Islam Ki Apni Tehzeeb Hai

  • Islam Ki Apni Tehzeeb Hai

To  Mere Azeezo! Allah Rabbul Izzat Ne Islam Ko Bahaisiyat Mukammil Deen Ke Naazil Farmaya Hai. Islam Ki Apni Tehzeeb Hai Is Ke Apne Tehwaar Hain. Islam Ke Tehwar Aur Khushiyan Itni Khoobsoorat Aur Jaame’ Hain Keh In Me Jahan Insaan Ki Tabiyat Ki Ri’aayat Hai , Wahan Iski Aakhirat Sanwaarne Ke Asbaab Bhi Maujood Hain. Jahan Dunya Ki Khushyon Ka Saaman In Me Hai Wahan Aakhirat Ki Khushyon Ka Saaman Bhi Allah Paak Ne In Me Rakha Hai. Eid Ul Fitr Hai, Eid Ul Azhaa Hai Jahan Acha Libas Pahenne Ki Na Sirf Ijazat Balkeh Hokum Hai Acha Khaane Ki  Targheeb Hai. Khushi Manane Ki Targheeb Bhi Hai Lekin Sath Sath Ye Bhi Hukm Hai Keh Mere Saamne Jhuko, Mera Shukr Ada Karo Taakeh Yahan Bhi Khushi Haasil Ho Aur Kal Qayamat Me Bhi Tumhe Khushi Naseeb Ho.

Arey! Yahan Bhi Acha Khaao , Acha Piyo Lekin Allahu Akbar Allahu Akbar Ki Sadayen Buland Karte Hue Thodi Der Allah Paak Ke Darbar Me Bhi Haaziri Do Taakeh Yahan Bhi Khushyaan Manaao Aur Wahan Jahan Tum Ne Paayedaar Zindagi Guzarni Hai Wahan Bhi Sadaa Khushiyaan Tumhe Naseeb Hon. Arey! Jume’ Ka Din Tumhari Khushi Ka Din Hai, Tumhari Eid Ka Din Hai.

Hadees Paak Ka Mafhoom Hai Kah Allah Paak Ne Is Jume’ Ke Din Ke Andar Ek Ghadi Aisi Rakhi Hai Keh Us Ghadi Me Rab Har Us Bande Ko Dua Ki Qubooliyat Ka Tohfa Zaroor Deta Hai Jo Us Ghadi Ke Andar Apne Rab Ke Saamne Daaman Phailata Hai , Koi Bandah Momin Us Ghadi Se Mehroom Nahi Hota.(Saheeh Muslim , Kitabul Jum’ah Jild 1 Safha 281) Agar Is Ghadi Hath Phaila De, Daaman Phailade To Allah Paak Apni Be Paayan Rehmat Le Ljazame Se Uska Daman Bhar Deta Hai.

  • Qubooliyat Ki Ghadi

Ulama O Muhaddiseen Ne Likha Hai Keh Aksar Hazraat Ki Is Bare Me Raaye Yeh Hai Keh Jume’ Ke Din Asar Ke Baad Ka Waqt Qubooliyat Ka Waqt Hai Aur Jab Wo Ghadi Khatm Ho Rahi Hoti Hai To Maghrib Ka Waqt Qareeb Hota Hai. Yahi Woh Waqt Hai Keh Jisme Allah Dua Karne Walon Ki Dua Ko Rad Nahi Karta.(Nawawi Shara Saheeh Muslim Jild 1 Safha 281)

Advertisements