Rasoolullah Sallallahu alaihi wasallam ke Akhlaaq khud Quran hai part 7

RASOOLULLAH  sallallahu alaihi wasallam ka KHULQ(AKHLAAQ ) KHUD QURAAN HAI PART   7

Islam insane ko in cheezon se rokta hai

 1. LAHU O LA’AB SE
 2. TAMAM BAATIL KAAMO SE,
 3. GAANE BAJANE AUR MAZAMEER SE
 4. KEENA SE
 5. MAKR O FAREB SE
 6. JHOOT AUR GHEEBAT SE
 7. BUKHL AUR KANJOOSI SE
 8. TEZ MIZAAJI SE
 9. MAKR AUR DHOKA BAAZI SE,
 10. CHOGHAL KHORI SE
 • APAS ME NA ITTEFAQI SE
 1. QATA REHMI (RISHTE DAARI TODNE )SE
 2. BAD AKHLAAQI SE
 3. TAKABBUR AUR FAKHR SE,
 4. KISI KI MADAH ME MUBALGHE AMEZ ZABAN DARAZI SE
 5. BESHARMI SE
 6. BUGHZ AUR HASAD SE
 7. BURE FAAL LENE SE
 8. BAGHAWAT SE
 9. KISI KAAM ME HAD SE TAJAWUZ KARNE SE
 10. ZULM KARNE SE.

[IHYAA UL ULOOM]

In kaamo se khud bhi bachen aur doosro ko bhi bataye.

Asal to ye hai ke har koi apne andar jhaank kar dekhe aur khud ki Islaah ki FIKR muqaddam ho, magar Aj hum doosro ke chote chote AIBO ke peeche pade hain aur Apne Badey Badey Gunah nahi dekhte.

Allah Ta’ala hum sabko GUNAHO se bachne ki taufeeq naseeb farmaye.

Ameen.

FBS

Advertisements