:

Ibne Taimia rahmatullahi alaih ek Shubeh ka jawab dete hue Tehreer farmate hain

“Ye Tamam Mashhoor Aimma  ye tamam ke tamam Allah Ta’ala Ki Sifaat ko Sabit maante hain aur wo kehte hain:

إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ

BESHAK QURAN ALLAH KA KALAAM HAI MAKHLOOQ NAHI HAI

Aur wo kehte hain: Allah Ta’ala ko Aakhirat me Dekha jayegi.

Ye Sahaba Razi Allahu anhum aur un ka jo Ahle Bait aur unke Ilawa ki Itteba kiye Ahsan tareeqe se unka Mazhab hai, aur ye Aimma e Matbooeen ka mazhab jaise

 1. Malik Bin Anas,
 2. Sufyan Sauri,
 3. Lais Bin Sa’ad,
 4. Auzaai,
 5. Abu Hanefa
 6. Shafa’ii,
 7. Ahmad Bin Hambal,
 8. Ishaq,
 9. Dawood,
 10. Muhammad Bin Khuzaima,
 11. Muhammad Bin Nasr Marwazi,
 12. Abu Bakr Bin Munzir
 13. Muhammad Binjareer Tabari aur unke ashaab ka (RAHIMAHUMULLAH)

(MINHAJUS SUNNAH 2/106)

SCAN:

quran Allah ka kalaam hai minhaj us sunnah

FBS

Imam Abu Haneefa rah Muhaddiseen ki nazar me — part 1 Yahya Bin Ma’een

IMAM ABU HANEEFA RAHMATULLAHI ALIAH KE BAARE ME NAQQAD E HADEES YAHYA BIN MA’EEN RAHMATULLAHI ALAIH KI GAWAHI

Hafiz Ibn e Hajar Asqalani Shafa’ii Apni Kitab Tehzeebut Tehzeeb me Imam Abu Haneefa Rahmatullahi alaih ke bare me likhte hain:

 1. Muhammad Bin Sa’ad Aufi kehte hain ke Maine Yahya Bin Ma’een ko kehte hue suna

“Imam Abu Haneefa rah SIQAH the aur wahi Hadeesen Riwayat karte the jin ko wo yaad rakhte the aur jo Ahadees yaad na hotiin unhe bayan na karte.”

قال محمد بن سعد العوفي سمعت ابن معين يقول كانأبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ

 1. Saleh Bin Muhammad Asadi Yahya Bin Ma’een se Riwayat karte hain ke

“Imam Abu Haneefa rah Hadees me SIQAH the.”

وقال صالح بن محمد الأسدي عن بن معين كان أبو حنيفة ثقة في الحديث

(Tehzeebut Tehzeeb JILD 10 SAFHA 449-450)

scan:Imam Abu Haneefa siqah hain

 1. Naqqad Fane Rijaal Imam Zahbi ne Tazheebut Tehzeeb me Yahya Bin Ma’een rah ka Qaul in alfaz se naqal kiya hai

Saleh Bin Muhmmad Jarzah waghaira farmate hain ke Hum ne Yahya Bin Ma’een ko ye kehte hue suna ke Abu Haneefa rah Hadees me Siqah hain .

قال صالح بن محمد جرزه وغيره سمعنا يحي بن معين كان أبو حنيفة ثقة في الحديث

(Tazheebut Tehzeeb JILD 10 SAFHA 219)

scan:

ibne moin tazheeb

 1. Aur Ahmad Bin Muhammad Mahrez Ibne Moin se Riwayat karte hain ke unho ne kaha ABU HANEEFA لا بأس به hain. Aur Kalima لا بأس بهIbne Moin Rahmatullahi alaih ki istelah me SIQAH ke mainey me hain aur uske Qayam maqaam hai. Chunanche Allama Ibne Moin rah ne Apni mukhtasar me is ki tasreeh ki

Ibne Ma’een farmate hain ke jab mai kisi ke bare me لا بأس به kahun to us ke mainey Siqah ke hain. Allama Ibne Hajar waghaira ne bhi isi ki tasreeh ki hai. Hafiz Zahbi ne TAZKIRATUL HUFFAZ me Imam sahab ke bare me Ibne Moin rah ka Qaul LAA BAA’SA BIH naqal kiya hai.

 1. Hafiz Abul Hajjaj Mizzi jo Fane Rijaal ke Imam Musalammus Suboot hain. TEHZEEBUL KAMAAL me farmate hain.

وَقَال مُحَمَّد بن سعد العوفي: سمعت يَحْيَى بن مَعِين يَقُولُ: كَانَ أَبُو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.

وَقَال صالح بن مُحَمَّد الأسدي الحافظ: سمعت يَحْيَى بن مَعِين يَقُولُ: كَانَ أَبُو حنيفة ثقة فِي الحديث.

Muhammad Bin Sa’ad Aufi kehte hain ke Maine Yahya Bin Ma’een ko kehte hue suna

“Imam Abu Haneefa rah SIQAH the aur wahi Hadeesen Riwayat karte the jin ko wo yaad rakhte the aur jo Ahadees yaad na hotiin unhe bayan na karte.”

Saleh Bin Muhammad Asadi Yahya Bin Moin se Riwayat karte hain ke

“Imam Abu Haneefa rah Hadees me SIQAH the.”

(TEHZEEBUL KAMAAL JILD 29 SAFHA 424)

Ibne Ma’een Rahmatullahi alaih ke Qaul se Imam Sahab ke Wara oaur ahtiyat par bhi raushni padti hia ke Aap Bhot ahtiyat o Taqwe ki wajeh se wahi Ahadees bayan o riwayat kiya karte the jo Ap ko Aala darje ki yaad hoti thiin. Agar zara bhi Shubah hota to us ko bayan na karte the taake Hadees e Rasool sallallahu alaihi wasallam me KIzb ka shaibah bhi na ho aur Waeed AHADUL KAAZIBAIN me  dakhil na hojayen. (Haasideen Ghaur karen)

Aimma Arba Rahimahumullah ne farmaya ke JAB SAHEEH HADEES MIL JAYE TO WO HI MERA MAZHAB HAI

sawal: Aimma Arba Rahimahumullah ne farmaya ke JAB SAHEEH HADEES MIL JAYE TO WO HI MERA MAZHAB HAI.

har jagah is baat ko istemal kiya jata hai aur jinko Quran Hadees ka Ilm nahi unko kehte hain ke khud se Masael istimbaat karo aur Mujtahid ki baat ko rad kardo, ye ek jahalat hai.

(Shaarihe Sahih Muslim) Allama Nawawi Shafai-(Rahmatullahi alaih) farmate hai:

“Imam Shafai ne unke FATAWA ke Khilaf SAHEEH HADIS milne par HADIS par AMAL ki WASIYYAT farmai hai, iska Ye Matlab nahi ke koi bhi Shaqs kisi SAHEEH HADIS ko dekh kar use IMAM SHAFAI ka Mazhab qarar de aur uske Zaahir par Amal kare, balke uska HAQ usi ko hai jo (ILMI SALAHIAT me Kamaal ki wajeh se) IJTIHAD FIL MAZHAB ke Rutbe tak ya uske Qareeb pohanch chuka ho. Neez ye bhi SHART hai ke uska Ghalib gumaan ye ho ke IMAM SHAFAI ko us HADIS ka ya uski SEHAT ka ILM na tha, aur ye baat IMAM SHAFAI ki tamam kitaben aur unke Shagerdo ki KITABO ke Mutalae(padhne) ke baad hi hasil hogi aur ye Shart kaafi Mushkil hai aur Kam hi Koi in Sharait se Muttasif hoga, ULAMA ne ye Shart islye lagai hai ke IMAM SHAFAI ne kaafi RIWAYAAT se waqfiat ke bawajood unke Zaahir par Amal ko tark kiya(chod dya), kyu ke unki TEHQEEQ me usme koi TA’N, NASKH, TAKHSEES YA TAWEEL wagaira ka SABOOT tha (jiski wajeh se us zahir par Amal Durust na tha.)”
(AL MAJMOO’,JILD 1,SAFHA NO 105)

Scan:
hadees sahi mile
Isi tarah AIMMA’E SALASA ko bhi QIYAS KARLEN.

To ab ye bataen k kaun hai jo Itna ILM rakhta ho,
Agar hai to Bataen.

Ke unhe Tamam Ahadis aur Aimma e Arba k pure Kitaben aur unke Shagerdo ki kitab ka ILM hai.